Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0343(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0253/2020

Teksty złożone :

A9-0253/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/12/2020 - 9

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0346

Teksty przyjęte
PDF 130kWORD 42k
Wtorek, 15 grudnia 2020 r. - Bruksela
Upoważnienie Komisji do głosowania za podwyższeniem kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego ***I
P9_TA(2020)0346A9-0253/2020
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Komisję do głosowania za podwyższeniem kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0774),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 173 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0378/2020),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0253/2020),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 grudnia 2020 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... upoważniającej Komisję do głosowania za podwyższeniem kapitału statutowego Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego
P9_TC1-COD(2020)0343

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (UE) 2021/8.)

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności