Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/2907(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0423/2020

Podneseni tekstovi :

B9-0423/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0350

Usvojeni tekstovi
PDF 122kWORD 39k
Utorak, 15. prosinca 2020. - Bruxelles
Neulaganje prigovora na delegirani akt: Identifikacijska oznaka koja se treba upotrebljavati za određene proizvode životinjskog podrijetla u Ujedinjenoj Kraljevini u pogledu Sjeverne Irske
P9_TA(2020)0350B9-0423/2020

Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 7. prosinca 2020. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu identifikacijske oznake koja se treba upotrebljavati za određene proizvode životinjskog podrijetla u Ujedinjenoj Kraljevini u pogledu Sjeverne Irske, (C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije od 7. prosinca 2020. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu identifikacijske oznake koja se treba upotrebljavati za određene proizvode životinjskog podrijetla u Ujedinjenoj Kraljevini u pogledu Sjeverne Irske (C(2020)08765),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 7. prosinca 2020. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 11. prosinca 2020.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla(1), a posebno njezin članak 10. stavak 1. i članak 11.a stavak 6.,

–  uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke koju je podnio Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir da nisu uloženi nikakvi prigovori tijekom razdoblja utvrđenog u članku 111. stavku 6. trećoj i četvrtoj alineji Poslovnika, koje je isteklo 15. prosinca 2020.,

A.  budući da se Uredbom (EZ) br. 853/2004 utvrđuju određena higijenska pravila za hranu životinjskog podrijetla za subjekte u poslovanju s hranom te da se posebno u Prilogu II. toj Uredbi nalaze zahtjevi u pogledu identifikacijske oznake koju subjekti u poslovanju s hranom moraju staviti na određene proizvode životinjskog podrijetla, uključujući zahtjeve u pogledu oznaka zemalja koje će upotrebljavati države članice i treće zemlje;

B.  budući da u skladu sa Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (Sporazum o povlačenju), a posebno člankom 5. stavkom 4. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj u vezi s Prilogom 2. tom protokolu, Uredba (EZ) br. 853/2004 i akti Komisije koji se na njoj temelje i dalje se primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom nakon isteka prijelaznog razdoblja; budući da je zbog toga potrebno izmijeniti zahtjeve utvrđene u Prilogu II. toj Uredbi u pogledu identifikacijske oznake koju bi trebalo upotrebljavati u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom;

C.  budući da je 7. prosinca 2020. Komisija proslijedila Parlamentu Delegiranu uredbu, čime je otvoren dvomjesečni rok za nadzor u kojem Parlament može uložiti prigovor na tu delegiranu uredbu;

D.  budući da se Delegiranom uredbom prilagođava identifikacijska oznaka koja se stavlja na proizvode životinjskog podrijetla proizvedene u Sjevernoj Irskoj;

E.  budući da bi se Delegirana uredba trebala primjenjivati od 1. siječnja 2021. kako bi se osiguralo da mjere predviđene tom uredbom stupe na snagu nakon prijelaznog razdoblja iz Sporazuma o povlačenju 31. prosinca 2020.;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 139, 30.4.2004., str. 55.

Posljednje ažuriranje: 16. ožujka 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti