Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0179(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0201/2020

Indgivne tekster :

A9-0201/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2020 - 9

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0374

Vedtagne tekster
PDF 121kWORD 42k
Torsdag den 17. december 2020 - Bruxelles
EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 ***I
P9_TA(2020)0374A9-0201/2020
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 (COM(2020)0384 – C9-0275/2020 – 2020/0179(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0384),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 167, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0275/2020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 25. november 2020 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A9‑0201/2020),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2020/... om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033
P9_TC1-COD(2020)0179

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2020/2229.)

Seneste opdatering: 16. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik