Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2913(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0432/2020

Forhandlinger :

PV 17/12/2020 - 8.2
CRE 17/12/2020 - 8.2

Afstemninger :

PV 17/12/2020 - 9
PV 17/12/2020 - 15

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0375

Vedtagne tekster
PDF 142kWORD 53k
Torsdag den 17. december 2020 - Bruxelles
Tvangsarbejde og situationen for uygurerne i den autonome region Xinjiang Uyghur
P9_TA(2020)0375RC-B9-0432/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2020 om tvangsarbejde og situationen for uygurerne i den autonome region Xinjiang Uyghur (2020/2913(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Kina, særlig beslutningen 19. december 2019 om situationen for uygurerne i Kina ("China cables")(1), af 18. april 2019 om Kina, navnlig de religiøse og etniske mindretals situation(2), af 4. oktober 2018 om vilkårlige massetilbageholdelser af uygurer og kasakhere i den autonome region Xinjiang Uyghur(3), af 12. september 2018 om status for forbindelserne mellem EU og Kina(4), af 15. december 2016 om sagerne vedrørende det tibetanske buddhistakademi Larung Gar og Ilham Tohti(5), af 10. marts 2011 om situationen og kulturarven i Kashgar (den autonome region Xinjiang Uyghur, Kina)(6) og af 26. november 2009 om Kina: mindretallenes rettigheder og anvendelse af dødsstraf(7),

–  der henviser til sin beslutning af 26. november 2020 om revision af EU's handelspolitik(8),

–  der henviser til, at Sakharovprisen 2019 blev givet til Ilham Tohti, en uygurisk økonom, der fredeligt kæmper for Kinas uygurmindretals rettigheder;

–  der henviser til Rådets forordning (EU) 2020/1998(9) og til Rådets afgørelse (FUSP) 2020/1999 af 7. december 2020 om restriktive foranstaltninger over for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne(10),

–  der henviser til bemærkningerne fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Josep Borrell, efter mødet i Rådet for Udenrigsanliggender den 7. december 2020,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 1. december 2020 om menneskerettigheder og anstændigt arbejde i globale forsyningskæder,

–  der henviser til de bemærkninger, som Rådets formand, Charles Michel, fremsatte efter mødet mellem EU's og Kinas ledere den 14. september 2020,

–  der henviser til den fælles erklæring fra Rådets formand, Charles Michel, og Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, om "Forsvar af EU's interesser og værdier i et komplekst og vigtigt partnerskab" efter det 22. topmøde mellem EU og Kina, der fandt sted den 22. juni 2020,

–  der henviser til FN-eksperters appel af 26. juni 2020 om afgørende foranstaltninger til beskyttelse af de grundlæggende frihedsrettigheder i Kina;

–  der henviser til fælles erklæring af 9. april 2019 fra det 21. topmøde mellem EU og Kina,

–  der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 12. marts 2019 med titlen "Forbindelserne mellem EU og Kina i et strategisk perspektiv" (JOIN(2019)0005),

–  der henviser til EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, som blev vedtaget af Rådet for Udenrigsanliggender den 24. juni 2013,

–  der henviser til erklæringen af 26. oktober 2018 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om situationen i Xinjiang,

–  der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 12. marts 2019 med titlen "Forbindelserne mellem EU og Kina i et strategisk perspektiv" (JOIN(2019)0005),

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, hvori det fastsættes, at "ingen må holdes i slaveri eller trældom", og at "ingen må pålægges at udføre tvangs- eller pligtarbejde",

–  der henviser til EU's strategiske ramme og handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati af 25. juni 2012, der sætter beskyttelse og overvågning af menneskerettighedssituationen i centrum for alle EU-politikker,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf, vedrørende tortur og anden grusom behandling, vedrørende ytringsfrihed online og offline og vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til artikel 36 i Folkerepublikken Kinas forfatning, som sikrer alle borgere retten til religionsfrihed, og til artikel 4, som værner om etniske mindretals rettigheder,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 16. december 1966, som Kina undertegnede i 1998, men aldrig har ratificeret,

–  der henviser til 2014-protokollen til Den Internationale Arbejdsorganisation ILO's konvention om tvangsarbejde af 1930, som Kina ikke har undertegnet,

–  der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne fra 2011,

–  der henviser til rapporter fra Australian Strategic Policy Institute (ASPI) "Uyghurs for sale - 're-education', forced labour and surveillance beyond Xinjiang" og "Cultural erasure - Tracing the destruction of Uyghur and Islamic spaces in Xinjiang", der blev offentliggjort i 2020, og samme instituts “Xinjiang Data Project”,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A.  der henviser til, at fremme af og respekt for menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet bør have en central plads i det langvarige partnerskab mellem EU og Kina i overensstemmelse med EU's forpligtelse til at værne om disse værdier i sin optræden udadtil og med den interesse, som Kina har udtrykt i at overholde dem i sit eget udviklingssamarbejde og internationale samarbejde;

B.  der henviser til, at situationen i Xinjiang, hvor mere end 10 millioner muslimske uygurer og kasakhere bor, er blevet hurtigt forværret, navnlig siden lanceringen af den kinesiske regerings kampagne "Slå hårdt ned på voldelig terrorisme" i 2014, og uygurer og andre primært muslimske etniske mindretal i den autonome region Xinjiang Uyghur har været udsat for vilkårlig frihedsberøvelse, tortur, ekstreme begrænsninger af religiøs praksis og kultur og et digitaliseret overvågningssystem, der er så altomfattende, at alle aspekter af hverdagen overvåges – via kameraer med ansigtsgenkendelse, mobiltelefonscanninger, storstilet ulovlig indsamling, samkøring og behandling af persondata samt en omfattende og påtrængende polititilstedeværelse; der henviser til, at der har været en generel styrkelse af det kinesiske regime og en stadig mere hårdhændet behandling af mindretallene af uygurer, tibetanere og mongoler med det formål at assimilere dem ved at påtvinge dem det kinesiske flertals livsstil og kommunistiske ideologi; der henviser til, at platforme for forudsigende politiarbejde såsom den "integrerede fælles operationsplatform" i vid udstrækning er blevet brugt af politiet til at spore mistænkelige personer baseret på dagligdags, lovlig og ikkevoldelig adfærd;

C.  der henviser til, at mere end en million mennesker ifølge pålidelige rapporter frihedsberøves eller har været frihedsberøvet i de såkaldte "politiske genopdragelsescentre" som led i den største massefængsling af en etnisk minoritetsbefolkning i verden i dag; der henviser til, at systemet af interneringslejre i den autonome region Xinjiang Uyghur er ved at blive udvidet, idet mere end 380 formodede detentionsfaciliteter er blevet nyopført eller udvidet siden 2017, og mindst 61 detentionscentre blev nyopført eller udvidet mellem juli 2019 og juli 2020;

D.  der henviser til, at uygurernes lidelser også udstrækker sig til den yngre generation; der henviser til, at der er forlydender om, at små børn er blevet sendt til statsdrevne børnehjem, hvis blot en af deres forældre sidder i interneringslejr; der henviser til, at der ifølge undersøgelser ved udgangen af 2019 var over 880 000 uygurbørn anbragt i internater; der henviser til, at pålidelige undersøgelser viser, at de kinesiske myndigheder har indført en officiel ordning med målrettede foranstaltninger til forhindre fødsler blandt uygur-kvinder i et forsøg på at reducere uygur-fødselstallet; der henviser til, at de kinesiske myndigheder som led i denne ordning systematisk underkaster uygur-kvinder i den fødedygtige alder tvungne aborter, intrauterine injektioner og sterilisering, idet 80 % af alle nye indsættelser af intrauterine indlæg (IUD) i Kina i 2018 blev foretaget i Uyghur-regionen, selv om uygurerne kun udgør 1,8 % af Kinas befolkning; der henviser til, at sådanne foranstaltninger til at forhindre fødsler i uygurbefolkningen kan opfylde kriterierne for placering blandt de værste forbrydelser mod menneskeheden;

E.  der henviser til, at FN's Racediskriminationskomité i august 2018 gjorde Folkerepublikken Kinas regering ansvarlig for krænkelser i Xinjiang, herunder for oprettelsen af lejre for vilkårlig massetilbageholdelse; der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, i september 2018 i sin første tale som højkommissær gjorde opmærksom på de "dybt foruroligende påstande om, at uygurer og medlemmer af andre muslimske samfund udsættes for omfattende og vilkårlig frihedsberøvelse i såkaldte genopdragelseslejre på tværs af Xinjiang";

F.  der henviser til, at de nye love om religiøse anliggender i Kina, der trådte i kraft den 1. februar 2018, er mere restriktive over for religiøse grupper og aktiviteter og tvinger dem til i højere grad at følge den partipolitiske linje; der henviser til, at religions- og samvittighedsfriheden har nået et nyt lavpunkt siden begyndelsen af de økonomiske reformer og åbningen af Kina i slutningen af 1970'erne; der henviser til, at Kina er et af de lande, der har flest religiøse fanger; der henviser til, at pålidelige rapporter har afsløret en bevidst og systematisk ødelæggelse af moskeer, kirker og andre religiøse samlingssteder, især siden 2017, og at antallet heraf er faldet til det laveste niveau siden den kulturrevolutionen;

G.  der henviser til, at Kina stadig ikke har ratificeret fire af ILO's otte grundlæggende konventioner, nemlig konvention nr. 87 om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig, konvention nr. 98 om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, konvention nr. 29 om tvangsarbejde og konvention nr. 105 om afskaffelse af tvangsarbejde; der henviser til, at Kina har ratificeret konvention nr. 111 om forskelsbehandling (beskæftigelse og erhverv) og konvention nr. 100 om ligeløn; der henviser til, at WTO-aftaler giver mulighed for at vedtage handelsforanstaltninger vedrørende produkter fra fængselsarbejde;

H.  der henviser til, at sideløbende med kampagnen "Slå hårdt ned på voldelig terrorisme" har programmerne for overførsel af arbejdskraft været i vækst siden 2014, hvilket tyder på, at de er blevet en politisk prioritet for den kinesiske regering som et redskab til fattigdomslempelse i den autonome region Xinjiang Uyghur; der henviser til, at der er flere pålidelige rapporter om uyguriske tvangsarbejdere i produktionskæder i tekstil-, teknologi- og bilsektoren, herunder en rapport fra marts 2020 fra ASPI, som identificerede 27 fabrikker i ni kinesiske provinser, hvor der arbejder mindst 80 000 uygurer overført fra Xinjiang mellem 2017 og 2019; der henviser til, at disse fabrikker leverer produkter under mindst 82 globale mærker, herunder mærker, der ejes af mange forskellige europæiske multinationale selskaber;

I.  der henviser til, at Kina er en af verdens største bomuldsproducenter, og at den autonome region Xinjiang Uyghur tegner sig for over 20 % af den globale bomuldsproduktion; der henviser til, at Kina er den største producent og eksportør af garn, tekstiler og beklædningsgenstande; der henviser til, at den kinesiske regering planlægger at fordoble produktionskapaciteten i Uyghurregionen frem til 2025,og at beklædningsgenstande og tekstiler udgør et centralt element i denne plan; der henviser til, at der alene fra tre uygur-regioner blev mobiliseret mindst 570 000 personer til bomuldsplukningsoperationer via regeringens ordning for tvungen arbejdskraftuddannelse og -overførsel alene i 2018; der henviser til, at Xinjiangs samlede overførsel af etniske mindretal som arbejdskraft til bomuldsplukning sandsynligvis overstiger dette tal med flere hundrede tusinde, hvilket gør tvangsarbejde til et indbygget og generelt træk ved bomuldsplukning i den autonome region Xinjiang Uyghur; der henviser til, at 84 % af den kinesiske bomuld kommer fra den autonome region Xinjiang Uyghur, hvilket betyder, at garn, tekstiler og beklædningsgenstande fremstillet af kinesisk bomuld har en ekstraordinært høj risiko for at være skæmmet af tvangsarbejde og fængselsarbejde, uanset om de er fremstillet i Kina eller andre steder i verden;

J.  der henviser til, at angiveligt mere end 80 selskaber med internationale varemærker har profiteret direkte eller indirekte af uygur-tvangsarbejde i deres forsyningskæder; der henviser til, at den nuværende repressive kontekst har forhindret uafhængige undersøgelser og revisioner i Uyghur-regionen;

K.  der henviser til, at selskaberne ikke har nogen troværdige redskaber til at sikre, at nogen arbejdsplads i den autonome region Xinjiang Uyghur er fri for tvangsarbejde, eller til at forhindre brugen af tvangsarbejde på disse arbejdspladser i overensstemmelse med FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder og due diligence-standarder for menneskerettigheder;

L.  der henviser til, at selskaberne i henhold til den nuværende lovgivning inden for EU (enten på EU-plan eller nationalt plan) ikke er juridisk forpligtede til at sørge for, at de ikke bidrager til menneskerettighedskrænkelser i deres forsyningskæder; der henviser til, at EU's direktiv om ikke-finansiel rapportering pålægger selskaber en indberetningspligt, men de har ingen pligt til at forhindre, at nogen lider overlast i deres forsyningskæder, og de kan ikke drages til ansvar herfor;

M.  der henviser til, at ledende næstformand i Kommissionen Dombrovskis i forbindelse med sin høring i Udvalget om International Handel anførte, at bekæmpelse af tvangsarbejde er en prioritet for EU, og at EU's investeringer også inden for rammerne af den omfattende investeringsaftale mellem EU og Kina skal overholde de relevante ILO-konventioner om tvangsarbejde;

N.  der henviser til, at Retsudvalget i øjeblikket arbejder på et initiativ om "virksomheders due diligence og virksomhedsansvar"; der henviser til, at Rådet offentliggjorde sine konklusioner om menneskerettigheder og anstændigt arbejde i globale forsyningskæder den 1. december 2020, hvori Kommissionen opfordredes til at fremsætte et forslag til EU‑rammebestemmelser for bæredygtig virksomhedsledelse, herunder virksomhedernes due diligence‑forpligtelser på tværs af sektorer i de globale forsyningskæder; der henviser til, at Kommissionen har bebudet, at den i andet kvartal af 2021 vil fremsætte et lovgivningsforslag om "bæredygtig virksomhedsledelse", som vil behandle behovet for due diligence i forbindelse med menneskerettigheder på tværs af værdikæder;

O.  der henviser til, at Rådet har vedtaget en afgørelse og en forordning om indførelse af EU‑ordningen for globale menneskerettighedssanktioner, som giver EU mulighed for at indføre målrettede restriktive foranstaltninger over for personer, enheder og organer, herunder statslige og ikkestatslige aktører, der er ansvarlige for, involveret i eller har forbindelse til alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i hele verden, herunder slaveri;

P.  der henviser til, at den amerikanske kongres vedtog Uyghur Human Rights Policy Act i 2019; der henviser til, at det amerikanske Repræsentanternes Hus den 22. september 2020 vedtog Uyghur Forced Labor Prevention Act, der indfører forskellige restriktioner over for den autonome region Xinjiang Uyghur, herunder forbud mod visse former for import fra Xinjiang og indførelse af sanktioner over for de personer og enheder, der er ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser i området;

Q.  der henviser til, at Kina har gjort fremskridt på det økonomiske og sociale område, men desværre ikke garanterer grundlæggende internationale standarder for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder;

R.  der henviser til, at EU i sin strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati forpligtede sig til at intensivere sine bestræbelser på at fremme menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet på tværs af alle aspekter af sin optræden udadtil og til at sætte menneskerettighederne i centrum for sine forbindelser med alle tredjelande, herunder sine strategiske partnere;

1.  fordømmer på det kraftigste det regeringsledede system med tvangsarbejde, navnlig udnyttelse af uygurer, etniske kasakhere og kirgisere samt andre muslimske minoritetsgrupper, på fabrikker både i og uden for interneringslejre i Xinjiang samt overførslen af tvangsarbejdere til andre kinesiske administrative zoneopdelinger og det forhold, at velkendte europæiske mærker og virksomheder har draget fordel af anvendelsen af tvangsarbejde; opfordrer de relevante aktører fra den private sektor til at vurdere deres engagement i Xinjiang, udøve deres virksomhedsansvar, foretage uafhængige revisioner af overholdelsen af menneskerettighederne i hele deres forsyningskæde og gøre en ende på forretningsforbindelser, hvis det viser sig, at disse har tilknytning til menneskerettighedskrænkelser, eller hvis det er umuligt at fastslå, om der er sket krænkelser, enten direkte eller indirekte, i forbindelse med en af deres leverandørers aktiviteter eller forretningsforbindelser i deres værdikæde i Kina;

2.  er dybt bekymret over det stadig mere undertrykkende regime, som mange religiøse og etniske mindretal, navnlig uygurer og kasakhere, udsættes for, og som krænker deres menneskelige værdighed samt deres ret til frit at udøve deres kultur og religion, ret til ytringsfrihed og ret til fredelig forsamling og foreningsfrihed; beklager den forværrede menneskerettighedssituation på det kinesiske fastland og i Hongkong og kræver, at de kinesiske myndigheder respekterer de grundlæggende frihedsrettigheder;

3.  beklager dybt den fortsatte forfølgelse og de alvorlige og systematiske menneskerettighedskrænkelser, som udgør forbrydelser mod menneskeheden; opfordrer den kinesiske regering til øjeblikkeligt at indstille sin fremfærd med vilkårlig frihedsberøvelse uden sigtelse, rettergang eller domfældelse for strafbare handlinger af medlemmer af det uyguriske og andre muslimske mindretal i Xinjiang, til at lukke alle lejre og tilbageholdelsescentre og til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade de tilbageholdte; opfordrer de kinesiske myndigheder til at indstille de regeringsfinansierede programmer for tvangsarbejde og massesterilisation; opfordrer de kinesiske myndigheder i den autonome region Xinjiang Uyghur til at fremlægge oplysninger om, hvor de tilbageholdte befinder sig og om disses sundhedstilstand og straks frigive dem, hvis der ikke er noget bevis for, at de rent faktisk har begået kriminelle handlinger;

4.  fordømmer på det kraftigste den omfattende brug af digitale overvågningsteknologier til at overvåge og kontrollere befolkningen i Xinjiang og den seneste afslørede test af software til ansigtsgenkendelse, som kan sende "uyguralarmer" til de statslige myndigheder, når kamerasystemerne identificerer medlemmer af uygurmindretallet; beklager, at Kina ikke overholder sine egne forpligtelser, som landet påtog sig ved at tilslutte sig Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings principper om menneskecentreret kunstig intelligens og ved at undertegne G20‑erklæringen fra juni 2019, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fortsat at opfordre Kina til at overholde sine egne forpligtelser i denne henseende;

5.  opfordrer de kinesiske myndigheder til at tillade fri, meningsfuld og uhindret adgang til Xinjiang‑provinsen og ubegrænset adgang til interneringslejrene for journalister og internationale observatører, herunder EU-repræsentanter, som følge af præsident Xi Jinpings indbydelse på topmødet mellem EU og Kina den 14. september 2020 til FN's højkommissær for menneskerettigheder, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder og mandatindehaverne under FN's Menneskerettighedsråds særlige procedurer; opfordrer EU og medlemsstaterne til fortsat at insistere på oprettelsen af en FN-undersøgelsesmission til Xinjiang og udpegelsen af en særlig udsending;

6.  anmoder Kina om at give Europa-Parlamentet tilladelse til en mission til Xinjiang på betingelse af, at det får fri og ubegrænset adgang, samtidig med at fortroligheden og sikkerheden for lokalbefolkningen garanteres;

7.  fordømmer på det kraftigste det kinesiske kommunistpartis angivelige massive kampagne til bremsning af uygurernes fødselstal i Xinjiang og opfordrer de kinesiske myndigheder til omgående at sætte en stopper for alle foranstaltninger, der har til formål at forhindre fødsler blandt uygurbefolkningen, herunder tvangssterilisationer, aborter eller sanktioner mod overtrædelse af fødselskontrolforanstaltninger;

8.  opfordrer indtrængende den kinesiske regering til at ratificere og gennemføre ILO's konvention nr. 29 om tvangsarbejde, ILO's konvention nr. 105 om afskaffelse af tvangsarbejde, ILO's konvention nr. 87 om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig og ILO's konvention nr. 98 om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger; opfordrer indtrængende Kina til at ratificere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

9.  udtrykker dyb bekymring over rapporter om de kinesiske myndigheders chikane af uygurer i udlandet, der har til formål at tvinge dem til at fungere som informanter mod andre uygurer, at vende tilbage til Xinjiang eller at forholde sig tavse om situationen derhjemme, i visse tilfælde ved at tilbageholde deres familiemedlemmer; opfordrer Kommissionen og alle EU's medlemsstater til hurtigst muligt at undersøge disse rapporter for at sikre beskyttelsen af medlemmer af Xinjiang-diasporaen og til at fremskynde behandlingen af asylansøgninger fra uygurer og andre tyrkiske muslimer; glæder sig over Tysklands og Sveriges beslutning om i lyset af risikoen for vilkårlig tilbageholdelse, tortur eller anden mishandling at suspendere tilbagesendelsen af alle etniske uygurer, kasakhere eller andre tyrkiske muslimer til Kina;

10.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indlede en dialog med de stater, hvor uygurer risikerer at blive udvist til Kina, med det formål at forhindre sådanne udvisninger; opfordrer medlemmerne af Rådet til at suspendere deres udleveringstraktater med Folkerepublikken Kina for at forhindre udlevering af uygurer, borgere fra Hongkong, tibetanere eller kinesiske systemkritikere i Europa med henblik på en politisk retssag mod dem i Folkerepublikken Kina;

11.  opfordrer EU til proaktivt at arbejde hen imod en uafhængig FN‑undersøgelse af Kina med henblik på at sikre, at de ansvarlige stilles til ansvar for de forbrydelser, der er begået;

12.  udtrykker dyb bekymring over den kinesiske stats gennemførelse af foranstaltninger til sikring af "omfattende tilsyn" med Xinjiang gennem installation af det elektroniske overvågningssystem "Skynet" i større byområder, montering af GPS‑sporingsanordninger i alle motorkøretøjer, brug af scannere til ansigtsgenkendelse ved kontrolposter, i tog og på tankstationer ved hjælp af software baseret på kunstigt intelligente kamerasystemer med det formål at identificere uygurer og andre medlemmer af etniske mindretalsgrupper og en kampagne til indsamling af blod, der gennemføres af Xinjangs politi med det formål at udvide Kinas DNA-register yderligere; udtrykker dyb bekymring over de seneste afsløringer af en liste med oplysninger om mere end 2 000 uygurfanger i Aksu‑præfekturet mellem 2016 og 2018; udtrykker endvidere bekymring over, at Kina eksporterer sådanne teknologier til autoritære regimer rundt om i verden; opfordrer EU og medlemsstaterne til at overvåge erhvervelsen og udviklingen af disse teknologier og deres leverandørers aktiviteter og til at afholde sig fra at give dem adgang til offentlig finansiering og offentlige indkøb på EU-plan og nationalt plan;

13.  kritiserer Parlamentets administrations og Kommissionens indkøb af termiske kameraer fra Hikivision; insisterer på, at der indføres en varsom indkøbspolitik, som tager behørigt hensyn til menneskerettighedsspørgsmål; opfordrer indtrængende Parlamentets administration og dets formand til omgående at afbryde enhver direkte eller indirekte forretningsforbindelse til Hikivision og til at forbedre gennemsigtigheden af Parlamentets indkøbsaktiviteter;

14.  opfordrer de kinesiske myndigheder til omgående og betingelsesløst at løslade den uygurske forsker og Sakharovprismodtager i 2019 Ilham Tohti og til i mellemtiden at sikre, at han har regelmæssig og ubegrænset adgang til sin familie og advokater efter eget valg, og at han ikke udsættes for tortur eller anden mishandling; opfordrer til, at der iværksættes en øjeblikkelig, effektiv og upartisk undersøgelse af den påståede tortur af Ilham Tohti og til, at de ansvarlige herfor retsforfølges;

15.  glæder sig over, at der i Kommissionens arbejdsprogram for 2021 er medtaget et lovgivningsinitiativ om obligatorisk due diligence i forbindelse med menneskerettigheder i forsyningskæden; opfordrer Kommissionen til senest i andet kvartal af 2021 og som planlagt at vedtage relevante lovgivningsforslag bestående af tre forskellige, men gensidigt forstærkende, forslag om ledelsesmedlemmers pligter og bæredygtig virksomhedsledelse, om virksomhedernes due diligence på menneskerettigheds‑ og miljøområdet og om reformen af direktivet om ikkefinansiel rapportering; mener, at en sådan lovgivning også bør indeholde et forbud mod markedsføring af relevante varer på EU-markedet med det formål effektivt at imødegå tvangsarbejde og andre menneskerettighedskrænkelser i virksomheders forsyningskæder; minder i den forbindelse om sin holdning i sin nylige beslutning om revision af EU's handelspolitik, hvori der opfordres til supplerende foranstaltninger såsom forbud mod import af produkter, der er forbundet med grove krænkelser af menneskerettighederne, som f.eks. tvangsarbejde eller børnearbejde;

16.  opfordrer medlemsstaterne til i overensstemmelse med deres kompetencer og nationale forhold at intensivere deres bestræbelser på effektivt at gennemføre FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, herunder gennem nye eller ajourførte nationale handlingsplaner, der indeholder en blanding af frivillige og obligatoriske foranstaltninger;

17.  mener, at den omfattende investeringsaftale med Kina skal indeholde tilstrækkelige tilsagn om at overholde internationale konventioner til bekæmpelse af tvangsarbejde; mener navnlig, at Kina derfor bør ratificere ILO's konvention nr. 29 og 105;

18.  bifalder den nylige aftale, som de to lovgivere har indgået om reformen af EU's forordning om produkter med dobbelt anvendelse under hensyn til nationale sikkerheds‑ og menneskerettighedshensyn;

19.  opfordrer indtrængende Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at overbevise den kinesiske regering om at lukke lejrene og bringe alle menneskerettighedskrænkelser i Xinjiang og andre steder, f.eks. Tibet, til ophør; opfordrer EU og dets medlemsstater til at gentage dette budskab over for den kinesiske regering ved hver lejlighed og på højeste plan; beklager, at den tilgang og de redskaber, som EU hidtil har anvendt, ikke har affødt mærkbare fremskridt hvad angår menneskerettighedssituationen i Kina, som kun er blevet forværret i løbet af det seneste årti; opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde og gennemføre en holistisk EU‑strategi med henblik på at sikre reelle fremskridt med hensyn til menneskerettighederne i Kina; opfordrer indtrængende de kinesiske myndigheder til at fortsætte med gennemførelsen af de nationale reformer, der er nødvendige for at ratificere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, som blev undertegnet af Kina i 1998, og til at gennemføre henstillingerne fra FN's menneskerettighedsorganer;

20.  glæder sig over vedtagelsen af EU‑ordningen for globale menneskerettighedssanktioner den 7. december 2020; opfordrer medlemsstaterne og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til hurtigt at evaluere vedtagelsen af sanktioner mod de kinesiske embedsmænd og statsledede enheder, f.eks. Xinjiang Production and Construction Corporation, der er ansvarlige for at udforme og gennemføre politikken om massetilbageholdelse af uygurer og andre tyrkiske muslimer i Xinjiang med henblik på tvangsarbejde, og for i regionen og andre steder, f.eks. Tibet, at organisere den alvorlige undertrykkelse af religions‑ og bevægelsesfriheden samt af andre grundlæggende rettigheder;

21.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at gennemføre den pakke af foranstaltninger, der blev vedtaget i juli, herunder skabelsen af en "redningsbådsordning" for undertrykte mennesker i Kina som følge af den yderligere forringelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder;

22.  gentager sin støtte til den kommende dialog mellem EU og USA om Kina og opfordrer indtrængende til, at menneskerettighederne indtager en fremtrædende plads på dagsordenen; opfordrer til øget koordinering mellem diverse demokratier i forbindelse med gennemførelsen af sanktioner og andre foranstaltninger til håndtering af menneskerettighedskrænkelser på det kinesiske fastland og i Hongkong samt de geopolitiske udfordringer, som Folkerepublikken Kina udgør;

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Folkerepublikken Kinas regering og parlament.

(1) Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0110.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0422.
(3) EUT C 11 af 13.1.2020, s. 25.
(4) EUT C 433 af 23.12.2019, s. 103.
(5) EUT C 238 af 6.7.2018, s. 108.
(6) EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 185.
(7) EUT C 285 E af 21.10.2010, s. 80.
(8) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0337.
(9) EUT L 410I af 7.12.2020, s. 1.
(10) EUT L 410I af 7.12.2020, s. 13.

Seneste opdatering: 22. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik