Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0343(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0253/2020

Ingediende teksten :

A9-0253/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/12/2020 - 9

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0346

Aangenomen teksten
PDF 124kWORD 41k
Dinsdag 15 december 2020 - Brussel
Machtiging van de Commissie om voor de kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds te stemmen ***I
P9_TA(2020)0346A9-0253/2020
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 december 2020 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad waarbij de Commissie wordt gemachtigd om voor de kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds te stemmen (COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2020)0774),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 173, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0378/2020),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0253/2020),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 december 2020 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad waarbij de Commissie wordt gemachtigd om voor een verhoging van het toegestane kapitaal van het Europees Investeringsfonds te stemmen
P9_TC1-COD(2020)0343

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit (EU) 2021/8.)

Laatst bijgewerkt op: 16 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid