Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0136(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0262/2020

Texte depuse :

A9-0262/2020

Dezbateri :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0356

Texte adoptate
PDF 123kWORD 42k
Miercuri, 16 decembrie 2020 - Bruxelles
Regulamentul privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre ***II
P9_TA(2020)0356A9-0262/2020
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 decembrie 2020 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (09980/1/2020 – C9-0407/2020),

–  având în vedere avizul Curții de Conturi din 17 august 2018(1),

–  având în vedere avizul Comisiei (COM(2020)0843),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0324),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisiile competente în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru bugete și a Comisiei pentru control bugetar (A9-0262/2020),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

4.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

6.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 291, 17.8.2018, p. 1.
(2) Texte adoptate la 4.4.2019, P8_TA(2019)0349.


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei

Fără a aduce atingere dreptului de inițiativă al Comisiei, Parlamentul European, Consiliul și Comisia convin să aibă în vedere includerea conținutului prezentului regulament în Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 (Regulamentul financiar), cu ocazia următoarei revizuiri.

Declarația Comisiei

Comisia este de acord să aibă în vedere însoțirea raportului său către Parlamentul European și Consiliu privind aplicarea prezentului regulament de propuneri adecvate, acolo unde este cazul.

Ultima actualizare: 16 martie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate