Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/0101(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0150/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0150/2020

Viták :

PV 15/12/2020 - 7
CRE 15/12/2020 - 7

Szavazatok :

PV 16/12/2020 - 2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0355

Elfogadott szövegek
PDF 129kWORD 46k
2020. december 16., Szerda - Brüsszel
A Covid19-világjárvány keretében nyújtott kiegészítő források: REACT-EU ***I
P9_TA(2020)0355A9-0150/2020
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2020. december 16-i jogalkotási állásfoglalása az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében a Covid19-világjárvány okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató rendkívüli kiegészítő források és az azokkal kapcsolatos végrehajtási rendelkezések tekintetében történő módosításáról (REACT-EU) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0451),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 177. cikkére és 322. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0149/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Számvevőszék 2020. július 13-i véleményére(1),

–  az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2020. október 14-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács a Parlament álláspontjának jóváhagyásáról szóló tájékoztatására, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság (A9-0150/2020) jelentésére,

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 272., 2020.8.17., 1. o.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2020. december 16-án került elfogadásra az 1303/2013/EU rendeletnek a Covid19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató kiegészítő források és az azokkal kapcsolatos végrehajtási rendelkezések tekintetében történő módosításáról (REACT-EU) szóló (EU) 2020/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2020)0101

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2020/2221 rendelettel.)

Utolsó frissítés: 2021. március 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat