Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0170(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0263/2020

Ingediende teksten :

A9-0263/2020

Debatten :

PV 17/12/2020 - 4
PV 17/12/2020 - 6
CRE 17/12/2020 - 4
CRE 17/12/2020 - 6

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0363

Aangenomen teksten
PDF 120kWORD 41k
Donderdag 17 december 2020 - Brussel
Samenwerking van OLAF met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF ***II
P9_TA(2020)0363A9-0263/2020

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 december 2020 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de door het Europees Bureau voor fraudebestrijding uitgevoerde onderzoeken (10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (10008/1/2020 – C9-0393/2020),

–  gezien advies nr. 8/2018 van de Rekenkamer(1),

–  gezien het advies van de Commissie (COM(2020)0805),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0338),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord,

–  gezien artikel 67 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie begrotingscontrole (A9-0263/2020),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat de handeling is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter de handeling samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal de handeling te ondertekenen, nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 42 van 1.2.2019, blz. 1.
(2) Aangenomen teksten van 16.4.2019, P8_TA(2019)0383.

Laatst bijgewerkt op: 16 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid