Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0170(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0263/2020

Predkladané texty :

A9-0263/2020

Rozpravy :

PV 17/12/2020 - 4
PV 17/12/2020 - 6
CRE 17/12/2020 - 4
CRE 17/12/2020 - 6

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0363

Prijaté texty
PDF 125kWORD 42k
Štvrtok, 17. decembra 2020 - Brusel
Spolupráca úradu OLAF s Európskou prokuratúrou a účinnosť jej vyšetrovaní ***II
P9_TA(2020)0363A9-0263/2020

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2020 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom), ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (10008/1/2020 – C9-0393/2020 – 2018/0170(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10008/1/2020 – C9-0393/2020),

–  so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 8/2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Komisie (COM(2020)0805),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0338),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0263/2020),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 42, 1.2.2019, s. 1.
(2) Prijaté texty, 16.4.2019, P8_TA(2019)0383.

Posledná úprava: 16. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia