Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0170(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0263/2020

Teksty złożone :

A9-0263/2020

Debaty :

PV 17/12/2020 - 4
PV 17/12/2020 - 6
CRE 17/12/2020 - 4
CRE 17/12/2020 - 6

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0363

Teksty przyjęte
PDF 124kWORD 41k
Czwartek, 17 grudnia 2020 r. - Bruksela
Współpraca między OLAF a EPPO oraz skuteczność dochodzeń ***II
P9_TA(2020)0363A9-0263/2020

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (10008/1/2020 – C9-0393/2020),

–  uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego nr 8/2018(1),

–  uwzględniając opinię Komisji (COM(2020)0805),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0338),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Kontroli Budżetowej (A9-0263/2020),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie

(1) Dz.U. C 42 z 1.2.2019, s. 1.
(2) Tekst przyjęty w dniu 16.4.2019, P8_TA(2019)0383.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności