Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2913(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0432/2020

Rozpravy :

PV 17/12/2020 - 8.2
CRE 17/12/2020 - 8.2

Hlasování :

PV 17/12/2020 - 9
PV 17/12/2020 - 15

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0375

Přijaté texty
PDF 156kWORD 54k
Čtvrtek, 17. prosince 2020 - Brusel
Nucená práce a situace Ujgurů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang
P9_TA(2020)0375RC-B9-0432/2020

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2020 o nucené práci a situaci Ujgurů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (2020/2913(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení a zprávy o situaci v Číně, zejména usnesení ze dne 19. prosince 2019 o situaci Ujgurů v Číně („China Cables“)(1), ze dne 18. dubna 2019 o Číně, zejména o situaci náboženských a etnických menšin(2), ze dne 4. října 2018 o masovém svévolném zadržování Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang(3), ze dne 12. září 2018 o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Čínou(4), ze dne 15. prosince 2016 o případech tibetské buddhistické akademie ve městě Larung Gar a Ilhama Tohtiho(5), ze dne 10. března 2011 o situaci a kulturním dědictví v Kašgaru (Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang, Čína)(6) a ze dne 26. listopadu 2009 o Číně – práva menšin a uplatňování trestu smrti(7),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. listopadu 2020 o přezkumu obchodní politiky EU(8),

–  s ohledem na Sacharovovu cenu za rok 2019, jež byla udělena ujgurskému profesorovi ekonomie Ilhamu Tohtimu, který pokojně bojuje za práva čínské ujgurské menšiny;

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2020/1998(9) a na rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1999 ze dne 7. prosince 2020 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv(10),

–  s ohledem na prohlášení, které po zasedání Rady pro zahraniční věci konaném dne 7. prosince 2020 učinil místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 1. prosince 2020 o lidských právech a důstojné práci v globálních dodavatelských řetězcích,

–  s ohledem na vyjádření předsedy Rady Charlese Michela po zasedání vedoucích představitelů EU a Číny, které se konalo dne 14. září 2020,

–  s ohledem na společné prohlášení předsedy Rady Michela a předsedkyně Komise von der Leyenové o ochraně zájmů a hodnot EU ve složitém a životně důležitém partnerství, jež bylo učiněno v návaznosti na 22. summit EU-Čína, který se konal dne 22. června 2020,

–  s ohledem na výzvu odborníků OSN ze dne 26. června 2020 k přijetí rozhodných opatření na ochranu základních svobod v Číně,

–  s ohledem na společné prohlášení z 21. summitu EU-Čína konaného dne 9. dubna 2019,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 12. března 2019 s názvem „EU-Čína – Strategický výhled“ (JOIN(2019)0005),

–  s ohledem na obecné zásady EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení, které přijala Rada pro zahraniční věci dne 24. června 2013,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost ze dne 26. října 2018 o situaci v Sin-ťiangu,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 12. března 2019 s názvem „EU-Čína – Strategický výhled“ (JOIN(2019)0005),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, která stanoví, že „nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví“ a že „od nikoho se nesmí vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce“,

–  s ohledem na strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva a demokracii ze dne 25. června 2012, který činí z ochrany a prosazování lidských práv ústřední bod veškeré politiky EU,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení a jiného krutého zacházení, obecné zásady EU ohledně svobody projevu online a offline a obecné zásady týkající se obránců lidských práv,

–  s ohledem na článek 36 Ústavy Čínské lidové republiky, který zaručuje všem občanům právo na svobodu náboženského vyznání, a na článek 4 této ústavy, který chrání práva národnostních menšin;

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966, který Čína podepsala v roce 1998, ale nikdy neratifikovala,

–  s ohledem na protokol z roku 2014 k Úmluvě Mezinárodní organizace práce (MOP) o nucené práci z roku 1930, který Čína nepodepsala,

–  s ohledem na hlavní zásady OSN týkající se podnikání a lidských práv z roku 2011,

–  s ohledem na zprávy Australského institutu pro strategickou politiku (ASPI) nazvané „Uyghurs for sale – “Re-education”, forced labour and surveillance beyond Xinjiang“(„Ujgurové na prodej –Převýchova, nucená práce a sledování za hranicemi Sin-ťiangu“) a „Cultural erasure - Tracing the destruction of Ujgur and Islamic spaces in Sinjiang“ („Vymazání kultury – sledování ničení ujgurských a islámských míst v oblasti Sin-ťiang“), jakož i na jeho projekt týkající se údajů o Sin-ťiangu,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že těžištěm dlouhodobého partnerství mezi EU a Čínou by mělo zůstat prosazování a dodržování lidských práv, demokracie a právního státu, a to v souladu se závazkem EU hájit tyto hodnoty v rámci vnější činnosti a v souladu se zájmem řídit se jimi v rámci vlastního rozvoje a mezinárodní spolupráce, který vyjádřila Čína;

B.  vzhledem k tomu, že situace v oblasti Sin-ťiang, kde žije více než 10 milionů muslimských Ujgurů a Kazachů, se rychle zhoršila, zejména od zahájení kampaně čínské vlády „Tvrdý úder proti násilnému terorismu“ v roce 2014, a vzhledem k tomu, že Ujgurové a další, především muslimské etnické menšiny v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang se stali oběťmi svévolného zadržování, mučení, závažných omezení náboženských praktik a kultury, jakož i digitálního systému dohledu, který je natolik důkladný, že monitoruje každý aspekt běžného života – prostřednictvím kamer na rozpoznávání obličeje, zařízení na sledování mobilních telefonů, rozsáhlého protizákonného shromažďování, shlukování a zpracovávání osobních údajů a rozšířené přítomnosti policie, která neváhá zasahovat obyvatelstvu do soukromí; vzhledem k tomu, že došlo k všeobecnému posílení čínského režimu a zpřísnění zacházení s menšinami, zejména s Ujgury, Tibeťany a Mongoly, přičemž cílem je dosáhnout jejich asimilace prosazováním čínského většinového životního stylu a komunistické ideologie; vzhledem k tomu, že policie ve velké míře zneužívá prediktivní policejní platformy, jako je integrovaná platforma společných operací, k tomu, aby sledovala každodenní zákonné a nenásilné chování podezřelých osob;

C.  vzhledem k tomu, že podle důvěryhodných zpráv je nebo bylo ve střediscích pro takzvanou „politickou převýchovu“ zadržováno více než milion osob, což v současné době představuje největší masové uvěznění příslušníků národnostní menšiny na světě; vzhledem k tomu, že systém internačních táborů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang se rozrůstá, přičemž od roku 2017 bylo nově postaveno nebo rozšířeno více než 380 zařízení, která pravděpodobně slouží k zadržování osob, a že v období od července 2019 do července 2020 bylo nově postaveno nebo rozšířeno nejméně 61 zajišťovacích zařízení;

D.  vzhledem k tomu, že utrpení Ujgurů se vztahuje i na mladší generaci; vzhledem k tomu, že podle zpráv dochází k tomu, že jsou malé děti odesílány do státních sirotčinců i v případě, že pouze jeden z jejich rodičů je zadržován v internačním táboře; vzhledem k tomu, že podle výsledků výzkumu bylo do konce roku 2019 do internátních zařízení umístěno více než 880 000 ujgurských dětí; vzhledem k tomu, že z důvěryhodného výzkumu vyplývá, že čínské orgány zavedly oficiální program cílených opatření zaměřených na předcházení porodů ujgurských žen ve snaze snížit porodnost Ujgurů; vzhledem k tomu, že čínské orgány v rámci tohoto programu systematicky vystavují ujgurské ženy v reprodukčním věku nuceným potratům, nitroděložním injekcím a sterilizaci, přičemž 80 % všech nových zavedení nitroděloženích tělísek (IUD) v Číne v roce 2018 bylo uskutečněno v Ujgurské oblasti, a to navzdory skutečnosti, že v ní žije pouze 1,8 % čínského obyvatelstva; vzhledem k tomu, že taková opatření, která mají zabránit narození ujgurského obyvatelstva, by mohla naplňovat kritéria nejhorších zločinů proti lidskosti;

E.  vzhledem k tomu, že Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace v srpnu 2018 zkritizoval vládu Čínské lidové republiky za zneužívání moci v oblasti Sin-ťiang, včetně zřizování táborů pro svévolné masové zadržování osob; vzhledem k tomu, že Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová v září 2018 při svém vůbec prvním vystoupení v této funkci konstatovala, že existují „hluboce znepokojivé případy údajného rozsáhlého svévolného zadržování Ujgurů a dalších muslimských komunit v takzvaných převýchovných táborech v celém Sin-ťiangu“;

F.  vzhledem k tomu, že nová nařízení o náboženských záležitostech v Číně, která vstoupila v platnost dne 1. února 2018, zaujímají restriktivnější postoj vůči náboženským skupinám a činnostem a nutí je, aby byly více v souladu s politikou strany; vzhledem k tomu, že náboženská svoboda a svoboda svědomí jsou v nejhorším stavu od počátku hospodářských reforem a otevřenější politiky Číny koncem 70. let 20. století; vzhledem k tomu, že v Číně se nachází jedna z nejpočetnějších skupin náboženských vězňů; vzhledem k tomu, že podle důvěryhodných zpráv dochází k úmyslnému a systematickému ničení mešit, kostelů a jiných míst konání bohoslužeb, a to zejména od roku 2017, takže jejich počet je nyní nejnižší od časů kulturní revoluce;

G.  vzhledem k tomu, že Čína dosud neratifikovala čtyři z osmi základních úmluv Mezinárodní organizace práce, konkrétně Úmluvu č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se, Úmluvu č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat, Úmluvu č. 29 o nucené práci a Úmluvu č. 105 o odstranění nucené práce; vzhledem k tomu, že Čína ratifikovala Úmluvu č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání) a Úmluvu č. 100 o stejném odměňování; vzhledem k tomu, že dohody WTO umožňují přijetí obchodních opatření, která se týkají produktů vězeňské práce;

H.  vzhledem k tomu, že souběžně s kampaní „Tvrdý úder proti násilnému terorismu“ byly od roku 2014 posíleny programy pracovních transferů, což naznačuje, že se pro čínskou vládu staly politickou prioritou jako nástroj zmírňování chudoby v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang; vzhledem k tomu, že existuje několik důvěryhodných zpráv o nucené práci Ujgurů ve výrobních řetězcích v oděvním, technologickém a automobilovém odvětví, např. zpráva ASPI z března 2020, která zjistila, že v 27 továrnách v devíti čínských provinciích se na práci používá nejméně 80 000 Ujgurů přesunutých z oblasti Sin-ťiang v letech 2017 až 2019; vzhledem k tomu, že tyto továrny patří k dodavatelům přinejmenším 82 globálních značek, včetně některých vlastněných řadou evropských nadnárodních společností;

I.  vzhledem k tomu, že Čína je jedním z největších světových producentů bavlny a Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang představuje více než 20 % celosvětové produkce bavlny; vzhledem k tomu, že Čína je největším producentem a vývozcem příze a největším producentem a vývozcem textilu a oděvů; vzhledem k tomu, že čínská vláda plánuje do roku 2025 zdvojnásobit výrobní kapacitu v ujgurské oblasti, přičemž oděvy a textil představují klíčový prvek tohoto plánu; vzhledem k tomu, že jen v roce 2018 zajistily tři ujgurské oblasti nejméně 570 000 osob pro sběr bavlny prostřednictvím vládního programu násilných pracovních transferů a školení; vzhledem k tomu, že celkový počet pracovních transferů etnických menšin do odvětví sběru bavlny v Sin-ťiangu pravděpodobně přesahuje toto číslo o několik stovek tisíc, takže nucená práce se stala nedílnou a rozšířenou součástí sběru bavlny v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang; vzhledem k tomu, že 84 % čínské bavlny pochází z Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, což znamená, že v případě příze, textilu a oděvů vyrobených z čínské bavlny existuje neobvykle vysoké riziko souvislosti s nucenou či vězeňskou prací, ať už byly vyrobeny v Číně nebo jinde ve světě;

J.  vzhledem k tomu, že více než 80 mezinárodních značek údajně ve svých dodavatelských řetězcích přímo či nepřímo profituje z nucené práce Ujgurů; vzhledem k tomu, že stávající kontext útlaku brání provedení nezávislého vyšetřování a auditů v ujgurské oblasti;

K.  vzhledem k tomu, že společnosti nemají k dispozici žádné spolehlivé prostředky, jak ověřit, že se na určitém pracovišti v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang nepoužívá nucená práce, nebo jak předejít jejímu používání na těchto pracovištích v souladu s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv a se standardy týkajícími se náležité péče v oblasti lidských práv;

L.  vzhledem k tomu, že podle stávajících právních předpisů EU (ať už na úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni) nemají společnosti žádnou právní odpovědnost za to, aby přijaly opatření, která jim zabrání v tom, aby přispívaly k porušování lidských práv v rámci svých řetězců; vzhledem k tomu, že směrnice EU o uvádění nefinančních informací ukládá společnostem povinnost uvádět informace, ale nevyžaduje, aby přijímaly opatření, která předejdou škodám v rámci jejich dodavatelských řetězců, nebo ani neumožňuje, aby za to nesly odpovědnost;

M.  vzhledem k tomu, že při příležitosti svého slyšení ve Výboru pro mezinárodní obchod uvedl výkonný místopředseda Dombrovskis, že boj proti nucené práci je pro EU prioritou a že i v rámci komplexní dohody o investicích mezi EU a Čínou budou muset investice EU respektovat příslušné úmluvy MOP o nucené práci;

N.  vzhledem k tomu, že jeho Výbor pro právní záležitosti v současné době pracuje na iniciativě týkající se náležité péče podniků a odpovědnosti podniků; vzhledem k tomu, že dne 1. prosince 2020 zveřejnila Rada své závěry o lidských právech a důstojné práci v globálních dodavatelských řetězcích, které Komisi vyzývají, aby předložila návrh právního rámce EU pro udržitelnou správu a řízení podniků, včetně meziodvětvových povinností náležité péče podniků v rámci globálních dodavatelských řetězců; vzhledem k tomu, že Komise oznámila, že ve druhém čtvrtletí roku 2021 předloží legislativní návrh týkající se udržitelné správy a řízení podniků, který se bude zabývat nutností náležité péče v oblasti lidských práv v hodnotových řetězcích;

O.  vzhledem k tomu, že Rada přijala rozhodnutí a nařízení, kterým se zřizuje globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv, což EU umožňuje uvalit omezující opatření na konkrétní jednotlivce, subjekty a orgány, včetně státních a nestátních aktérů, které nesou odpovědnost za závažná porušení lidských práv a jejich zneužívání na celém světě, např. otroctví, jsou do nich zapojené nebo s nimi spojené;

P.  vzhledem k tomu, že Kongres USA schválil v roce 2019 zákon o politice v oblasti lidských práv Ujgurů; vzhledem k tomu, že dne 22. září 2020 schválila Sněmovna reprezentantů USA zákon o předcházení nucené práci Ujgurů, který ukládá různá omezení týkající se Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, např. zákaz některých dovozů ze Sin-ťiangu a uvalení sankcí na jednotlivce a subjekty odpovědné za tamní porušování lidských práv;

Q.  vzhledem k tomu, že Čína dosáhla pokroku v ekonomické a sociální oblasti, ale katastrofálně selhává v otázce zaručení základních mezinárodních standardů lidských práv a základních svobod;

R.  vzhledem k tomu, že EU ve svém strategickém rámci pro lidská práva a demokracii přislíbila, že zvýší své úsilí o prosazování lidských práv, demokracie a právního státu ve všech aspektech své vnější činnosti a učiní lidská práva ústředním bodem svých vztahů se všemi třetími zeměmi včetně strategických partnerů;

1.  důrazně odsuzuje vládou řízený systém nucené práce, zejména vykořisťování Ujgurů, etnických Kazachů a Kyrgyzů a jiných muslimských menšinových skupin, v továrnách uvnitř i vně internačních táborů v Sin-ťiangu, transfery těchto osob nasazených na nucené práce do jiných čínských správních oblastí a skutečnost, že známé evropské značky a společnosti profitují z využívání nucené práce; vyzývá příslušné aktéry ze soukromého sektoru, aby posoudili své působení v Sin-ťiangu, jednali v souladu s odpovědností svého podniku, prováděli nezávislé audity dodržování lidských práv v celých svých dodavatelských řetězcích a ukončili obchodní vztahy, pokud se zjistí, že napomáhají porušování lidských práv, nebo pokud není možné potvrdit, zda k takovému porušování dochází, ať už přímo či nepřímo, prostřednictvím činnosti jednoho z jejich dodavatelů nebo obchodních vztahů v rámci jejich hodnotového řetězce v Číně;

2.  je hluboce znepokojen stále represivnějším režimem, kterému čelí mnohé náboženské a etnické menšiny, zejména Ujguři a Kazaši, který poškozuje jejich lidskou důstojnost i jejich práva na svobodu kulturního projevu a náboženského vyznání, slova a projevu a pokojného shromažďování a sdružování; vyjadřuje politování nad zhoršující se situací v oblasti lidských práv v celé pevninské Číně a v Hongkongu a požaduje, aby čínské orgány respektovaly základní svobody;

3.  důrazně odsuzuje probíhající pronásledování a závažné a systematické porušování lidských práv, které lze klasifikovat jako zločiny proti lidskosti; naléhavě vyzývá čínskou vládu, aby okamžitě ukončila praxi svévolného zadržování příslušníků ujgurské a jiných muslimských menšin bez obvinění, soudu či usvědčení ze spáchání trestného činu, aby uzavřela všechny tábory a vazební zařízení a neprodleně a bezpodmínečně propustila zadržované osoby; vyzývá čínské orgány, aby ukončily vládou podporované programy nucené práce a masové sterilizace; vyzývá čínské orgány v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, aby poskytly informace o tom, kde se zadržované osoby nacházejí a jaký je jejich zdravotní stav, a aby je bezodkladně propustily, pokud neexistují důkazy o skutečné trestné činnosti;

4.  důrazně odsuzuje rozsáhlé využívání digitálních sledovacích technologií pro monitorování a kontrolu obyvatelstva v Sin-ťiangu a nedávno odhalené testování softwaru pro rozpoznávání obličejů, který by mohl zaslat upozornění vládním orgánům, kdykoliv jeho kamerové systémy odhalí příslušníky ujgurské menšiny; vyjadřuje politování nad skutečností, že Čína nedodržuje vlastní závazky, které přijala, když přistoupila k zásadám Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pro umělou inteligenci zaměřenou na člověka a k prohlášení skupiny G20 z června 2019, a vyzývá Komisi a členské státy, aby i nadále vyzývaly Čínu k tomu, aby dodržovala vlastní závazky v tomto ohledu;

5.  vyzývá čínské orgány, aby novinářům a mezinárodním pozorovatelům, včetně úředníků EU, umožnila svobodný, smysluplný a nekomplikovaný přístup do oblasti Sin-ťiang a neomezený přístup do internačních táborů poté, co prezident Si Ťin-pching během summitu EU-Čína dne 14. září 2020 pozval vysokou komisařku OSN pro lidská práva, zvláštního zástupce EU pro lidská práva a držitele mandátu zvláštních postupů Rady OSN pro lidská práva; vyzývá EU a členské státy, aby nadále trvaly na vyslání vyšetřovací mise OSN do Sin-ťiangu a na jmenování zvláštního vyslance;

6.  žádá Čínu, aby umožnila vyslání delegace Evropského parlamentu do Sin-ťiangu s tím, že jí bude poskytnut volný a neomezený přístup do oblasti a bude zaručena důvěrnost a bezpečnost pro místní obyvatelstvo;

7.  důrazně odsuzuje intenzivní kampaň, kterou podle zpráv vede čínská komunistická strana s cílem snížit porodnost Ujgurů v Sin-ťiangu, a vyzývá čínské orgány, aby okamžitě zastavily veškerá opatření, jejichž cílem je zabránit porodům v ujgurské populaci, včetně nucených sterilizací, potratů nebo sankcí proti porušování opatření k regulaci porodnosti;

8.  vyzývá čínskou vládu, aby ratifikovala a ve vnitrostátních předpisech provedla Úmluvu MOP č. 29 o nucené práci, Úmluvu MOP č. 105 o odstranění nucené práce, Úmluvu MOP č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat a úmluvu MOP č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat; naléhavě vyzývá Čínu, aby ratifikovala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech;

9.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zprávami o tom, že Ujguři jsou pronásledováni čínskými orgány i v zahraničí a jsou nuceni k tomu, aby udávali jiné Ujgury, vrátili se do Sin-ťiangu nebo o situaci v této oblasti mlčeli, v některých případech tím, že jsou zadržováni jejich rodinní příslušníci; vyzývá Komisi a všechny členské státy EU, aby tyto zprávy urychleně prošetřily s cílem zajistit ochranu členů diaspory z oblasti Sin-ťiang a aby urychlily vyřizování žádostí o azyl od Ujgurů a dalších turkických muslimů; vítá rozhodnutí Německa a Švédska pozastavit navracení všech etnických Ujgurů, Kazachů či jiných turkických muslimů do Číny kvůli riziku jejich svévolného zadržování, mučení či jiného špatného zacházení;

10.  vyzývá Komisi a členské státy k zahájení dialogu se státy, v nichž Ujgurům hrozí vyhoštění do Číny, aby se zabránilo tomu, že k těmto deportacím dojde; vyzývá členy Rady, aby pozastavili platnost smluv o vydávání s Čínskou lidovou republikou, a zabránili tak vydávání Ujgurů, občanů Hongkongu, Tibeťanů nebo čínských disidentů v Evropě, kteří by museli v Čínské lidové republice čelit politickým soudním procesům;

11.  vyzývá EU, aby aktivně usilovala o nezávislé vyšetření dění v Číně ze strany OSN s cílem zajistit odpovědnost za spáchané zločiny;

12.  je hluboce znepokojen tím, že čínský stát provádí opatření s cílem zajistit „komplexní dohled“ nad provincií Sin-ťiang tím, že instaluje systém elektronického sledování „Skynet“ v hlavních městských oblastech a systém sledování přes GPS do všech motorových vozidel, používá scannery rozpoznávající tváře na kontrolních stanovištích a na železničních nádražích a čerpacích stanicích, přičemž využívá software kamerových systémů fungujících na základě umělé inteligence za účelem identifikace Ujgurů a dalších příslušníků etnických menšin a vede kampaň, v jejímž rámci shromažďuje sin-ťiangská policie vzorky krve k rozšíření čínské databáze DNA; vyjadřuje hluboké znepokojení nad nejnovějšími odhaleními ohledně seznamu obsahujícího údaje o více než 2 000 ujgurských vězních zadržovaných v prefektuře Aksu v letech 2016 až 2018; vyjadřuje dále znepokojení nad tím, že Čína tyto technologie vyváží do autoritářských států po celém světě; vyzývá EU a členské státy, aby monitorovaly nákup a vývoj těchto technologií a aktivity jejich poskytovatelů a aby jim neumožňovaly přístup k unijním, respektive vnitrostátním veřejným dotacím a veřejným zakázkám;

13.  kritizuje fakt, že správa Parlamentu a Komise zakoupily termovizní kamery od společnosti Hikivision; trvá na zavedení obezřetné politiky zadávání veřejných zakázek, která řádně zohlední znepokojivý stav lidských práv; naléhavě vyzývá správu Parlamentu a jeho předsedu, aby okamžitě přerušili veškeré přímé či nepřímé obchodní vztahy se společností Hikivision a aby zvýšili transparentnost postupů v oblasti zadávání veřejných zakázek;

14.  vyzývá čínské orgány, aby bezodkladně a bezpodmínečně propustily ujgurského vědce a držitele Sacharovovy ceny za rok 2019 Ilhama Tohtiho a aby v mezidobí zajistily, že bude mít pravidelný a neomezený přístup ke své rodině a k obhájcům, které si zvolí, a že nebude vystaven mučení nebo jinému špatnému zacházení; vyzývá k urychlenému, efektivnímu a nestrannému prošetření údajného mučení Ilhama Tohtiho v Číně a požaduje, aby byly odpovědné osoby postaveny před soud;

15.  vítá, že do pracovního programu Komise na rok 2021 byla začleněna legislativní iniciativa týkající se závazných předpisů náležité péče s ohledem na lidská práva v dodavatelském řetězci; vyzývá Komisi, aby nejpozději ve druhém čtvrtletí roku 2021 a podle plánu přijala příslušné legislativní návrhy, které budou zahrnovat tři samostatné, avšak vzájemně se podporující návrhy týkající se povinností členů správních rad a udržitelné správy a řízení společností, povinností podniků v oblasti náležité péče ve vztahu k lidským právům a životnímu prostředí a reformy směrnice o vykazování nefinančních informací; je toho názoru, že v zájmu účinného řešení problému nucené práce a dalších případů porušování lidských práv v dodavatelských řetězcích podniků by tyto právní předpisy měly rovněž zahrnovat zákaz uvádění příslušného zboží na trh EU; připomíná v této souvislosti svůj postoj vyjádřený ve svém nedávném usnesení o přezkumu obchodní politiky, v němž vyzývá k přijetí doplňkových opatření, např. zákazu dovozu výrobků spojených se závažným porušováním lidských práv, jako je nucená práce nebo dětská práce;

16.  vyzývá členské státy, aby v souladu se svými pravomocemi a s přihlédnutím k vnitrostátním okolnostem zintenzivnily úsilí zaměřené na účinné provádění obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv, mimo jiné prostřednictvím nových či aktualizovaných vnitrostátních akčních plánů obsahujících soubor dobrovolných a povinných opatření;

17.  je toho názoru, že komplexní dohoda o investicích s Čínou musí zahrnovat odpovídající závazky ohledně dodržování mezinárodních úmluv proti nucené práci; zejména se domnívá, že Čína by měla za tímto účelem ratifikovat úmluvy MOP č. 29 a 105;

18.  vítá nedávnou dohodu, které spolunormotvůrci dosáhli ohledně reformy nařízení EU o zboží dvojího užití z důvodů ochrany národní bezpečnosti a lidských práv;

19.  naléhavě vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná opatření s cílem přimět čínskou vládu k uzavření táborů a k ukončení veškerého porušování lidských práv v Sin-ťiangu a na dalších místech, například v Tibetu; vyzývá EU a členské státy, aby toto sdělení opakovaly čínské vládě při každé příležitosti a na nejvyšší úrovni; vyjadřuje politování nad přístupem a nástroji, které EU dosud uplatnila a jež nevedly k hmatatelnému pokroku, pokud jde o stav lidských práv v Číně, který se v posledním desetiletí jen dále zhoršil; apeluje na Komisi, aby vypracovala a zavedla komplexní strategii EU k zajištění skutečného zlepšení stavu lidských práv v Číně; žádá čínské orgány, aby pokračovaly v reformách, které jsou nutné k ratifikaci Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966, který Čína podepsala v roce 1998, a aby provedla doporučení lidskoprávních orgánů OSN;

20.  oceňuje, že byl 7. prosince 2020 přijat globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv; vyzývá členské státy a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby urychleně vyhodnotili přijetí sankcí vůči čínským úředníkům a státem vedeným subjektům, jako je společnost Sin-ťiang Production and Construction Corporation, odpovědným za vypracování a provádění politiky hromadného zadržování Ujgurů a dalších turkických muslimů v Sin-ťiangu, za využívání nucené práce a za aktivní roli při závažném potlačování náboženské svobody, svobody pohybu a dalších základních práv v regionu a na dalších místech, např. v Tibetu;

21.  vyzývá Radu a Komisi, aby provedly soubor opatření sjednaný v červenci, a to i pokud jde o vytvoření „systému záchranných člunů“ pro utlačované osoby v Číně v návaznosti na další zhoršení stavu lidských práv a základních svobod;

22.  znovu opakuje, že podporuje nadcházející dialog mezi EU a USA o Číně, a naléhavě vyzývá k tomu, aby lidská práva byla důležitým bodem na pořadu jednání tohoto setkání; vyzývá k větší koordinaci mezi demokratickými zeměmi při uplatňování sankcí a dalších opatření k řešení případů porušování lidských práv v pevninské Číně a Hongkongu a k řešení geopolitických problémů, které Čínská lidová republika představuje;

23.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a vládě a parlamentu Čínské lidové republiky.

(1) Přijaté texty P9_TA(2019)0110.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2019)0422.
(3) Úř. věst. C 11, 13.1.2020, s. 25.
(4) Úř. věst. C 433, 23.12.2019, s. 103.
(5) Úř. věst. C 238, 6.7.2018, s. 108.
(6) Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 185.
(7) Úř. věst. C 285 E, 21.10.2010, s. 80.
(8) Přijaté texty P9_TA(2020)0337.
(9) Úř. věst. L 410 I, 7.12.2020, s. 1.
(10) Úř. věst. L 410I, 7.12.2020, s. 13.

Poslední aktualizace: 16. března 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí