Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2913(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0432/2020

Rozpravy :

PV 17/12/2020 - 8.2
CRE 17/12/2020 - 8.2

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0375

Prijaté texty
PDF 152kWORD 54k
Štvrtok, 17. decembra 2020 - Brusel
Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang
P9_TA(2020)0375RC-B9-0432/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2020 o nútenej práci a situácii Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (2020/2913(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia a správy o situácii v Číne, najmä na uznesenia z 19. decembra 2019 o situácii Ujgurov v Číne (kauza China Cables)(1), z 18. apríla 2019 o Číne, najmä o situácii náboženských a etnických menšín(2), zo 4. októbra 2018 o masovom svojvoľnom zadržiavaní Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang(3), z 12. septembra 2018 o stave vzťahov medzi EÚ a Čínou(4), z 15. decembra 2016 o prípade tibetskej budhistickej akadémie Larung Gar a prípade Ilhama Tohtiho(5), z 10. marca 2011 o situácii a kultúrnom dedičstve v Kašgare (Ujgurská autonómna oblasť Sin-ťiang, Čína)(6) a z 26. novembra 2009 o Číne: práva menšín a uplatňovanie trestu smrti(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. novembra 2020 o preskúmaní obchodnej politiky EÚ(8),

–  so zreteľom na rozhodnutie udeliť Sacharovovu cenu za rok 2019 Ilhamovi Tohtimu, ujgurskému ekonómovi, ktorý pokojne bojuje za práva ujgurskej menšiny v Číne,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2020/1998(9) a rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1999 zo 7. decembra 2020 o reštriktívnych opatreniach proti závažnému porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv(10),

–  so zreteľom na pripomienky podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Josepa Borrella zo 7. decembra 2020 v nadväznosti na zasadnutie Rady pre zahraničné veci,

–  so zreteľom na závery Rady z 1. decembra 2020 o ľudských právach a dôstojnej práci v globálnych dodávateľských reťazcoch;

–  so zreteľom na pripomienky predsedu Rady Charlesa Michela po stretnutí vedúcich predstaviteľov EÚ a Číny 14. septembra 2020,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie predsedu Michela a predsedníčky von der Leyenovej o ochrane záujmov a hodnôt EÚ v komplexnom a životne dôležitom partnerstve po 22. samite EÚ – Čína, ktorý sa konal 22. júna 2020,

–  so zreteľom na výzvu odborníkov OSN z 26. júna 2020 na prijatie rozhodných opatrení na ochranu základných slobôd v Číne,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie prijaté na 21. samite EÚ – Čína 9. apríla 2019,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 12. marca 2019 s názvom EÚ – Čína: strategická vízia (JOIN(2019)0005),

–  so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery, ktoré Rada pre zahraničné veci prijala 24. júna 2013,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť z 26. októbra 2018 o situácii v Sin-ťiangu,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 12. marca 2019 s názvom EÚ – Čína: strategická vízia (JOIN(2019)0005),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, v ktorej sa stanovuje, že „nikoho nemožno držať v otroctve alebo nevoľníctve“ a že „od nikoho nemožno vyžadovať, aby vykonával nútené alebo povinné práce“,

–  so zreteľom na strategický rámec EÚ a akčný plán pre ľudské práva a demokraciu z 25. júna 2012, ktorého cieľom je, aby ochrana ľudských práv a ich presadzovanie boli ústredným bodom všetkých politík EÚ,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, mučenia a iného krutého zaobchádzania, slobody prejavu online a offline a obhajcov ľudských práv,

–  so zreteľom na článok 36 ústavy Čínskej ľudovej republiky, ktorý zaručuje všetkým občanom právo na slobodu náboženského vyznania, a na jej článok 4, ktorý zaručuje práva etnických menšín,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. decembra 1966, ktorý Čína podpísala v roku 1998, ale nikdy ho neratifikovala,

–  so zreteľom na Protokol z roku 2014 k Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o nútenej alebo povinnej práci z roku 1930, ktorý Čína nepodpísala,

–  so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv z roku 2011,

–  so zreteľom na správy Austrálskeho inštitútu pre strategickú politiku (ASPI) s názvom Ujguri na predaj – prevýchova, nútené práce a sledovanie za hranicami Sin-ťiangu (Uyghurs for sale – Re-education, forced labour and surveillance beyond Xinjiang) a Odstránenie kultúry – sledovanie ničenia ujgurského a islamského priestoru v Sin-ťiangu (Cultural erasure – Tracing the destruction of Uyghur and Islamic spaces in Xinjiang) zverejnené v roku 2020, ako aj jeho projekt údajov týkajúcich sa Sin-ťiangu,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu by malo zostať stredobodom dlhodobého vzťahu medzi EÚ a Čínou v súlade so záväzkom EÚ presadzovať tieto hodnoty vo svojej vonkajšej činnosti a s vyjadrením Číny, že sa chce hlásiť k rovnakým hodnotám v rámci vlastného rozvoja a medzinárodnej spolupráce;

B.  keďže situácia v oblasti Sin-ťiang, kde žije viac ako 10 miliónov moslimských Ujgurov a Kazachov, sa rýchlo zhoršila, a to najmä od spustenia kampane čínskej vlády pod názvom Tvrdý úder proti násilnému terorizmu (Strike Hard against Violent Terrorism) v roku 2014, keďže Ujgurovia a iné, prevažne moslimské etnické menšiny v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang sú obeťami svojvoľného zadržiavania, mučenia, závažných obmedzení náboženských praktík a kultúry, ako aj digitálneho systému dohľadu, ktorý je taký rozsiahly, že monitoruje každý aspekt bežného života, a to prostredníctvom kamier na rozpoznávanie tváre, zariadení na sledovanie mobilných telefónov, rozsiahleho nezákonného zberu, agregovania a spracovania osobných údajov a širokej a rušivej prítomnosti príslušníkov polície; keďže dochádza k všeobecnému posilneniu čínskeho režimu a sprísneniu zaobchádzania s menšinami, najmä Ujgurmi, Tibeťanmi a Mongolmi s cieľom asimilovať ich presadzovaním väčšinového čínskeho životného štýlu a komunistickej ideológie; keďže polícia vo veľkej miere využíva prediktívne policajné platformy, ako je integrovaná spoločná operačná platforma, na sledovanie podozrivých osôb na základe každodenného, zákonného a nenásilného správania;

C.  keďže podľa dôveryhodných správ viac ako milión ľudí je alebo bolo zadržiavaných v tzv. politických prevýchovných centrách, čo je v súčasnosti najväčšie masové väznenie príslušníkov etnickej menšiny na svete; keďže systém internačných táborov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang sa rozširuje, pričom od roku 2017 bolo novovybudovaných alebo rozšírených viac ako 380 zariadení pravdepodobne určených na zadržiavanie a v období od júla 2019 do júla 2020 bolo novo vybudovaných alebo rozšírených aspoň 61 miest určených na zadržiavanie;

D.  keďže utrpenie Ujgurov sa týka aj mladšej generácie; keďže existujú správy o tom, že malé deti sú posielané do štátnych detských domovov, ak bol čo len jeden z ich rodičov zadržaný v internačnom tábore; keďže podľa zistení výskumu bolo do konca roka 2019 viac ako 880 000 ujgurských detí umiestnených do internátnych zariadení; keďže z dôveryhodného výskumu vyplýva, že čínske orgány zaviedli oficiálny systém cielených opatrení na prevenciu pôrodov voči ujgurským ženám v snahe znížiť pôrodnosť Ujgurov; keďže čínske orgány v rámci tohto systému systematicky podrobujú ujgurské ženy v reprodukčnom veku núteným interrupciám, vnútromaternicovým injekciám a sterilizácii, pričom 80 % všetkých nových použití vnútromaternicových teliesok (IUD) v Číne v roku 2018 sa uskutočnilo v ujgurskej oblasti, a to aj napriek tomu, že tvoria len 1,8 % čínskeho obyvateľstva; keďže takéto opatrenia na zabránenie pôrodom u ujgurského obyvateľstva by mohli spĺňať kritériá najhorších zločinov proti ľudskosti;

E.  keďže Výbor OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie v auguste 2018 vystavil vládu Čínskej ľudovej republiky kritike za porušovanie práv v oblasti Sin-ťiang vrátane zriadenia táborov na svojvoľné masové zadržiavanie ľudí; keďže vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bachelet počas svojho historicky prvého prejavu vo funkcii v septembri 2018 upozornila na „veľmi znepokojivé obvinenia z rozsiahleho svojvoľného zadržiavania Ujgurov a iných moslimských komunít v tzv. reedukačných táboroch v celej oblasti Sin-ťiang“;

F.  keďže nové predpisy o náboženských otázkach v Číne, ktoré nadobudli účinnosť 1. februára 2018, sú prísnejšie voči náboženským skupinám a činnostiam a nútia ich riadiť sa viac politikou strany; keďže v otázke náboženskej slobody a svedomia sa dosiahla nová najnižšia úroveň od začiatku hospodárskych reforiem a otvorenia sa Číny v druhej polovici 70. rokov minulého storočia; keďže Čína je domovom jednej z najväčších skupín náboženských väzňov; keďže dôveryhodné správy odhalili úmyselné a systematické ničenie mešít, kostolov a iných miest bohoslužieb, najmä od roku 2017, čím sa ich počet znížil na najnižšiu úroveň od kultúrnej revolúcie;

G.  keďže Čína ešte neratifikovala štyri z ôsmich základných dohovorov MOP, konkrétne dohovor č. 87 o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať, dohovor č. 98 o práve organizovať sa a kolektívne vyjednávať, dohovor č. 29 o nútenej práci a dohovor č. 105 o zrušení nútenej práce; Keďže Čína ratifikovala dohovor č. 111 o diskriminácii v zamestnaní a povolaní a dohovor č. 100 o rovnakom odmeňovaní; keďže dohody WTO umožňujú prijatie obchodných opatrení týkajúcich sa produktov väzenskej práce;

H.  keďže súbežne s kampaňou Tvrdý úder proti násilnému terorizmu sa od roku 2014 rozšírili programy presunu pracovnej sily, čo naznačuje, že sa stali politickou prioritou čínskej vlády ako nástroj na zmiernenie chudoby v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang; keďže existuje niekoľko dôveryhodných správ o nútenej práci Ujgurov vo výrobných reťazcoch v odevnom, technologickom a automobilovom priemysle vrátane správy ASPI z marca 2020, v ktorej bolo identifikovaných 27 tovární v deviatich čínskych provinciách, ktoré využívajú pracovnú silu najmenej 80 000 Ujgurov presunutých z oblasti Sin-ťiang v rokoch 2017 až 2019; keďže tieto továrne zásobujú najmenej 82 svetových značiek vrátane tých, ktoré vlastnia mnohé európske nadnárodné spoločnosti;

I.  keďže Čína je jedným z najväčších svetových producentov bavlny, pričom Ujgurská autonómna oblasť Sin-ťiang predstavuje viac ako 20 % celosvetovej produkcie bavlny; keďže Čína je najväčším výrobcom a vývozcom priadze a najväčším výrobcom a vývozcom textilu a odevov; keďže čínska vláda plánuje do roku 2025 zdvojnásobiť výrobnú kapacitu v ujgurskej oblasti, pričom hlavným prvkom tohto plánu sú odevy a textil; keďže len v troch ujgurských regiónoch sa len v roku 2018 zmobilizovalo najmenej 570 000 osôb do operácií zberu bavlny prostredníctvom donucovacieho systému odbornej prípravy a presunu; keďže celkový presun etnických menšín na účely zberu bavlny v oblasti Sin-ťiang pravdepodobne prevyšuje tento počet o niekoľko stoviek tisícov, čím sa nútená práca stáva neoddeliteľnou a všeobecnou charakteristikou zberu bavlny v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang; keďže 84 % čínskej bavlny pochádza z Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, čo znamená, že priadza, textil a odevy vyrobené z čínskej bavlny sú vystavené mimoriadne vysokému riziku, že budú poznačené nútenou a väzenskou prácou, či už sú vyrobené v Číne alebo kdekoľvek inde vo svete;

J.  keďže viac ako 80 medzinárodných spoločností vlastniacich známe značky údajne priamo alebo nepriamo profituje z nútenej práce Ujgurov vo svojich dodávateľských reťazcoch; keďže súčasná situácia útlaku bráni vykonávaniu nezávislých vyšetrovaní a auditov v ujgurskej oblasti;

K.  keďže spoločnosti nemajú k dispozícii spoľahlivé prostriedky na overenie toho, či nejaké pracovisko v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang nevyužíva nútenú prácu, alebo na zabránenie využívania nútenej práce na týchto pracoviskách v súlade s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a normami náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv;

L.  keďže podľa súčasných právnych predpisov EÚ (či už na úrovni EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni) spoločnosti nemajú právnu zodpovednosť prijať opatrenia, ktoré im zabránia prispievať k porušovaniu ľudských práv vo svojich dodávateľských reťazcoch; keďže smernica EÚ o zverejňovaní nefinančných informácií spoločnostiam ukladá ohlasovaciu povinnosť, ale nevyžaduje od nich, aby podnikli kroky na predchádzanie škodám vo svojich dodávateľských reťazcoch, ani neumožňuje vyvodiť voči nim zodpovednosť;

M.  keďže výkonný podpredseda Dombrovskis pri príležitosti svojho vypočutia vo Výbore pre medzinárodný obchod uviedol, že boj proti nútenej práci je pre EÚ prioritou a že aj v rámci komplexnej dohody o investíciách medzi EÚ a Čínou budú musieť investície EÚ dodržiavať príslušné dohovory MOP o nútenej práci;

N.  keďže Výbor pre právne veci v súčasnosti pracuje na iniciatíve týkajúcej sa náležitej starostlivosti podnikov a podnikovej zodpovednosti; keďže Rada 1. decembra 2020 zverejnila svoje závery o ľudských právach a dôstojnej práci v globálnych dodávateľských reťazcoch, v ktorých vyzýva Komisiu, aby predložila návrh právneho rámca EÚ pre udržateľnú správu a riadenie spoločností vrátane medziodvetvových povinností náležitej starostlivosti podnikov v rámci globálnych dodávateľských reťazcov; keďže Komisia oznámila, že v druhom štvrťroku 2021 predloží legislatívny návrh o udržateľnej správe a riadení spoločností, ktorý sa bude zaoberať potrebou náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv v celých hodnotových reťazcoch;

O.  keďže Rada prijala rozhodnutie a nariadenie, ktorým sa stanovuje globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv, ktorý EÚ umožňuje ukladať reštriktívne opatrenia voči dotknutým osobám, subjektom a orgánom vrátane štátov a neštátnych subjektov, ktoré sú zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv na celom svete, sú doň zapojené alebo sú s nimi spojené, vrátane otroctva;

P.  keďže Kongres USA prijal v roku 2019 zákon o politike v oblasti ľudských práv Ujgurov; keďže 22. septembra 2020 Snemovňa reprezentantov USA prijala zákon o prevencii nútenej práce Ujgurov, ktorým sa ukladajú rôzne obmedzenia týkajúce sa Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang vrátane zákazu dovozu určitého tovaru z oblasti Sin-ťiang a uloženia sankcií jednotlivcom a subjektom zodpovedným za porušovanie ľudských práv v tejto oblasti;

Q.  keďže Čína dosiahla pokrok v hospodárskej a sociálnej oblasti, ale žiaľ nezaručuje základné medzinárodné normy v oblasti ľudských práv a základných slobôd;

R.  keďže EÚ sa vo svojom strategickom rámci pre ľudské práva a demokraciu zaviazala, že bude intenzívnejšie podporovať ľudské práva, demokraciu a právny štát vo všetkých oblastiach vonkajšej činnosti EÚ a že ľudské práva budú ústredným prvkom jej vzťahov so všetkými tretími krajinami vrátane jej strategických partnerov;

1.  dôrazne odsudzuje vládou riadený systém nútenej práce, najmä vykorisťovanie Ujgurov, etnických Kazachov a Kirgizov a ďalších moslimských menšinových skupín v továrňach v rámci i mimo internačných táborov v Sin-ťiangu, ako aj presun nútených pracovníkov do ďalších čínskych administratívnych oblastí, ako aj skutočnosť, že z využívania nútenej práce profitujú dobre známe európske značky a spoločnosti; vyzýva príslušné subjekty zo súkromného sektora, aby posúdili svoje záväzky v Sin-ťiangu, uplatňovali zodpovednosť podnikov, vykonávali nezávislé kontroly dodržiavania ľudských práv v celom svojom dodávateľskom reťazci a aby ukončili obchodné vzťahy, keď sa zistí, že porušujú ľudské práva, alebo ak nie je možné zistiť, či došlo k porušovaniu, či už priamo alebo nepriamo, prostredníctvom činnosti jedného z ich dodávateľov alebo obchodných vzťahov v rámci ich hodnotového reťazca v Číne;

2.  je hlboko znepokojený čoraz represívnejším režimom, ktorému sú vystavené mnohé náboženské a etnické menšiny, najmä Ujguri a Kazachovia, ktoré narúšajú ich ľudskú dôstojnosť a porušujú právo na kultúrne vyjadrenie, slobodu náboženského vyznania a slobodu prejavu, slobodu pokojného zhromažďovania a združovania; vyjadruje poľutovanie nad zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv v Číne a Hongkongu a žiada, aby čínske orgány dodržiavali základné slobody;

3.  dôrazne odsudzuje pokračujúce prenasledovanie a vážne a systematické porušovanie ľudských práv, ktoré sú zločinmi proti ľudskosti; naliehavo vyzýva čínsku vládu, aby okamžite ukončili prax svojvoľného zadržiavania členov ujgurskej menšiny a ďalších moslimských menšín bez akéhokoľvek obvinenia, súdneho konania alebo odsúdenia za trestný čin, aby zatvorila všetky tábory a detenčné centrá a okamžite a bezpodmienečne prepustila zadržané osoby; vyzýva čínske orgány, aby zastavili vládou sponzorované programy nútenej práce a masovej sterilizácie; vyzýva čínske orgány v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, aby poskytli informácie o umiestnení a zdravotnom stave zadržaných osôb a aby ich okamžite prepustili, ak neexistuje dôkaz o ich skutočnej trestnej činnosti;

4.  dôrazne odsudzuje rozsiahle využívanie digitálnych technológií sledovania na monitorovanie a kontrolu obyvateľstva v oblasti Sin-ťiang a najnovšie odhalené testovanie softvéru na rozpoznávanie tváre, ktorý by mohol vládnym orgánom posielať „ujgurské poplachy“ , keď ich kamerové systémy identifikujú príslušníkov ujgurskej menšiny; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Čína neplní svoje vlastné záväzky, ktoré prijala, keď pristúpila k zásadám Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v oblasti umelej inteligencie zameranej na človeka a keď podporila deklaráciu G20 z júna 2019, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby naďalej vyzývali Čínu, aby v tejto súvislosti dodržiavala svoje vlastné záväzky;

5.  vyzýva čínske orgány, aby novinárom a medzinárodným pozorovateľom, vrátane úradníkov EÚ, umožnili voľný, zmysluplný a neobmedzený prístup do oblasti Sin-ťiang na základe pozvania, ktoré na samite EÚ – Čína 14. septembra 2020 predniesol prezident Si Ťin-pching vysokej komisárke OSN pre ľudské práva, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva a držiteľom mandátu osobitných postupov Rady OSN pre ľudské práva; vyzýva EÚ a členské štáty, aby naďalej trvali na zriadení vyšetrovacej misie OSN do Sin-ťiangu a na vymenovaní osobitného vyslanca;

6.  žiada Čínu, aby umožnila služobnú cestu Európskeho parlamentu do Sin-ťiangu pod podmienkou, že bude mať voľný a neobmedzený prístup, pričom sa zaručí dôvernosť a bezpečnosť miestneho obyvateľstva;

7.  dôrazne odsudzuje intenzívnu kampaň čínskej komunistickej strany, ktorej cieľom je podľa správ znížiť pôrodnosť Ujgurov v Sin-ťiangu, a vyzýva čínske orgány, aby okamžite zastavili všetky opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť u ujgurského obyvateľstva pôrodom, vrátane nútených sterilizácií, potratov alebo sankcií proti porušovaniu opatrenia na reguláciu pôrodnosti;

8.  vyzýva čínsku vládu, aby ratifikovala a vykonávala Dohovor MOP č. 29 o nútenej práci, Dohovor MOP č. 105 o zrušení nútenej práce, Dohovor MOP č. 87 o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať a Dohovor MOP č. 98 o práve organizovať sa a kolektívne vyjednávať; nalieha na Čínu, aby ratifikovala Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach;

9.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti so správami o prenasledovaní Ujgurov v zahraničí čínskymi orgánmi, ktorého cieľom je prinútiť ich k tomu, aby pôsobili ako informátori vo vzťahu k iným Ujgurom, vrátili sa do oblasti Sin-ťiang alebo o situácii v tejto oblasti mlčali, a to v niektorých prípadoch prostredníctvom zadržiavania ich rodinných príslušníkov; vyzýva Komisiu a všetky členské štáty EÚ, aby čo najrýchlejšie vyšetrili tieto správy, zabezpečili ochranu členov diaspóry z oblasti Sin-ťiang a urýchlili žiadosti Ujgurov a iných turkických moslimov o azyl; víta rozhodnutie Nemecka a Švédska pozastaviť návrat všetkých etnických Ujgurov, Kazachov či iných turkických moslimov do Číny vzhľadom na riziko svojvoľného zadržiavania, mučenia alebo iného zlého zaobchádzania;

10.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby začali dialóg so štátmi, v ktorých Ujgurom hrozí vyhostenie do Číny, aby sa zabránilo takýmto deportáciám; vyzýva členov Rady, aby pozastavili svoje zmluvy o vydávaní s Čínskou ľudovou republikou s cieľom zabrániť vydaniu Ujgurov, občanov Hongkongu, Tibeťanov alebo čínskych disidentov v Európe na účely politických súdnych procesov v Čínskej ľudovej republike;

11.  vyzýva EÚ, aby sa aktívne usilovala o nezávislé vyšetrovanie OSN týkajúce sa Číny s cieľom zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti za spáchané zločiny;

12.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad opatreniami čínskeho štátu na zabezpečenie „komplexného dohľadu“ nad oblasťou Sin-ťiang prostredníctvom inštalácie systému elektronického sledovania Skynet v hlavných mestských oblastiach a systému sledovania GPS do všetkých motorových vozidiel, používaním skenerov rozpoznávajúcich tváre na kontrolných stanovištiach a na vlakových a čerpacích staniciach pomocou softvéru založeného na kamerových systémoch umelej inteligencie, ktorého cieľom je identifikovať Ujgurov a ďalších príslušníkov etnických menšín, a nad kampaňou polície v Sin-ťanggu zameranou na zber krvi s cieľom rozšíriť databázu DNA Číny; vyjadruje hlboké znepokojenie nad najnovšími odhaleniami týkajúcimi sa zoznamu obsahujúceho údaje o viac ako 2 000 ujgurských väzňoch zadržiavaných v prefektúre Aksu v rokoch 2016 až 2018; vyjadruje ďalej znepokojenie nad tým, že Čína tieto technológie vyváža do autoritárskych režimov na celom svete; vyzýva EÚ a členské štáty, aby monitorovali nákup a vývoj týchto technológií a aktivity svojich dodávateľov a aby im neumožnili prístup k verejnému financovaniu a verejnému obstarávaniu z EÚ a jednotlivých štátov;

13.  kritizuje obstaranie termálnych kamier od spoločnosti Hikivision administratívou Európskeho parlamentu a Komisiou; trvá na zavedení obozretnej politiky verejného obstarávania, ktorá náležite zohľadní otázky ľudských práv; naliehavo vyzýva administratívu Európskeho parlamentu a jeho predsedu, aby okamžite prerušili akýkoľvek priamy alebo nepriamy obchodný vzťah so spoločnosťou Hikivision a aby zlepšili transparentnosť svojich činností v oblasti obstarávania;

14.  vyzýva čínske orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili ujgurského vedca a nositeľa Sacharovovej ceny za rok 2019 Ilhama Tohtiho a aby medzitým zabezpečili, aby mal pravidelný a neobmedzený prístup k svojej rodine a právnikom podľa vlastného výberu a aby nebol vystavený mučeniu alebo inému zlému zaobchádzaniu; vyzýva, aby údajné mučenie Ilhama Tohtiho bolo okamžite, účinne a nestranne vyšetrené a aby boli zodpovedné osoby postavené pred súd;

15.  víta, že do pracovného programu Komisie na rok 2021 bola začlenená legislatívna iniciatíva týkajúca sa záväzných právnych predpisov v oblasti náležitej starostlivosti s ohľadom na ľudské práva v dodávateľskom reťazci; vyzýva Komisiu, aby najneskôr v druhom štvrťroku 2021 a podľa plánu prijala príslušné legislatívne návrhy, ktoré budú obsahovať tri samostatné, ale vzájomne sa posilňujúce návrhy týkajúce sa povinností riaditeľov a udržateľnej správy a riadenia spoločností, ľudských práv a náležitej starostlivosti v oblasti životného prostredia a reformy smernice o zverejňovaní nefinančných informácií; zastáva názor, že s cieľom účinne riešiť otázku nútenej práce a iného porušovania ľudských práv v dodávateľských reťazcoch spoločností by takéto právne predpisy mali zahŕňať aj zákaz uvádzania príslušného tovaru na trh EÚ; v tejto súvislosti pripomína svoju pozíciu vo svojom nedávnom uznesení o preskúmaní obchodnej politiky, v ktorom vyzýva na prijatie doplnkových opatrení, ako je zákaz dovozu výrobkov súvisiacich so závažným porušovaním ľudských práv, ako sú nútená práca alebo detská práca;

16.  vyzýva členské štáty, aby v súlade so svojimi právomocami a s prihliadnutím na vnútroštátnu situáciu vystupňovali úsilie o účinnú implementáciu hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, a to aj prostredníctvom nových alebo aktualizovaných národných akčných plánov, ktoré majú kombinovať dobrovoľné a povinné opatrenia.

17.  zastáva názor , že komplexná dohoda o investíciách s Čínou musí obsahovať primerané záväzky dodržiavať medzinárodné dohovory proti nútenej práci; domnieva sa najmä, že Čína by preto mala ratifikovať dohovory MOP č. 29 a 105;

18.  víta nedávnu dohodu spoluzákonodarcov o reforme nariadenia EÚ o položkách s dvojakým použitím z dôvodov ochrany národnej bezpečnosti a ľudských práv;

19.  naliehavo vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty na prijatie všetkých potrebných opatrení s cieľom presvedčiť čínsku vládu, aby zatvorila tábory a zastavila akékoľvek porušovanie ľudských práv v oblasti Sin-ťiang a na ďalších miestach, ako je Tibet; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby tento odkaz pripomínali čínskej vláde pri každej príležitosti a na najvyššej úrovni; vyjadruje poľutovanie nad tým, že zvolený prístup a nástroje doteraz uplatnené EÚ zatiaľ nepriniesli hmatateľný pokrok, pokiaľ ide o situáciu v oblasti dodržiavania ľudských práv v Číne, ktorá sa za posledné desaťročie len zhoršuje; naliehavo vyzýva Komisiu, aby vypracovala a vykonávala komplexnú stratégiu EÚ s cieľom dosiahnuť skutočný pokrok v oblasti ľudských práv v Číne; naliehavo vyzýva čínske orgány, aby pokračovali v uskutočňovaní vnútroštátnych reforiem potrebných na ratifikáciu Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorý Čína podpísala v roku 1998, a aby zrealizovala odporúčania orgánov OSN pre ľudské práva;

20.  víta, že 7. decembra 2020 bol prijatý globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv; vyzýva členské štáty a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby urýchlene zhodnotili prijatie sankcií voči čínskym úradníkom a štátom riadeným subjektom, ako je spoločnosť Xinjiang Production and Construction Corporation, ktorá je zodpovedná za vypracovanie a vykonávanie politiky hromadného zadržiavania Ujgurov a ďalších turkických moslimov v Sin-ťiangu, za využívanie nútenej práce a za organizáciu tvrdého potláčania náboženskej slobody, slobody pohybu a iných základných práv v oblasti a na iných miestach, ako je Tibet;

21.  vyzýva Radu a Komisiu, aby v nadväznosti na ďalšie zhoršovanie situácie v oblasti ľudských práv a základných slobôd vykonali balík opatrení, ktorý sa dohodol v júli, vrátane vytvorenia „systému záchranných člnov“ pre utláčaných ľudí v Číne;

22.  opätovne zdôrazňuje svoju podporu nadchádzajúcemu dialógu medzi EÚ a USA o Číne a naliehavo žiada, aby ľudské práva boli jednou z priorít programu; vyzýva na lepšiu koordináciu medzi demokraciami pri uplatňovaní sankcií a iných opatrení na riešenie porušovania ľudských práv v Číne a Hongkongu, ako aj geopolitických výziev, ktoré predstavuje Čínska ľudová republika;

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky.

(1) Prijaté texty, P9_TA(2019)0110.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0422.
(3) Ú. v. EÚ C 11, 13.1.2020, s. 25.
(4) Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 103.
(5) Ú. v. EÚ C 238, 6.7.2018, s. 108.
(6) Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 185.
(7) Ú. v. EÚ C 285 E, 21.10.2010, s. 80.
(8) Prijaté texty, P9_TA(2020)0337.
(9) Ú. v. EÚ L 410I, 7.12.2020, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ L 410I, 7.12.2020, s. 13.

Posledná úprava: 16. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia