Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0170(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0263/2020

Indgivne tekster :

A9-0263/2020

Forhandlinger :

PV 17/12/2020 - 4
PV 17/12/2020 - 6
CRE 17/12/2020 - 4
CRE 17/12/2020 - 6

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0363

Vedtagne tekster
PDF 121kWORD 42k
Torsdag den 17. december 2020 - Bruxelles
OLAF's samarbejde med EPPO og effektiviteten af OLAF's undersøgelser ***II
P9_TA(2020)0363A9-0263/2020

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december 2020 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser (10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (10008/1/2020 – C9-0393/2020),

–  der henviser til udtalelse nr. 8/2018(1) fra Revisionsretten,

–  der henviser til udtalelse fra Kommissionen (COM(2020)0805),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0338),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Budgetkontroludvalget (A9‑0263/2020),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 42 af 1.2.2019, s. 1.
(2) Vedtagne tekster af 16.4.2019, P8_TA(2019)0383.

Seneste opdatering: 16. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik