Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0170(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0263/2020

Předložené texty :

A9-0263/2020

Rozpravy :

PV 17/12/2020 - 4
PV 17/12/2020 - 6
CRE 17/12/2020 - 4
CRE 17/12/2020 - 6

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0363

Přijaté texty
PDF 128kWORD 42k
Čtvrtek, 17. prosince 2020 - Brusel
Spolupráce OLAFu s Úřadem evropského veřejného žalobce a účelnost vyšetřování OLAFu ***II
P9_TA(2020)0363A9-0263/2020

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2020 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účelnost vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10008/1/2020 – C9-0393/2020),

–  s ohledem na stanovisko Účetního dvora č. 8/2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Komise (COM(2020)0805),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0338),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro rozpočtovou kontrolu (A9‑0263/2020),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 42, 1.2.2019, s. 1.
(2) Přijaté texty ze dne 16.4.2019, P8_TA(2019)0383.

Poslední aktualizace: 16. března 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí