Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/2907(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0423/2020

Előterjesztett szövegek :

B9-0423/2020

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0350

Elfogadott szövegek
PDF 122kWORD 42k
2020. december 15., Kedd - Brüsszel
Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: az Egyesült Királyságban az egyes állati eredetű termékeken elhelyezendő azonosító jelölés tekintetében Észak-Írország vonatkozásában
P9_TA(2020)0350B9-0423/2020

Az Európai Parlament határozata a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az Egyesült Királyságban az egyes állati eredetű termékeken elhelyezendő azonosító jelölés tekintetében Észak-Írország vonatkozásában történő módosításáról szóló, 2020. december 7-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az Egyesült Királyságban az egyes állati eredetű termékeken elhelyezendő azonosító jelölés tekintetében Észak-Írország vonatkozásában történő módosításáról szóló, 2020. december 7-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2020)08765),

–  tekintettel a Bizottság 2020. december 7-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett, 2020. december 11-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 10. cikke (1) bekezdésére és 11a. cikke 6. bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 111. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 111 cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik franciabekezdésében említett határidőn belül – amely 2020. december 15-én járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel a 853/2004/EK rendelet különleges higiéniai szabályokat állapít meg az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozóan az élelmiszeripari vállalkozók számára, és különösen az említett rendelet II. melléklete meghatározza az egyes állati eredetű termékeken az élelmiszeripari vállalkozók által alkalmazandó azonosító jelölésre vonatkozó követelményeket, beleértve a tagállamok és harmadik országok által használt országkódokra vonatkozó követelményeket is;

B.  mivel a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással (a kilépésről rendelkező megállapodás) és különösen az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének az említett jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésével összhangban, az 853/2004/EK rendelet és az annak alapján elfogadott bizottsági jogi aktusok az átmeneti időszak végét követően Észak-Írország tekintetében továbbra is alkalmazandók az Egyesült Királyságban; mivel ezért módosítani kell az említett rendelet II. mellékletében megállapított, az Egyesült Királyságban Észak-Írország tekintetében használandó azonosító jelölésre vonatkozó követelményeket;

C.  mivel a Bizottság 2020. december 7-én továbbította a Parlamentnek a felhatalmazáson alapuló rendeletet, amely két hónapos vizsgálati időszakot nyitott meg a Parlament számára, hogy kifogást emeljen a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben;

D.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendelet kiigazítja az Észak-Írországban előállított állati eredetű termékeken alkalmazandó azonosító jelölést;

E.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni annak biztosítása érdekében, hogy a rendeletben előírt intézkedések a kilépésről rendelkező megállapodásban foglalt átmeneti időszak 2020. december 31-i lejárta után hatályba lépjenek;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

Utolsó frissítés: 2021. március 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat