Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/2851(RPS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0406/2020

Podneseni tekstovi :

B9-0406/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0351

Usvojeni tekstovi
PDF 126kWORD 43k
Utorak, 15. prosinca 2020. - Bruxelles
Neulaganje prigovora na provedbenu mjeru: Međunarodni računovodstveni standard 39 i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja 4, 7, 9 i 16
P9_TA(2020)0351B9-0406/2020

Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na nacrt Uredbe Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog računovodstvenog standarda 39 i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 4, 7, 9 i 16 (D069602/01 – 2020/2851(RPS))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt uredbe Komisije (D069602/01),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda(1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

–  uzimajući u obzir mišljenje od 26. listopada 2020. koje je iznio odbor za računovodstvenu regulativu naveden u članku 6. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1606/2002,

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 28. listopada 2020. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na nacrt uredbe,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 2. prosinca 2020.,

–  uzimajući u obzir članak 5.a Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji(2),

–  uzimajući u obzir članak 112. stavak 4. točku (d) i članak 111. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir da nisu uloženi nikakvi prigovori tijekom razdoblja utvrđenog u članku 111. stavku 6. trećoj i četvrtoj alineji Poslovnika, koje je isteklo 15. prosinca 2020.,

A.  budući da je Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) 27. kolovoza 2020. objavio izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS) 39 i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 4, 7, 9 i 16; budući da je svrha tih izmjena pružiti opće olakšice u vezi sa zamjenskom međubankovnom ponudbenom kamatnom stopom (IBOR) 2. faze; budući da se predložene izmjene odnose na posljedice u pogledu financijskog izvještavanja koje stvarna zamjena referentne kamatne stope ima na izmjene financijskih instrumenata (promjene vrijednosti) i na računovodstvo zaštite od rizika te da se njima sprečavaju neželjeni računovodstveni učinci na vrednovanje (ili prestanak priznavanja) financijskih instrumenata i ugovora o najmu te na prekid odnosa zaštite od rizika zbog regulatorne zamjene referentnih stopa; budući da će bez predloženih izmjena poduzeća vjerojatno odmah morati priznati promjene vrijednosti u dobiti ili gubitku ili pak prekinuti odnose zaštite od rizika čak i ako nisu promijenila svoju strategiju upravljanja rizikom; budući da je Komisija apelirala na Odbor za međunarodne računovodstvene standarde da ubrza objavu predloženih izmjena kako bi ih Unija mogla pravovremeno podržati;

B.  budući da je Europska savjetodavna skupina za financijsko izvještavanje (EFRAG) 14. rujna 2020. Komisiji savjetovala da odobri te izmjene;

C.  budući da je Komisija došla do zaključka da tumačenje ispunjava tehničke kriterije za usvajanje iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 i tvrdi da bi se tim predloženim izmjenama izbjegao mogući prekid odnosa zaštite od rizika koji proizlazi iz nesigurnosti povezane s promjenom IBOR-a tako da se financijskim izvještajima urađenima prema MSFI-ju može na odgovarajući način prikazati učinak upravljanja rizikom i spriječiti neopravdana volatilnost dobiti ili gubitka;

D.  budući da je IASB odredio da izmjene stupaju na snagu 1. siječnja 2021., a dopuštena je i ranija primjena; budući da financijske institucije koje podliježu računovodstvenim normama MSFI-ja i IAS-a ne mogu za svoje financijske izvještaje za 2020. koristiti tretman u skladu s tim predloženim izmjenama prije nego što se one odobre i objave; budući da bi se poduzeća Unije našla u nepovoljnom položaju u odnosu na konkurenciju u drugim jurisdikcijama kad se ne bi mogla koristiti olakšicama iz tih izmjena; budući da bi predložene izmjene stoga trebalo odobriti i objaviti prije kraja prosinca 2020. kako bi se mogle primjenjivati na financijska razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. ili prije ili poslije tog datuma;

1.  izjavljuje da neće ulagati prigovor na nacrt Uredbe Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Komisiji i, radi obavijesti, Vijeću.

(1) SL L 243, 11.9.2002., str. 1.
(2) SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

Posljednje ažuriranje: 16. ožujka 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti