Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0170(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0263/2020

Внесени текстове :

A9-0263/2020

Разисквания :

PV 17/12/2020 - 4
PV 17/12/2020 - 6
CRE 17/12/2020 - 4
CRE 17/12/2020 - 6

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0363

Приети текстове
PDF 122kWORD 42k
Четвъртък, 17 декември 2020 г. - Брюксел
Сътрудничество на OLAF с Европейската прокуратура и ефективност на разследванията на OLAF ***II
P9_TA(2020)0363A9-0263/2020

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2020 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на Европейската служба за борба с измамите (10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10008/1/2020 – C9‑0393/2020),

–  като взе предвид становище № 8/2018 на Сметната палата(1),

–  като взе предвид становището на Комисията (COM(2020)0805),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0338),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по бюджетен контрол (A9-0263/2020),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета в съответствие с член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 42, 1.2.2019 г., стp. 1.
(2) Приети текстове от 16.4.2019 г., P8_TA(2019)0383.

Последно осъвременяване: 16 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност