Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0136(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0262/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0262/2020

Viták :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0356

Elfogadott szövegek
PDF 129kWORD 42k
2020. december 16., Szerda - Brüsszel
Rendelet az Unió költségvetésének a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén való védelméről ***II
P9_TA(2020)0356A9-0262/2020
HELYESBÍTÉSEK
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2020. december 16-i jogalkotási állásfoglalása az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (09980/1/2020 – C9-0407/2020),

–  tekintettel az Európai Számvevőszék 2018. augusztus 17-i véleményére(1),

–  tekintettel a Bizottság véleményére (COM(2020)0843),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2018)0324) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az illetékes bizottságok által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A9-0262/2020),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatát;

3.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

4.  megállapítja, hogy a jogi aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

5.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

6.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 291., 2018.8.17., 1. o.
(2) Elfogadott szövegek, 2019.4.4., P8_TA(2019)0349.


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozata

A Bizottság kezdeményezési jogának sérelme nélkül, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodik abban, hogy fontolóra veszi e rendelet tartalmának beépítését a 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletbe (a költségvetési rendelet) annak következő felülvizsgálatakor.

A Bizottság nyilatkozata

A Bizottság beleegyezik, hogy fontolóra veszi, hogy az e rendelet alkalmazásáról szóló, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett jelentéshez szükség esetén megfelelő javaslatokat csatoljon.

Utolsó frissítés: 2021. március 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat