Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0343(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0253/2020

Predkladané texty :

A9-0253/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/12/2020 - 9

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0346

Prijaté texty
PDF 129kWORD 41k
Utorok, 15. decembra 2020 - Brusel
Poverenie Komisie hlasovať za zvýšenie základného imania Európskeho investičného fondu ***I
P9_TA(2020)0346A9-0253/2020
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2020 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Komisia poveruje hlasovať za zvýšenie základného imania Európskeho investičného fondu (COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0774),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 173 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0378/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0253/2020),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. decembra 2020 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa Komisia poveruje hlasovať za zvýšenie schváleného základného imania Európskeho investičného fondu
P9_TC1-COD(2020)0343

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2021/8.)

Posledná úprava: 16. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia