Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/2907(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0423/2020

Predložena besedila :

B9-0423/2020

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0350

Sprejeta besedila
PDF 117kWORD 42k
Torek, 15. december 2020 - Bruselj
Nenasprotovanje delegiranemu aktu: identifikacijska oznaka, ki jo je treba uporabiti za nekatere proizvode živalskega izvora v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko
P9_TA(2020)0350B9-0423/2020

Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 7. decembra 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede identifikacijske oznake, ki jo je treba uporabiti za nekatere proizvode živalskega izvora v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko (C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije z dne 7. decembra 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede identifikacijske oznake, ki jo je treba uporabiti za nekatere proizvode živalskega izvora v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko (C(2020)08765),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 7. decembra 2020, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane predsedniku konference predsednikov odborov z dne 11. decembra 2020,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 853/2004 z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora(1), zlasti členov 10(1) in 11a(6),

–  ob upoštevanju člena 111(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju, da ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje v roku iz tretje in četrte alinee člena 111(6) Poslovnika, ki se je iztekel 15. decembra 2020,

A.  ker Uredba (ES) št. 853/2004 določa posebna higienska pravila za živila živalskega izvora za nosilce živilske dejavnosti in zlasti Priloga II k navedeni uredbi določa zahteve glede identifikacijske oznake, ki jo morajo nosilci živilske dejavnosti uporabiti za nekatere proizvode živalskega izvora, vključno z zahtevami glede oznak držav, ki jih morajo uporabljati države članice in tretje države;

B.  ker se v skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (sporazum o izstopu) ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu Uredba (ES) št. 853/2004 in akti Komisije, ki na njej temeljijo, še naprej uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko po koncu prehodnega obdobja; ker je zato treba spremeniti zahteve iz Priloge II k navedeni uredbi glede identifikacijske oznake, ki jo je treba uporabljati v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko;

C.  ker je Komisija 7. decembra 2020 Parlamentu posredovala delegirano uredbo, s čimer je začel teči dvomesečni rok za pregled, v katerem lahko Parlament tej delegirani uredbi nasprotuje;

D.  ker se z delegirano uredbo prilagodi identifikacijska oznaka, ki jo je treba uporabiti za proizvode živalskega izvora, proizvedene na Severnem Irskem;

E.  ker bi se morala delegirana uredba uporabljati od 1. januarja 2021, da bi ukrepi iz navedene uredbe zagotovo začeli veljati po koncu prehodnega obdobja iz sporazuma o izstopu 31. decembra 2020;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

Zadnja posodobitev: 16. marec 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov