Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0035(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0187/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0187/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0364

Elfogadott szövegek
PDF 172kWORD 55k
2020. december 17., Csütörtök - Brüsszel
A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályai és általános elvei ***I
P9_TA(2020)0364A9-0187/2020

Az Európai Parlament 2020. december 17-én elfogadott módosításai a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  A 182/2011/EU rendelet által létrehozott rendszerről bebizonyosodott, hogy általában véve jól működik a gyakorlatban és megfelelő intézményi egyensúlyt teremtett a Bizottság szerepei és a többi érintett szereplő között. A rendszernek ezért a továbbiakban is változatlanul kell működnie, kivéve a fellebbviteli bizottsági szintű eljárás néhány konkrét szempontját érintő, célzott módosításokat. E módosítások célja biztosítani a szélesebb körű politikai elszámoltathatóságot és a politikailag érzékeny végrehajtási jogi aktusokért vállalt felelősséget, anélkül, hogy módosítani kellene a végrehajtási jogi aktusokat illetően a 182/2011/EU rendeletben előírt jogi és intézményi felelősségeket.
(2)  A 182/2011/EU rendeletről bebizonyosodott, hogy általában véve eredményesen működik a gyakorlatban és megfelelő intézményi egyensúlyt teremtett a Bizottság szerepei és a többi érintett szereplő között. A rendszer fő elemei ezért továbbra is változatlanul működhetnek. A 182/2011/EU rendelet által a megfelelő döntéshozatali eljárás tekintetében biztosított hozzáadott érték szintje azonban nem volt teljesen kielégítő. Szükségesnek tűnnek ezért a fellebbviteli bizottsági eljárás néhány konkrét szempontját érintő, célzott módosítások. E módosítások célja biztosítani a szélesebb körű politikai elszámoltathatóságot és a politikailag érzékeny végrehajtási jogi aktusokért vállalt felelősséget, anélkül, hogy módosítani kellene a végrehajtási jogi aktusokat illetően a 182/2011/EU rendeletben előírt jogi és intézményi felelősségeket. E módosító jogszabály további célja, hogy az uniós polgárok jobban megismerjék a végrehajtási aktusokkal kapcsolatos eljárásokat. Az uniós intézményekbe és szervekbe vetett bizalom erősítése érdekében az uniós polgárokat nem csak tájékoztatni kell a döntéshozatalról, hanem az intézmények és szervek döntései mögött meghúzódó okokat is el kell magyarázni.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  A 182/2011/EU rendelet néhány különleges esetben előírja a fellebbviteli bizottság elé terjesztést. A gyakorlatban a fellebbviteli bizottságot olyan helyzetekben hívták össze, amikor a vizsgálóbizottsági eljárás keretében nem értek el a tervezetet támogató vagy ellenző minősített többséget, és ezért nem nyilvánítottak véleményt. Az esetek többségében erre a géntechnológiával módosított szervezetekkel, a géntechnológiával módosított (GM) élelmiszerekkel és takarmányokkal, valamint a növényvédő szerekkel kapcsolatban került sor.
(3)  A 182/2011/EU rendelet néhány különleges esetben előírja a fellebbviteli bizottság elé terjesztést. A gyakorlatban – különösen a géntechnológiával módosított szervezetek, a géntechnológiával módosított élelmiszerek, takarmányok és növényvédő szerek esetében – a fellebbviteli bizottságot olyan helyzetekben hívták össze, amikor a vizsgálóbizottsági eljárás keretében nem értek el a tervezetet támogató vagy ellenző minősített többséget, és ezért nem nyilvánítottak véleményt.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)  Következésképpen csak igen kevés ügyet terjesztettek a fellebbviteli bizottság elé a 182/2011/EU rendelet szerint, amelyeket ezáltal e módosító jogszabály érint.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A tapasztalatok szerint az esetek túlnyomó többségében a fellebbviteli bizottság megismétli a vizsgálóbizottság eredményét, vagyis nem nyilvánít véleményt. A fellebbviteli bizottság ezért nem segítette elő az egyértelműséget a tagállamok álláspontjai tekintetében.
(4)  A tapasztalatok szerint az esetek túlnyomó többségében a fellebbviteli bizottság megismétli a vizsgálóbizottság eredményét, vagyis nem nyilvánít véleményt. A fellebbviteli bizottság ezért nem segítette elő az egyértelműséget a tagállamok álláspontjai tekintetében, illetve nem járult hozzá, hogy megoldás szülessen a vizsgálóbizottsági eljárás során a vélemények hiányára. A 182/2011/EU rendelet előírja, hogy ilyen esetekben a Bizottság elfogadhatja a végrehajtásijogiaktus-tervezetet, a Bizottságra bízva, hogy a tagállamok nevében meghatározza a jogszabályok hatékony végrehajtásának szükségességét és módját.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  A 182/2011/EU rendelet előírja, hogy ilyen esetekben a Bizottság elfogadhatja a végrehajtásijogiaktus-tervezetet, amivel a Bizottságnak mérlegelési jogkört ad.
törölve
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  A mérlegelési jogkör azonban jelentősen szűkül a termékek vagy anyagok engedélyezését illetően az olyan területeken, mint a géntechnológiával módosított (GM) élelmiszerek és takarmányok, mivel a Bizottság köteles határozatot elfogadni észszerű időn belül és nem tartózkodhat a határozathozataltól.
(6)  A mérlegelési jogkör azonban jelentősen szűkül a termékek vagy anyagok engedélyezését illetően az olyan területeken, mint a géntechnológiával módosított (GM) élelmiszerek és takarmányok, mivel a Bizottság köteles határozatot elfogadni észszerű időn belül és nem tartózkodhat a határozathozataltól. Ezzel kapcsolatban az európai ombudsman az 1582/2014. számú ügyre vonatkozó határozatában rámutatott, hogy a Bizottságnak tiszteletben kell tartania a géntechnológiával módosított szervezetek engedélyezésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos hatályos jogi követelményeket.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  A Bizottságnak ilyen esetekben ugyan felhatalmazása van arra, hogy határozatot hozzon, azonban a szóban forgó kérdések érzékeny jellege miatt a tagállamoknak is teljes mértékben kellene felelősséget vállalniuk a döntéshozatali eljárásban. Azonban nem ez az eset akkor, amikor a tagállamok nem tudnak minősített többséget elérni, többek között azért, mert túl sokan tartózkodnak vagy nem jelennek meg a szavazás pillanatában.
(7)  A Bizottság ilyen esetekben ugyan illetékes abban, hogy határozatot hozzon, azonban a szóban forgó kérdések érzékeny jellege miatt a tagállamoknak nagyobb felelősséget kellene vállalniuk a döntéshozatali eljárásban. Amennyiben az alap-jogiaktus az emberek, állatok vagy növények egészségének vagy biztonságának védelmét érinti, és a tagállamok nem tudnak minősített többséget elérni egy adott termék vagy anyag engedélyezésére irányuló végrehajtásijogiaktus-tervezet mellett, akkor az engedélyt elutasítottnak kell tekinteni.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A fellebbviteli bizottság hozzáadott értékének növelése céljából erősíteni kell a szerepét annak lehetővé tételével, hogy „nincs vélemény” helyzetekben további fellebbviteli bizottsági ülést lehessen összehívni. A fellebbviteli bizottság további ülésén a képviselet megfelelő szintje a miniszteri szint a politikai vita biztosítása érdekében. Az ilyen további ülés megszervezése érdekében meg kell hosszabbítani a fellebbviteli bizottság véleményének kinyilvánítására rendelkezésre álló időkeretet.
(8)  A fellebbviteli bizottság hozzáadott értékének növelése céljából erősíteni kell a szerepét annak lehetővé tételével, hogy „nincs vélemény” helyzetekben további fellebbviteli bizottsági ülést lehessen összehívni. A fellebbviteli bizottság további ülésén a képviseletet megfelelően magas politikai szinten, például miniszteri szinten kell ellátni a politikai vita biztosítása érdekében. Az ilyen további ülés megszervezése érdekében meg kell hosszabbítani a fellebbviteli bizottság véleményének kinyilvánítására rendelkezésre álló időkeretet. A meghosszabbításnak azonban csak rövid időre kell szólnia.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  A Bizottságnak bizonyos esetekben lehetővé kell tenni, hogy amennyiben a bizottság nem nyilvánít véleményt, ennek következményeiről, mint például az intézményi, a jogi, a politikai és a nemzetközi következményeiről, a Tanácstól véleményt és iránymutatást kérjen. A Bizottság figyelembe veszi a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít. Kellően indokolt esetekben a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben.
(10)  A Bizottságnak bizonyos esetekben lehetővé kell tenni, hogy amennyiben a bizottság nem nyilvánít véleményt, ennek következményeiről, mint például az intézményi, a jogi, a gazdasági, a politikai és a nemzetközi következményeiről, az Európai Parlamenttől és a Tanácstól kikérje az álláspontját és iránymutatását. A Bizottság figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít ki. Kellően indokolt esetekben a sürgősségre tekintettel a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben. Az Európai Parlament és a Tanács által kifejtett álláspontokat indokolatlan késedelem nélkül meg kell küldeni az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint adott esetben az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)
(10a)  Amennyiben hasonló végrehajtásijogiaktus-tervezetek tekintetében nehéznek tűnik pozitív véleményt szerezni a tagállamoktól, meg kell fontolni az érintett alap-jogiaktusban a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör felülvizsgálatát.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  Átláthatóbbá kell tenni a tagállamok képviselőinek fellebbviteli bizottságban történő szavazását és az egyes tagállamok képviselőinek szavazatait nyilvánossá kell tenni.
(11)  Átláthatóbbá kell tenni a tagállamok képviselőinek a tanácsadó-bizottsági eljárás és a vizsgálóbizottsági eljárás valamennyi szakaszában történő szavazását és az egyes tagállamok képviselőinek szavazatait nyilvánossá kell tenni. Ahol a jogi aktus különösen érzékeny területekre vonatkozik, amilyen például a fogyasztók védelme, az emberek, állatok vagy növények egészsége és biztonsága vagy a környezet védelme, az egyes tagállamok képviselőinek esetenként részletesen indokolniuk kell a szavazatukat vagy tartózkodásukat. A Bizottságnak tájékoztatást kell nyújtania továbbá a bizottságok összetételéről – beleértve a jelenlévő személyeket, illetve azon hatóságokat és szervezeteket, amelyekhez ezek a személyek tartoznak –, továbbá az ülések napirendjéről, valamint a megvitatott dokumentumokról és szövegtervezetekről.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
(11a)  Annak érdekében, hogy az uniós polgárok jobban megismerjék és megértsék az eljárást, valamint növeljék annak láthatóságát, minden egyes tagállami képviselőnek meg kell indokolnia szavazatát vagy tartózkodását, illetve távollétét.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)
(11b)  A döntéshozatali folyamat nagyobb átláthatóságának biztosítása érdekében tovább kell javítani a nyilvántartás hozzáférhetőségét, és módosítani kell annak tartalmát, különösen a folyamattal kapcsolatos további információk hozzáadása révén. Ezzel kapcsolatban alapvető elem a nyilvántartás keresési funkcióinak oly módon történő javítása, hogy szakpolitikai területekre lebontva lehessen benne keresni.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
(EU)182/2011 rendelet
3 cikk – 7 bekezdés – 6 albekezdés
„Ha a fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt a 6. cikk (3) bekezdése második albekezdése szerint, az elnök határozhat úgy, hogy a fellebbviteli bizottság további ülést tartson miniszteri szinten. Ilyen esetekben a fellebbviteli bizottság attól a dátumtól számított három hónapon belül nyilvánít véleményt, amikor a kérdést eredetileg elé terjesztették.”;
„Ha a fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt a 6. cikk (3) bekezdése második albekezdése szerint, az elnök vagy a tagállamok egyszerű többsége határozhat úgy, hogy a fellebbviteli bizottság további ülést tartson kellően magas politikai szinten, például miniszteri szinten. Ilyen esetekben a fellebbviteli bizottság attól a dátumtól számított három hónapon belül nyilvánít véleményt, amikor a kérdést eredetileg elé terjesztették.”;
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
(EU)182/2011 rendelet
6 cikk – 3a bekezdés
„(3a) Amennyiben a fellebbviteli bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság ennek következményeiről, mint például az intézményi, a jogi, a politikai és a nemzetközi következményeiről, a Tanácstól véleményt és iránymutatást kérhet a kérdés Tanács elé terjesztésével. A Bizottság figyelembe veszi a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít. Kellően indokolt esetekben a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben.”;
„(3a) Amennyiben a fellebbviteli bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság az Európai Parlament és Tanács elé terjesztheti a kérdést, hogy ismertessék álláspontjukat és iránymutatást adjanak ennek következményeiről, mint például a fellebbviteli bizottságban tartott szavazás eredményének intézményi, jogi, gazdasági, politikai és nemzetközi következményeiről. A Bizottság figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács álláspontját, melyet a kérdés Európai Parlament és Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül nyilvánít. Kellően indokolt esetekben a sürgősségre tekintettel a Bizottság ennél rövidebb határidőt határozhat meg a Tanács elé terjesztésben. Az Európai Parlament és a Tanács által kifejtett álláspontokat indokolatlan késedelem nélkül megküldik az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint adott esetben az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is.”;
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b a pont (új)
(EU)182/2011 rendelet
6 cikk – 4 a bekezdés (új)
ba)   a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (3) bekezdéstől eltérve, amennyiben az alap-jogiaktus az emberek, állatok vagy növények egészségének vagy biztonságának védelmére vonatkozik, és a végrehajtási jogi aktus tervezete egy termék vagy anyag engedélyezéséről rendelkezik, az ilyen engedélyek csak akkor hagyhatók jóvá, ha az (1) bekezdés szerinti szavazás pozitív véleményt eredményez.
Az első albekezdés nem érinti a Bizottság azon jogát, hogy ugyanazon tárgyra vonatkozóan módosított végrehajtási jogi aktustervezetet javasoljon.”;
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b b pont (új)
(EU)182/2011 rendelet
6 cikk – 4 b bekezdés (új)
bb)   a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A tagállamok képviselői megindokolják az (1) bekezdés szerinti szavazatukat vagy tartózkodásukat, valamint a szavazásról való távollétüket.
Ahol a jogi aktus különösen érzékeny területekre vonatkozik, amilyen például a fogyasztók védelme, az emberek, állatok vagy növények egészsége és biztonsága vagy a környezet, a tagállamok képviselőinek az egyes esetekre lebontva, részletesen indokolniuk kell a szavazatukat vagy tartózkodásukat.”;
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a pont (új)
(EU)182/2011 rendelet
10 cikk – 1 bekezdés – b pont
-a)   az (1) bekezdés b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:
b)  a bizottsági ülések napirendje;
b) a bizottsági ülések napirendje, ideértve a döntésre váró szövegtervezeteket és a megbeszélések tárgyát képező dokumentumokat;”;
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a a pont (új)
(EU)182/2011 rendelet
10 cikk – 1 bekezdés – c pont
-aa)  az (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:
c)  az összefoglaló jegyzőkönyvek, azon hatóságok és szervezetek listáival együtt, amelyekhez a tagállamok által a képviseletükre kijelölt személyek tartoznak;
c) az összefoglaló jegyzőkönyvek, az ülésen jelen lévő személyek listájával, valamint azon hatóságok és szervezetek listáival együtt, amelyekhez a tagállamok által a képviseletükre kijelölt személyek tartoznak;
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
(EU)182/2011 rendelet
10 cikk – 1 bekezdés – e pont
„e) a szavazási eredmények, ideértve a fellebbviteli bizottság esetében az egyes tagállamok képviselőinek szavazatait;”
„e) a szavazási eredmények – beleértve az egyes tagállamok képviselői által leadott szavazatokat és tartózkodásokat –, a szavazás vagy a tartózkodás, illetve a szavazásról való távollét indokaival együtt, és amennyiben a jogi aktus olyan különösen érzékeny területeket érint, mint a fogyasztók védelme, az emberek, állatok vagy növények egészsége vagy biztonsága vagy a környezet, a szavazást vagy a tartózkodást kísérő, esetenkénti részletes indokok;”
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a a pont (új)
(EU)182/2011 rendelet
10 cikk – 3 bekezdés
aa)  a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
(3)   Az Európai Parlament és a Tanács számára a vonatkozó szabályoknak megfelelően hozzáférést kell biztosítani az (1) bekezdésben említett információkhoz.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács számára a vonatkozó szabályoknak megfelelően és indokolatlan késedelem nélkül hozzáférést kell biztosítani az (1) bekezdésben említett információkhoz.”;
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
(EU)182/2011 rendelet
10 cikk – 5 bekezdés
„(5) A nyilvántartásban közzé kell tenni az (1) bekezdés a)–d), f) és g) pontjában említett valamennyi dokumentum hivatkozási számát, valamint az (1) bekezdés e) és h) pontjában említett adatokat.”
„(5) A nyilvántartásban közzé kell tenni az (1) bekezdésben említett valamennyi dokumentumot és információt.”
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a pont (új)
(EU)182/2011 rendelet
10 cikk – 5 a bekezdés (új)
ba)  a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A nyilvántartás keresőfunkciói lehetővé teszik a szakpolitikai területek szerinti keresést.”;
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
(EU)182/2011 rendelet
11 cikk
3a.  A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:
11. cikk
11. cikk
Az Európai Parlament és a Tanács ellenőrzéshez való joga
Az Európai Parlament és a Tanács ellenőrzéshez való joga
Amennyiben az alap jogi aktust rendes jogalkotási eljárás keretében fogadták el, az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor jelezheti a Bizottságnak, ha úgy ítéli meg, hogy a végrehajtási jogi aktus tervezete túllépi az alap jogi aktusban megállapított végrehajtási hatásköröket. Ebben az esetben a Bizottság a kifejtett álláspontok figyelembevételével felülvizsgálja a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot arról, hogy a végrehajtási jogi aktus tervezetét fenntartani, módosítani vagy visszavonni kívánja-e.
Amennyiben az alap-jogiaktust rendes jogalkotási eljárás keretében fogadták el, az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor jelezheti a Bizottságnak, ha úgy ítéli meg, hogy a végrehajtási jogi aktus tervezete túllépi az alap-jogiaktusban megállapított végrehajtási hatásköröket, vagy ellentétes az alap-jogiaktussal. Ebben az esetben a Bizottság a kifejtett álláspontok figyelembevételével felülvizsgálja a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot arról, hogy a végrehajtási jogi aktus tervezetét fenntartani, módosítani vagy visszavonni kívánja-e.
Ezen túlmenően, amennyiben akár az Európai Parlament, akár a Tanács helyénvalónak tartja az alap-jogiaktusban a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök felülvizsgálatát, bármikor felkérheti a Bizottságot az adott alap-jogiaktus módosítására irányuló javaslat előterjesztésére.”
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés
Ez a rendelet nem alkalmazandó azon folyamatban levő eljárások tekintetében, amelyek esetében a fellebbviteli bizottság már véleményt nyilvánított e rendelet hatálybalépésének napján.
Ez a rendelet a hatálybalépése után megkezdett eljárásokra alkalmazandó.

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A9-0187/2020).

Utolsó frissítés: 2021. március 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat