Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0035(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0187/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0187/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0364

Usvojeni tekstovi
PDF 170kWORD 52k
Četvrtak, 17. prosinca 2020. - Bruxelles
Pravila i opća načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije ***I
P9_TA(2020)0364A9-0187/2020

Amandmani koje je donio Europski parlament 17. prosinca 2020. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)  Sustav utvrđen Uredbom (EU) br. 182/2011 u praksi je općenito dobro funkcionirao te se njime održala primjerena ravnoteža među institucijama u pogledu uloge Komisije i drugih uključenih dionika. Stoga bi taj sustav trebao i dalje nepromijenjeno funkcionirati, osim u pogledu određenih ciljanih izmjena koje se odnose na posebne aspekte postupka na razini žalbenog odbora. Tim se izmjenama želi osigurati veća politička odgovornost za politički osjetljive provedbene akte, a da se ne izmijene pravne i institucijske odgovornosti za provedbene akte kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 182/2011.
(2)  Uredba (EU) br. 182/2011 u praksi je općenito učinkovito funkcionirala te se njome održala primjerena ravnoteža među institucijama u pogledu uloge Komisije i drugih uključenih dionika. Stoga glavni elementi tog sustava mogu i dalje nepromijenjeno funkcionirati. Međutim, razina dodane vrijednosti predviđena Uredbom (EU) br. 182/2011 u pogledu odgovarajućeg postupka donošenja odluka nije bila u potpunosti zadovoljavajuća. Stoga se čini da su potrebne određene ciljane izmjene koje se odnose na posebne aspekte postupka na razini žalbenog odbora. Tim se izmjenama želi osigurati veća politička odgovornost za politički osjetljive provedbene akte, a da se ne izmijene pravne i institucijske odgovornosti za provedbene akte kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 182/2011. Dodatni cilj ovog akta o izmjeni je poboljšati osviještenost građana Unije o postupcima povezanima s provedbenim aktima. Kako bi se povećalo povjerenje u institucije i tijela Unije, ključno je ne samo informirati građane Unije o donošenju odluka, nego i objasniti razloge na kojima se temelje odluke tih institucija i tijela.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  Upućivanja žalbenom odboru predviđena su Uredbom (EU) br. 182/2011 u brojnim posebnim slučajevima. Žalbeni odbor saziva se u praksi u slučajevima u kojima u odboru u kontekstu postupka ispitivanja nije postignuta kvalificirana većina ni u korist ni protiv te stoga mišljenje nije dano. U većini slučajeva to se dogodilo u pogledu genetski modificiranih organizama i genetski modificirane hrane i hrane za životinje te proizvoda za zaštitu bilja.
(3)  Upućivanja žalbenom odboru predviđena su Uredbom (EU) br. 182/2011 u brojnim posebnim slučajevima. Žalbeni odbor saziva se u praksi, posebno u pogledu genetski modificiranih organizama, genetski modificirane hrane i hrane za životinje te proizvoda za zaštitu bilja, u slučajevima u kojima u odboru u kontekstu postupka ispitivanja nije postignuta kvalificirana većina ni u korist ni protiv te stoga mišljenje nije dano.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.a (nova)
(3.a)  Zbog toga do upućivanja žalbenom odboru predviđenom Uredbom (EU) br. 182/2011 dolazi tek u vrlo malom broju slučajeva na koje se odnosi ovaj akt o izmjeni.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Iskustvo je pokazalo da u većini slučajeva žalbeni odbor ponavlja rezultat odbora za ispitivanje, što dovodi do nedavanja mišljenja. Stoga žalbeni odbor nije pomogao u osiguravanju jasnoće stajališta država članica.
(4)  Iskustvo je pokazalo da u većini slučajeva žalbeni odbor ponavlja rezultat odbora za ispitivanje, što dovodi do nedavanja mišljenja. Stoga žalbeni odbor nije pomogao u osiguravanju jasnoće stajališta država članica ni u rješavanju pitanja nedavanja mišljenja u postupku ispitivanja. Uredbom (EU) br. 182/2011 predviđa se da Komisija u takvim slučajevima može donijeti nacrt provedbenog akta, čime se Komisiji omogućuje da u ime država članica utvrdi potrebu za učinkovitom provedbom zakonodavstva i način na koji će se ta provedba osigurati.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  Uredbom (EU) br. 182/2011 predviđa se da Komisija u takvim slučajevima može donijeti nacrt provedbenog akta, čime se Komisiji daje diskrecijsko pravo.
Briše se.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)  Međutim, to je diskrecijsko pravo znatno smanjeno u slučajevima koji se odnose na odobravanje proizvoda ili tvari, kao na primjer u području genetski modificirane hrane i hrane za životinje, jer Komisija ima obvezu donošenja odluke u razumnom roku te odluku ne može ne donijeti.
(6)  Međutim, to je diskrecijsko pravo znatno smanjeno u slučajevima koji se odnose na odobravanje proizvoda ili tvari, kao na primjer u području genetski modificirane hrane i hrane za životinje, jer Komisija ima obvezu donošenja odluke u razumnom roku te odluku ne može ne donijeti. S tim u vezi Europski je ombudsman u svojoj odluci o predmetu br. 1582/2014 naveo da Komisija mora poštovati postojeće pravne odredbe o rokovima koji su utvrđeni za odobrenje genetski modificiranih organizama.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  Premda je ovlaštena odlučivati u takvim slučajevima, iz razloga što su ta pitanja vrlo osjetljiva i države članice trebale bi u potpunosti preuzeti svoju odgovornost u postupku donošenja odluka. Međutim, to nije slučaj kada države članice ne mogu postići kvalificiranu većinu zbog, među ostalim, velikog broja suzdržanih glasova ili neprisutnosti tijekom glasovanja.
(7)  Premda je Komisija nadležna odlučivati u takvim slučajevima iz razloga što su ta pitanja vrlo osjetljiva, i države članice trebale bi preuzeti veću odgovornost u postupku donošenja odluka. Ako se temeljni akt odnosi na zaštitu zdravlja ili sigurnosti ljudi, životinja ili biljaka, a države članice ne mogu postići kvalificiranu većinu u korist nacrta provedbenog akta o davanju odobrenja za proizvod ili tvar, to bi se odobrenje trebalo smatrati odbijenim.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)  Stoga je kako bi se povećala dodana vrijednost žalbenog odbora potrebno ojačati njegovu ulogu predviđanjem mogućnosti organiziranja dodatnog sastanka žalbenog odbora kada mišljenje nije dano. U cilju osiguravanja političke rasprave odgovarajuća razina predstavljenosti na dodatnom sastanku žalbenog odbora trebala bi biti ministarska. Kako bi se omogućila organizacija tog dodatnog sastanaka potrebno je produljiti rok za donošenje mišljenja žalbenog odbora.
(8)  Stoga je kako bi se povećala dodana vrijednost žalbenog odbora potrebno ojačati njegovu ulogu predviđanjem mogućnosti organiziranja dodatnog sastanka žalbenog odbora kada mišljenje nije dano. U cilju osiguravanja političke rasprave odgovarajuća razina predstavljenosti na dodatnom sastanku žalbenog odbora trebala bi biti na dovoljno visokoj političkoj razini, kao što je ministarska. Kako bi se omogućila organizacija tog dodatnog sastanaka potrebno je produljiti rok za donošenje mišljenja žalbenog odbora. Međutim, takvo produljenje trebalo bi biti samo za kratko razdoblje.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)  Komisija bi trebala imati mogućnost da se u posebnim slučajevima obrati Vijeću kako bi ono izrazilo svoje stavove i dalo orijentaciju u pogledu širih posljedica nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, političke i međunarodne posljedice. Komisija bi trebala uzeti u obzir svako stajalište koje Vijeće izrazi u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U propisno opravdanim slučajevima Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok.
(10)  Komisija bi trebala imati mogućnost da se u posebnim slučajevima obrati Europskom parlamentu i Vijeću kako bi oni izrazili svoja stajališta i dali orijentaciju u pogledu širih posljedica nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, gospodarske, političke i međunarodne posljedice. Komisija bi trebala uzeti u obzir svako stajalište koje Europski parlament i Vijeće izraze u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U slučajevima koji su propisno opravdani hitnošću Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok. Stajališta koja su izrazili Europski parlament i Vijeće trebala bi se također bez nepotrebne odgode poslati Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te po potrebi Europskom parlamentu i Vijeću.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.a (nova)
(10.a)  Ako se čini da će biti teško dobiti pozitivna mišljenja država članica u vezi s nekoliko sličnih nacrta provedbenih akata, trebalo bi razmotriti preispitivanje provedbenih ovlasti koje su mjerodavnim temeljnim aktima dodijeljene Komisiji.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)  Potrebno je povećati transparentnost glasova predstavnika država članica na razini žalbenog odbora i objaviti glasove predstavnika pojedinačnih država članica.
(11)  Potrebno je povećati transparentnost glasova predstavnika država članica u svim fazama savjetodavnog postupka i postupka ispitivanja i objaviti glasove predstavnika pojedinačnih država članica. Ako se akt odnosi na posebno osjetljiva područja, kao što su zaštita potrošača, zaštita zdravlja ili sigurnosti ljudi, životinja ili biljaka ili zaštita okoliša, svaki predstavnik države članice trebao bi za svaki pojedini slučaj navesti detaljne razloge za glasovanje ili suzdržanost. Komisija bi također trebala dostaviti informacije o sastavu odbora, uključujući nazočne osobe i tijela te organizacije kojima te osobe pripadaju, kao i dnevni red sastanaka te dokumente i nacrte tekstova o kojima se raspravlja.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.a (nova)
(11.a)  Kako bi se povećala osviještenost građana Unije o tom postupku i njihovo razumijevanje postupka te kako bi se povećala njegova vidljivost, svaki predstavnik države članice trebao bi obrazložiti svoj glas ili suzdržanost odnosno odsutnost.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.b (nova)
(11.b)  Trebalo bi još više povećati dostupnost registra i izmijeniti njegov sadržaj kako bi se osigurala veća transparentnost u pogledu postupka donošenja odluka, posebno dodavanjem više informacija o tom postupku. U tom je pogledu ključan element poboljšanje funkcija pretraživanja registra kako bi se omogućila pretraživanja prema području politike.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Uredba (EU) br. 182/2011
Članak 3. – stavak 7. – podstavak 6.
„Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje u skladu s člankom 6. stavkom 3. drugim podstavkom, predsjednik može odlučiti da se održi dodatni sastanak žalbenog odbora na ministarskoj razini. U takvim slučajevima žalbeni odbor dostavlja svoje mišljenje u roku od 3 mjeseca od dana prvog upućivanja.”;
„Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje u skladu s člankom 6. stavkom 3. drugim podstavkom ili običnom većinom država članica, predsjednik može odlučiti da se održi dodatni sastanak žalbenog odbora na dovoljno visokoj političkoj razini, kao što je ministarska. U takvim slučajevima žalbeni odbor dostavlja svoje mišljenje u roku od 3 mjeseca od dana prvog upućivanja.”;
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b
Uredba (EU) br. 182/2011
Članak 6. – stavak 3.a
„3.a Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje, Komisija može pitanje uputi Vijeću kako bi ono izrazilo svoje stavove i dalo orijentaciju u pogledu širih posljedica nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, političke i međunarodne posljedice. Komisija uzima u obzir svako stajalište koje Vijeće izrazi u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U propisno opravdanim slučajevima Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok.”;
„3.a Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje, Komisija može pitanje uputiti Europskom parlamentu i Vijeću kako bi oni dali svoje mišljenje i izrazili svoja stajališta i dali orijentaciju u pogledu širih posljedica nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, gospodarske, političke i međunarodne posljedice ishoda glasovanja u žalbenom odboru. Komisija uzima u obzir svako stajalište koje Europski parlament i Vijeće izraze u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U slučajevima koji su propisno opravdani hitnošću Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok. Stajališta koja su izrazili Europski parlament i Vijeće također se bez nepotrebne odgode šalju Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te po potrebi Europskom parlamentu i Vijeću.”;
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ba (nova)
Uredba (EU) br. 182/2011
Članak 6. – stavak 4.a (novi)
(ba)   umeće se sljedeći stavak:
„4.a Odstupajući od stavka 3., ako se temeljni akt odnosi na zaštitu zdravlja ili sigurnosti ljudi, životinja ili biljaka, a nacrt provedbenog akta predviđa davanje odobrenja za proizvod ili tvar, takva se odobrenja daju samo ako glasovanje u skladu sa stavkom 1. rezultira pozitivnim mišljenjem.
Prvim stavkom ne dovodi se u pitanje pravo Komisije da predloži izmijenjeni nacrt provedbenog akta koji se odnosi na isti predmet.”
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka bb (nova)
Uredba (EU) br. 182/2011
Članak 6. – stavak 4.b (novi)
(bb)   umeće se sljedeći stavak:
„4.b Predstavnici država članica navode razloge za svoje glasovanje ili suzdržanost u skladu sa stavkom 1. ili razloge zbog kojih su tijekom glasovanja bili odsutni.
Ako se akt odnosi na posebno osjetljiva područja, kao što su zaštita potrošača, zaštita zdravlja ili sigurnosti ljudi, životinja ili biljaka ili zaštita okoliša, predstavnici država članica navode za svaki pojedini slučaj detaljne razloge za glasovanje ili suzdržanost.”;
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka -a (nova)
Uredba (EU) br. 182/2011
Članak 10. – stavak 1. – točka b
(-a)   u stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:
(b)  dnevne redove sastanaka odbora;
(b) dnevne redove sjednica odbora, uključujući nacrte tekstova o kojima se odlučuje i dokumente o kojima se raspravlja;”;
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka -aa (nova)
Uredba (EU) br. 182/2011
Članak 10. – stavak 1. – točka c
(-aa)  u stavku 1. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:
(c)  sažete preglede i popise tijela i organizacija kojima pripadaju osobe imenovane od strane država članica za svoje predstavnike;
(c) sažete preglede i popise osoba nazočnih na sjednici te tijela i organizacija kojima pripadaju osobe imenovane od strane država članica za svoje predstavnike;”;
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a
Uredba (EU) br. 182/2011
Članak 10. – stavak 1. – točka e
„(e) rezultate glasovanja, koji u slučaju žalbenog odbora uključuju glasove koje su dali predstavnici svake države članice;”;
„(e) rezultate glasovanja, uključujući glasove koje su dali predstavnici svake države članice i suzdržane glasove, zajedno s razlozima za glasovanje ili suzdržanost, kao i razloge zbog kojih su bili odsutni tijekom glasovanja i, ako se akt odnosi na posebno osjetljiva područja, kao što su zaštita potrošača, zaštita zdravlja ili sigurnosti ljudi, životinja ili biljaka ili zaštita okoliša, za svaki pojedini slučaj odgovarajuće detaljne razloge za glasovanje ili suzdržanost;”;
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka aa (nova)
Uredba (EU) br. 182/2011
Članak 10. – stavak 3.
(aa)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:
3.   Europski parlament i Vijeće imaju pristup informacijama iz stavka 1. u skladu s važećim pravilima.
3. Europski parlament i Vijeće bez nepotrebne odgode imaju pristup informacijama iz stavka 1. u skladu s važećim pravilima.”;
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b
Uredba (EU) br. 182/2011
Članak 10. – stavak 5.
„5. Upućivanja na sve dokumente iz stavka 1. točaka od (a) do (d), (f) i (g) i informacije iz tog stavka točaka (e) i (h) objavljuju se u registru.”
„5. Svi dokumenti i informacije iz stavka 1. objavljuju se u registru.”
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka ba (nova)
Uredba (EU) br. 182/2011
Članak 10. – stavak 5.a (novi)
(ba)  dodaje se sljedeći stavak:
„5a. Funkcija pretraživanja registra omogućuje pretraživanje po području politike.”;
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)
Uredba (EU) br. 182/2011
Članak 11.
(3.a)  članak 11. zamjenjuje se sljedećim:
Članak 11.
„Članak 11.
Pravo nadzora Europskog parlamenta i Vijeća
Pravo nadzora Europskog parlamenta i Vijeća
Kada se temeljni akt donosi u redovnom zakonodavnom postupku, Europski parlament ili Vijeće može u bilo koje vrijeme naznačiti Komisiji da, prema njegovom mišljenju, nacrt provedbenog akta prelazi provedbene ovlasti predviđene u temeljnom aktu. U tom slučaju Komisija razmatra nacrt provedbenog akta, uzimajući u obzir iznesena stajališta i istovremeno obavješćuje Europski parlament i Vijeće o tome namjerava li zadržati, izmijeniti ili povući nacrt provedbenog akta.
Kada se temeljni akt donosi u redovnom zakonodavnom postupku, Europski parlament ili Vijeće može u bilo koje vrijeme naznačiti Komisiji da, prema njegovom mišljenju, nacrt provedbenog akta prelazi provedbene ovlasti predviđene u temeljnom aktu ili je u suprotnosti s ciljevima temeljnog akta. U tom slučaju Komisija razmatra nacrt provedbenog akta, uzimajući u obzir iznesena stajališta i istovremeno obavješćuje Europski parlament i Vijeće o tome namjerava li zadržati, izmijeniti ili povući nacrt provedbenog akta.
Osim toga, ako Europski parlament ili Vijeće smatra da je primjereno preispitati dodjelu provedbenih ovlasti Komisiji u temeljnom aktu, može u bilo kojem trenutku pozvati Komisiju da podnese prijedlog izmjene tog temeljnog akta.”
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1.
Ova Uredba ne primjenjuje se na postupke u tijeku u pogledu kojih je žalbeni odbor već donio mišljenje na datum stupanja na snagu ove Uredbe.
Ova Uredba primjenjuje se na postupke započete nakon datuma njezina stupanja na snagu.

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A9-0187/2020).

Posljednje ažuriranje: 16. ožujka 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti