Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/2907(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0423/2020

Iesniegtie teksti :

B9-0423/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0350

Pieņemtie teksti
PDF 123kWORD 42k
Otrdiena, 2020. gada 15. decembris - Brisele
Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: identifikācijas marķējums, kas Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju jāizmanto noteiktiem dzīvnieku izcelsmes produktiem
P9_TA(2020)0350B9-0423/2020

Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2020. gada 7. decembra deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz identifikācijas marķējumu, kas Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju jāizmanto noteiktiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikumu (C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas 2020. gada 7. decembra deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz identifikācijas marķējumu, kas Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju jāizmanto noteiktiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikumu (C(2020)08765),

–  ņemot vērā Komisijas 2020. gada 7. decembra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 2020. gada 11. decembra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku(1), un jo īpaši tās 10. panta 1. punktu 11.a panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 111. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 111. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2020. gada 15. decembrī,

A.  tā kā Regulā (EK) Nr. 853/2004 ir paredzēti īpaši higiēnas noteikumi pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku un jo īpaši minētās regulas II pielikumā ir noteiktas prasības attiecībā uz identifikācijas marķējumu, kas pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem jāpiemēro konkrētiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, tostarp prasības attiecībā uz valstu kodiem, kas jāizmanto dalībvalstīm un trešām valstīm;

B.  tā kā saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (“Izstāšanās līgums”) un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu kopā ar minētā protokola 2. pielikumu pēc pārejas perioda beigām Regulu (EK) Nr. 853/2004, kā arī uz tās pamata pieņemtos Komisijas aktus piemēro Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju; tā kā šā iemesla dēļ ir nepieciešams grozīt minētās regulas II pielikumā noteiktās prasības attiecībā uz identifikācijas marķējumu, kas Apvienotajā Karalistē būtu jāizmanto attiecībā uz Ziemeļīriju;

C.  tā kā Komisija šo deleģēto regulu Parlamentam nosūtīja 2020. gada 7. decembrī, kad aizsākās divu mēnešu rūpīgo pārbaužu periods, kura laikā Parlaments var izteikt iebildumus pret minēto deleģēto regulu;

D.  tā kā deleģētajā regulā ir pielāgots identifikācijas marķējums, ko piemēro Ziemeļīrijā ražotiem dzīvnieku izcelsmes produktiem;

E.  tā kā deleģētā regula būtu jāpiemēro no 2021. gada 1. janvāra, lai nodrošinātu, ka minētajā regulā paredzētie pasākumi ir spēkā pēc izstāšanās līgumā paredzētā pārejas perioda beigām 2020. gada 31. decembrī;

1.  paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 16. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika