Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0343(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0253/2020

Texte depuse :

A9-0253/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/12/2020 - 9

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0346

Texte adoptate
PDF 133kWORD 41k
Marţi, 15 decembrie 2020 - Bruxelles
Autorizarea Comisiei să voteze în favoarea majorării de capital a Fondului European de Investiții ***I
P9_TA(2020)0346A9-0253/2020
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 decembrie 2020 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de autorizare a Comisiei să voteze în favoarea majorării de capital a Fondului European de Investiții (COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0774),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 173 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0378/2020),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  după consultarea Comitetului Economic și Social European,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0253/2020),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 decembrie 2020 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2021/... a Parlamentului European și a Consiliului de autorizare a Comisiei să voteze în favoarea unei majorări a capitalului autorizat al Fondului European de Investiții
P9_TC1-COD(2020)0343

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2021/8.)

Ultima actualizare: 16 martie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate