Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/2923(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0428/2020

Podneseni tekstovi :

B9-0428/2020

Rasprave :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Glasovanja :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
CRE 17/12/2020 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0360

Usvojeni tekstovi
PDF 136kWORD 41k
Četvrtak, 17. prosinca 2020. - Bruxelles
VFO, uvjet poštovanja vladavine prava i vlastita sredstva
P9_TA(2020)0360B9-0428/2020

Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2020. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027., Međuinstitucijskom sporazumu, Instrumentu EU-a za oporavak i Uredbi o vladavini prava (2020/2923(RSP)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 2., 14., 15., 16. i 17. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članke 295., 310., 311., 312. i 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir politički dogovor postignut 5. studenoga 2020. o Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća o općem sustavu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije („Uredba o vladavini prava”),

–  uzimajući u obzir političke dogovore, uključujući zajedničke i jednostrane izjave, postignute 10. studenoga 2020. o višegodišnjem financijskom okviru („VFO”) za razdoblje 2021. – 2027., Međuinstitucijskom sporazumu između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju te o novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava („Međuinstitucijski sporazum”) i Instrument Europske unije za oporavak („EURI”),

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća usvojene 21. srpnja 2020.,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 23. srpnja 2020.,

–  uzimajući u obzir pismo Europskog parlamenta od 26. kolovoza 2020. o vladavini prava koje su čelnici klubova zastupnika poslali kancelarki Savezne Republike Njemačke Angeli Merkel koja predsjeda Vijeću EU-a i predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen,

–  uzimajući u obzir izjavu Konferencije predsjednika Europskog parlamenta od 18. studenoga 2020. o dugoročnom proračunu EU-a i vladavini prava,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća usvojene 11. prosinca 2020.,

–  uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Europska unija unija vrijednosti kako je utvrđeno u članku 2. UEU-a;

B.  budući da je pandemija bolesti COVID-19 odnijela tisuće života u Europi i svijetu te izazvala nezapamćenu krizu s katastrofalnim posljedicama za pojedince, radnike i poduzeća te da je stoga potreban odgovor bez presedana, posebno nakon drugog vala bolesti COVID-19 i dok pandemija stvarno ne završi;

C.  budući da je zbog političke rasprave u Europskom vijeću došlo do kašnjenja cijelog postupka te su stoga odgođeni pregovori o VFO-u, Međuinstitucijskom sporazumu, Instrumentu Europske unije za oporavak i Uredbi o vladavini prava te njihovo donošenje i provedba;

D.  budući da su učinkovita Uredba o vladavini prava i uvođenje novih vlastitih sredstava bili preduvjet za to da se Europski parlament složi s paketom VFO-a;

E.  budući da su suzakonodavci Unije tijekom 2020. uspjeli postići sporazume bez presedana;

1.  pozdravlja političke dogovore, uključujući zajedničke i jednostrane izjave, koje su suzakonodavci postigli 5. studenoga 2020. o Uredbi o vladavini prava i 10. studenoga 2020. o VFO-u, Međuinstitucijskom sporazumu i Instrumentu Europske unije za oporavak; ističe da ti povijesni politički sporazumi obuhvaćaju, među ostalim, sljedeće odredbe:

   dosad nezabilježen paket u visini od 1,8 bilijuna EUR koji se sastoji od VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. (1074 milijardi EUR postupno se povećava na 1085 milijardi EUR), u kombinaciji s Instrumentom za oporavak (750 milijardi EUR);
   dopunu VFO-u za razdoblje 2021. – 2027. u vrijednosti od 16 milijardi EUR koja će se raspodijeliti na vodeće programe koje je odredio EP (EU za zdravlje, Obzor Europa, Erasmus +, Fond za integrirano upravljanje granicama, Frontex, InvestEU, Prava i vrijednosti, Kreativna Europa, Humanitarna pomoć i NDICI) i jačanje proračunskog odgovora na nepredviđene događaje;
   pravno obvezujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava tijekom sljedećeg VFO-a, koja bi trebala biti barem dovoljna za pokrivanje budućih troškova otplate (glavnica i kamate) Instrumenta EU-a za oporavak;
   pravno obvezujući minimalni udio za rashode u području klime od najmanje 30 % VFO-a i Instrumenta EU-a za oporavak (Next Generation EU) te za rashode povezane s bioraznolikošću od 7,5 % VFO-a u 2024. i 10 % VFO-a od 2026. nadalje;
   elemente za praćenje potrošnje na rodnu ravnopravnost i rodno osviještene politike;
   pojačanu ulogu Europskog parlamenta kao proračunskog tijela u upravljanju Instrumentom EU-a za oporavak i vanjskim namjenskim prihodima te u uspostavi budućih instrumenata za hitne slučajeve koji se trebaju temeljiti na članku 122. UFEU-a;
   funkcionirajuću uvjetovanost vladavine prava;

2.  podsjeća na povijesnu važnost paketa i njegov potencijal za jamčenje brzog oporavka od pandemije bolesti COVID-19 i njezinih društveno-gospodarskih učinaka te za suočavanje s izazovima Unije tijekom sljedećih sedam godina, među kojima su zeleni plan, digitalna tranzicija te zaštita njezinih vrijednosti i novca poreznih obveznika EU-a;

3.  pozdravlja ishod Europskog vijeća koje je poduprlo navedene političke dogovore na sastanku održanom 10. i 11. prosinca 2020.; pozdravlja činjenicu da su šefovi država i vlada postigli dogovor kako bi omogućili da 1. siječnja 2021. na snagu stupe VFO, Međuinstitucijski sporazum, Instrument EU-a za oporavak i Uredba o vladavini prava; pozdravlja činjenicu da pravni tekstovi ostaju nepromijenjeni;

4.  međutim, snažno žali što zbog pravila jednoglasnosti u Vijeću donošenje cijelog paketa, uključujući nove programe EU-a za razdoblje 2021. – 2027., prouzročuje neopravdano kašnjenje cijelog procesa; podsjeća da je sadržaj zaključaka Europskog vijeća o Uredbi o općem sustavu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije suvišan; podsjeća da su primjenjivost, svrha i područje primjene Uredbe o vladavini prava jasno definirani u pravnom tekstu navedene Uredbe;

5.  podsjeća da u skladu s člankom 15. stavkom 1. UEU-a Europsko vijeće ne izvršava zakonodavne funkcije; stoga smatra da se političke izjave Europskog vijeća ne mogu smatrati tumačenjem zakonodavstva jer je tumačenje u nadležnosti Suda Europske unije;

6.  podsjeća da Komisiju i njezina predsjednika bira Europski parlament; podsjeća da u skladu s člankom 17. stavkom 1. UEU-a Komisija osigurava primjenu Ugovorâ i mjera koje na temelju njih donose institucije; stoga potvrđuje da Komisija u svakom trenutku i u svim okolnostima mora poštovati zakon, dura lex sed lex;

7.  podsjeća da je u skladu s člankom 17. stavkom 3. UEU-a Komisija u potpunosti neovisna;

8.  podsjeća da je u skladu s člankom 17. stavkom 8. UEU-a Komisija odgovorna Europskom parlamentu; podsjeća da Parlament ima na raspolaganju više pravnih sredstava kako bi osigurao da Komisija poštuje svoju obvezu iz Ugovora, uključujući postupak davanja razrješnice radi procjene pravilnog upravljanja sredstvima Unije; nadalje naglašava da Parlament ima na raspolaganju nekoliko pravnih i političkih sredstava kako bi osigurao da zakon provode svi, a prije svega institucije EU-a; naglašava da zaključci Europskog vijeća ne mogu biti obvezujući za Komisiju pri primjeni pravnih akata;

9.  naglašava da su suzakonodavci dogovorili da se Uredba o općem sustavu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije primjenjuje od 1. siječnja 2021. i da će se morati primjenjivati na sve obveze i plaćanja; podsjeća da primjenjivost te Uredbe ne može ovisiti o usvajanju smjernica jer je dogovoreni tekst dovoljno jasan i nisu predviđeni provedbeni instrumenti; očekuje od Komisije, kao čuvarice Ugovora, da osigura potpunu primjenjivost Uredbe od datuma koji su dogovorili suzakonodavci te podsjeća da samo Sud Europske unije može poništiti Uredbu ili njezin dio; potvrđuje da će Parlament, ako neka država članica zatraži poništenje Uredbe ili njezinih dijelova, pred Sudom braniti njezinu valjanost i očekuje od Komisije da intervenira radi pružanja potpore stajalištu Parlamenta; naglašava da će u tom slučaju Parlament od Suda tražiti primjenu ubrzanog postupka; podsjeća na članak 265. UFEU-a i izražava spremnost da ga primijeni;

10.  smatra da se treba priznati potreba za potpunim sudjelovanjem Parlamenta u radu instrumenta „Next Generation EU”; naglašava da trijalog koji je u tijeku mora s tim u vezi dati zadovoljavajući ishod;

11.  smatra da će se na predstojećoj Konferenciji o budućnosti Europe, među ostalim, razmatrati prevladavanje prepreka koje predstavljaju zahtjevi za jednoglasnost u Vijeću u pogledu donošenja VFO-a i odluke o vlastitim sredstvima;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Europskom vijeću, Vijeću i Komisiji.

Posljednje ažuriranje: 16. ožujka 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti