Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2020/2898(RPS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B9-0408/2020

Testi mressqa :

B9-0408/2020

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

Testi adottati :

P9_TA(2020)0349

Testi adottati
PDF 129kWORD 43k
It-Tlieta, 15 ta' Diċembru 2020 - Brussell
Ebda oġġezzjoni għal miżura ta' implimentazzjoni: Il-grupp ta' sustanzi 4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol, etossilati
P9_TA(2020)0349B9-0408/2020

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li ma ssir l-ebda oġġezzjoni għall-abbozz tar-regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness XIV tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-grupp ta' sustanzi 4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol, etossilati (li jkopri sustanzi definiti sew u sustanzi ta' kompożizzjoni mhux magħrufa jew varjabbli, prodotti kumplessi ta' reazzjoni jew materjali bijoloġiċi, polimeri u omologi) (D070073/02 – 2020/2898(RPS))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz tar-regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness XIV tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-grupp ta' sustanzi 4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol, etossilati (li jkopri sustanzi definiti sew u sustanzi ta' kompożizzjoni mhux magħrufa jew varjabbli, prodotti kumplessi ta' reazzjoni jew materjali bijoloġiċi, polimeri u omologi) (D070073/02),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni(1), u b'mod partikolari l-Artikoli 58 u 131 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni mogħtija fl-20 ta' Novembru 2020 mill-kumitat imsemmi fl-Artikolu 133 tar-regolament imsemmi hawn fuq,

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kummissjoni tat-23 ta' Novembru 2020, li permezz tagħha talbet lill-Parlament jiddikjara li mhuwiex se joġġezzjona għall-abbozz tar-regolament,

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel lill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, bid-data 2 ta' Diċembru 2020,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 5a(3) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 112(4)(d) u l-Artikolu 111(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel,

–  wara li kkunsidra li l-ebda oġġezzjoni ma ġiet espressa fil-perjodu previst fit-tielet u r-raba' inċiżi tal-Artikolu 111(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, li skada fil-15 ta’ Diċembru 2020,

A.  billi l-grupp ta' sustanzi 4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol, etossilati ("il-grupp ta' sustanzi") jissodisfa l-kriterji stabbiliti fil-punt (f) tal-Artikolu 57 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 u huwa elenkat fl-Anness XIV ta' dak ir-Regolament; billi l-aħħar data għat-tressiq tal-applikazzjonijiet għal dan il-grupp ta' sustanzi kienet l-4 ta' Lulju 2019 u d-data tat-terminazzjoni hija stabbilita għall-4 ta' Jannar 2021;

B.  billi dan il-grupp ta' sustanzi jintuża għall-produzzjoni ta' kits dijanjostiċi in vitro u fl-iżvilupp ta' vaċċini kontra l-COVID-19 u possibbilment anke fil-produzzjoni ta' dawn il-vaċċini; billi huwa għalhekk ta' importanza kbira li jiġi żgurat li l-grupp ta' sustanzi jkun jista' jkompli jintuża għal skopijiet speċifiċi, għad-dijanjożi, it-trattament jew il-prevenzjoni tal-COVID-19 wara l-4 ta' Jannar 2021, bħala miżura eċċezzjonali għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika;

C.  billi, fis-27 ta' Novembru 2020, il-Kummissjoni bagħtet lill-Parlament l-abbozz tar-regolament tal-Kummissjoni, u b'hekk infetaħ il-perjodu ta' skrutinju biex il-Parlament joġġezzjona għal dak ir-regolament;

D.  billi, inter alia, l-abbozz tar-regolament tal-Kummissjoni jintroduċi posponiment tal-aħħar data għat-tressiq tal-applikazzjonijiet għal dan il-grupp ta' sustanzi sa 18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dak ir-regolament sabiex jingħata lok għat-tħejjija tal-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni għal ċerti użi u għaldaqstant, posponiment ukoll tad-data tat-terminazzjoni għall-grupp ta' sustanzi sa 36 xahar wara d-dħul fis-seħħ tiegħu;

E.  billi l-abbozz tar-regolament tal-Kummissjoni għandu jidħol fis-seħħ b'ħala kwistjoni ta' urġenza u japplika b'mod retroattiv mill-4 ta' Lulju 2019, sabiex tiġi evitata lakuna fil-perjodu li matulu l-applikazzjonijiet għal użi għar-riċerka, l-iżvilupp u l-produzzjoni ta' prodotti mediċinali, apparati mediċi jew aċċessorji għal apparati mediċi, inklużi apparati mediċi dijanjostiċi in vitro, fid-dawl tal-użu tagħhom għad-dijanjożi, it-trattament jew il-prevenzjoni tal-COVID-19 u l-użu f'tali aċċessorji jew apparati mediċi jistgħu jiġu sottomessi b'mod validu sabiex l-użu jkun kopert mill-punt (d) tal-Artikolu 56(1) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006;

F.  billi din id-deċiżjoni qed tingħata bħala miżura eċċezzjonali għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika, biex jiġi żgurat li l-grupp ta' sustanzi jkun jista' jkompli jintuża għal skopijiet speċifiċi, għad-dijanjożi, it-trattament jew il-prevenzjoni tal-COVID-19 wara l-4 ta' Jannar 2021;

1.  Jiddikjara li ma joġġezzjonax għall-abbozz tar-regolament tal-Kummissjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kummissjoni u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Kunsill.

(1) ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.
(2) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

Aġġornata l-aħħar: 16 ta' Marzu 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza