Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0170(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0263/2020

Texte depuse :

A9-0263/2020

Dezbateri :

PV 17/12/2020 - 4
PV 17/12/2020 - 6
CRE 17/12/2020 - 4
CRE 17/12/2020 - 6

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0363

Texte adoptate
PDF 117kWORD 42k
Joi, 17 decembrie 2020 - Bruxelles
Cooperarea OLAF cu EPPO și eficacitatea investigațiilor sale ***II
P9_TA(2020)0363A9-0263/2020

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 decembrie 2020 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor Oficiului European de Luptă Antifraudă (10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10008/1/2020 – C9-0393/2020),

–  având în vedere avizul nr. 8/2018 al Curții de Conturi(1),

–  având în vedere avizul Comisiei (COM(2020)0805),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0338),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru control bugetar (A9-0263/2020),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 42, 1.2.2019, p. 1.
(2) Text adoptat la 16.4.2019, P8_TA(2019)0383.

Ultima actualizare: 16 martie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate