Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2914(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0440/2020

Forhandlinger :

PV 17/12/2020 - 8.3
CRE 17/12/2020 - 8.3

Afstemninger :

PV 17/12/2020 - 9
PV 17/12/2020 - 15

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0376

Vedtagne tekster
PDF 133kWORD 49k
Torsdag den 17. december 2020 - Bruxelles
Iran, særlig sagen vedrørende 2012-Sakharov-prismodtageren Nasrin Sotoudeh
P9_TA(2020)0376RC-B9-0440/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2020 om Iran, særlig sagen vedrørende 2012-Sakharov-prismodtageren Nasrin Sotoudeh (2020/2914(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Iran, særlig beslutningen af 13. december 2018 om Iran, navnlig sagen om Nasrin Sotoudeh(1), og beslutningen af 17. september 2019 om situationen for kvinderettighedsforkæmpere og fængslede EU-borgere med dobbelt statsborgerskab(2),

–  der henviser til erklæringen af 9. december 2020 fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) om Iran, hvori der anmodes om løsladelse af Nasrin Sotoudeh,

–  der henviser til erklæringen af 12. december 2020 fra talspersonen for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om henrettelsen af Ruhollah Zam,

–  der henviser til erklæringen fra OHCHR af 25. november 2020, hvori Iran opfordres til at standse henrettelsen af Ahmadreza Djalali,

–  der henviser til erklæringen af 26. oktober 2020 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran med krav om ansvarliggørelse for de voldsomme protestaktioner og til dennes rapport af 21. juli 2020 om menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran,

–  der henviser til den 5. dialog på højt plan mellem EU og Iran af 9. december 2020,

–  der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende dødsstraf, tortur og ytringsfrihed,

–  der henviser til tildelingen af Sakharovprisen for tankefrihed til Nasrin Sotoudeh i 2012,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A.  der henviser til, at Nasrin Sotoudeh, modtager af Sakharovprisen for tankefrihed i 2012, er iransk advokat, menneskerettighedsaktivist og politisk fange, der i løbet af de seneste 15 år har kæmpet for kvinders, børns, religiøse mindretals, journalisters og kunstneres rettigheder samt for dem, der risikerer dødsstraf, og som følge heraf vedvarende er blevet udsat for angreb og chikane fra de iranske myndigheders side og flere gange er blevet arresteret og fængslet; der henviser til, at hendes retsforfølgelse og de anklager, der er blevet rejst mod hende, viser, i hvor alvorlig grad det iranske retsvæsen kriminaliserer menneskerettighedsaktivisme;

B.  der henviser til, at Nasrin Sotoudeh har været vilkårligt tilbageholdt siden den 13. juni 2018 for at repræsentere kvinder, der protesterede mod Irans lov om obligatorisk hijab og i marts 2019 blev idømt 33 års fængsel og 148 piskeslag in absentia; der henviser til, at FN-eksperter ved flere lejligheder har givet udtryk for alvorlig bekymring over, at hendes nuværende tilbageholdelse er vilkårlig og har opfordret til, at hun løslades;

C.  der henviser til, at Nasrin Sotoudeh blev midlertidigt løsladt den 7. november 2020 efter at være blevet testet positiv for covid-19; der henviser til, at hun den 2. december 2020 blev pålagt at vende tilbage til Qarchak-fængslet, et kvindefængsel i Teheran, der er kendt for sine grusomme og umenneskelige fængselsforhold; der henviser til, at denne afgørelse fra de iranske myndigheders side kan have livstruende konsekvenser for hende og yderligere forlænger hendes vilkårlige fængsling i strid med Irans forpligtelser i henhold til den internationale menneskerettighedslovgivning;

D.  der henviser til, at Nasrin Sotudehs familie, slægtninge og venner, navnlig hendes mand, Reza Khandan, har været mål for de iranske myndigheder med det formål at bringe dem til tavshed og standse enhver kampagne for løsladelsen af Nasrin Sotoudeh;

E.  der henviser til, at anholdelsen af Nasrin Sotoudeh er en del af en intensiveret undertrykkelse af kvinderettighedsforkæmpere i Iran; der henviser til, at kvinderettighedsforkæmpere, som aktivt har ført kampagne for at styrke kvinders indflydelse, status og rettigheder, har været udsat for chikane, vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser, og at deres ret til en retfærdig rettergang er blevet krænket;

F.  der henviser til, at Ahmadreza Djalali, en iransk-svensk læge og akademiker og professor ved VUB Universitetet i Belgien og Universita degli Studi del Piemonte Orientale i Italien, som blev dømt til døden på grundlag af falske anklager om spionage i oktober 2017, angiveligt er blevet overført til en isolationscelle som forberedelse på hans henrettelse på trods af, at det flere gange er blevet konstateret, at hans retssag var klart uretfærdig, og at hans dom var baseret på en tvungen tilståelse, der var fremkommet under tortur; der henviser til, at han har modtaget trusler fra iranske embedsmænd om at dræbe ham og hans familie i Sverige og Iran; der henviser til, at han i et brev fra Evins politiske fængsel skrev, at årsagen til hans tilbageholdelse var, at han nægtede at spionere for Iran mod EU's institutioner; der henviser til, at dr. Djalali den 24. november 2020 blev underrettet om, at hans henrettelse var nært forestående;

G.  der henviser til, at journalisten Ruhollah ZAM den 12. december 2020 blev henrettet ved hængning efter en forhastet højesteretsafgørelse af 8. december 2020 om at stadfæste hans dødsstraf på vage anklager om "at så korruption på jorden", som var understøttet af fremtvungne tilståelser; der henviser til, at ZAM, som fik asyl i Frankrig i 2009 og drev en populær telegramkanal, der var kritisk over for de iranske myndigheder, blev lokket til Irak og kidnappet og bortført til Iran af de iranske myndigheder; der henviser til, at han henrettes for at have udøvet sin ret til ytringsfrihed, hvilket udgør en åbenlys krænkelse af den internationale menneskerettighedslovgivning;

H.  der henviser til, at EU's nationale og fremtrædende fransk-iranske akademiker Fariba Adelkhah, forskningsdirektør ved universitetet Sciences Po i Paris, siden juni 2019 har været vilkårligt tilbageholdt i Evin-fængslet;

I.  der henviser til, at personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) fortsat bliver arresteret, hvorefter de udsættes for langvarig isolationsfængsling og afhøringer, ikke får en behørig og retfærdig rettergang og idømmes lange fængselsstraffe baseret på vage eller uspecificerede anklager om "national sikkerhed" og "spionage"; der henviser til, at Iran ikke anerkender dobbelt statsborgerskab og dermed begrænser den adgang udenlandske ambassader har til deres statsborgere med dobbelte statsborgerskab, som tilbageholdes i landet;

J.  der henviser til, at de iranske domstole ikke er i stand til at sikre en behørig og retfærdig rettergang og nægter adgang til juridisk bistand, navnlig i undersøgelsesperioden, og nægter besøg fra konsulater, FN eller humanitære organisationer; der henviser til, at domme afsagt af det iranske retsvæsen ofte er baseret på vage eller uspecificerede anklager vedrørende national sikkerhed og spionage; der henviser til, at der ikke findes uafhængige mekanismer til at sikre ansvarlighed inden for retsvæsenet, og at der fortsat hersker alvorlig bekymring over politiseringen af dommere;

K.  der henviser til, at civilsamfundets protester i Iran mod fattigdom, inflation, korruption og politisk autoritarisme er blevet mødt med alvorlig undertrykkelse fra de iranske myndigheders side; der henviser til, at den iranske efterretningstjeneste har intensiveret sin undertrykkelse af arbejdstagere i civilsamfundet og menneskerettighedsforkæmpere, advokater, miljøaktivister, kvinderettighedsforkæmpere, studerende, journalister, lærere, lastbilchauffører og fredelige aktivister;

L.  der henviser til, at FN's menneskerettighedseksperter har opfordret Iran til at garantere rettighederne for menneskerettighedsforkæmpere og advokater, der er blevet fængslet for offentligt at støtte protester mod den obligatoriske brug af hijab i Iran, og har gentaget de alvorlige bekymringer med hensyn til de fortsatte henrettelser af unge lovovertrædere i Iran;

M.  der henviser til, at der har været talrige rapporter om umenneskelige og nedværdigende forhold i fængsler og afvisningen af at give tilstrækkelig adgang til lægebehandling under tilbageholdelsen med det formål at intimidere, straffe eller tvinge fanger, hvilket er i strid med FN's minimumsstandardregler for behandling af fanger;

N.  der henviser til, at dusinvis af menneskerettighedsforkæmpere, journalister, advokater og aktivister fortsat sidder fængslet for fredelig aktivisme og er blevet udelukket fra benådning og midlertidige løsladelser, der blev gennemført under covid-19-pandemien for at nedbringe overbelægningen i fængslerne;

O.  der henviser til, at FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran i sin årsberetning til FN's Generalforsamling den 21. juli 2020 var forfærdet over Irans fortsatte anvendelse af dødsstraf og landets høje henrettelsestal og bekræftede, at de modtagne rapporter viser en fortsat tendens til at begrænse ytringsfriheden og til fortsat at udøve forskelsbehandling af mindretal og kvinder;

P.  der henviser til, at FN's særlige rapportør i samme rapport bekræfter, at de iranske myndigheder, trods klare beviser på, at de iranske sikkerhedsstyrker anvendte overdreven og dødbringende magt, som førte til mere end 300 døde, herunder kvinder og børn, i forbindelse med protester i november 2019, næsten et år senere, har undladt at gennemføre en undersøgelse i overensstemmelse med internationale standarder;

Q.  der henviser til, at anvendelsen af dødsdomme mod demonstranter har været stigende, med et mønster af såkaldte tilståelser afgivet under tortur, hvorefter demonstranter henrettes, uden at deres advokater eller familiemedlemmer informeres, sådan som det var tilfældet for den kendte bryder Navid Afkari, der blev myrdet ved henrettelse den 12. september 2020 for anklager, han fuldt ud nægtede; der henviser til, at hans brødre fortsat sidder i fængsel og har fået meget lange domme for at have deltaget i regeringsfjendtlige protester;

R.  der henviser til, at Parlamentet vedtog en beslutning, hvori det opfordrede til oprettelse af en StratCom-enhed for Mellemøsten under EU-Udenrigstjenesten, navnlig for Iran;

S.  der henviser til, at masseovervågningsteknologier anvendes til at undertrykke online- og gadedemonstrationer, herunder gennem onlinecensur; der henviser til, at de statslige medier har gennemført desinformationskampagner mod demonstranter og menneskerettighedsforkæmpere med inddragelse af førende nationale personer, med det formål at skævvride protesterne i november 2019;

1.  fordømmer på det kraftigste den vilkårlige tilbageholdelse og domfældelse, og at den kvindelige menneskerettighedsforkæmper og advokat Nasrin Sotoudeh for nyligt igen er blevet fængslet, og opfordrer Den Islamiske Republik Irans myndigheder til omgående og betingelsesløst at løslade hende hurtigst muligt og give hende mulighed for at modtage den sundhedspleje, hun har brug for;

2.  fordømmer på det kraftigste henrettelsen den 12. december 2020 af journalisten Ruhollah ZAM, bosiddende i Frankrig, redaktør for kanalen Amad News Telegram, og den 12. september 2020 af bryderen Navid Afkari; udtrykker sin dybeste medfølelse med deres familier, venner og kolleger; opfordrer EU og dets medlemsstaters institutioner til at yde mere effektiv beskyttelse til iranske statsborgere, som er bosiddende i EU, og som udsættes for chikane og trusler fra iranske efterretningstjenester;

3.  opfordrer Iran til øjeblikkeligt at standse den nært forestående henrettelse af den svensk-iranske akademiker Ahmadreza Djalali, løslade og kompensere ham og ophøre med at true hans familie i Iran og Sverige; fordømmer endvidere på det kraftigste hans tortur, vilkårlige tilbageholdelse og dødsdom; bemærker, at dr. Djalali den 24. november 2020 blev oplyst, at anklagemyndigheden havde udstedt et påbud om at fuldbyrde dommen, og at han blev overført til en isolationscelle i afsnit 209 i Evin-fængslet; gentager sin opfordring til, at næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) og EU's medlemsstater omgående griber ind med henblik på at standse enhver plan om at henrette Ahmadreza Djalali, ophæve hans dødsstraf og sikre hans øjeblikkelige løsladelse;

4.  opfordrer alle EU's medlemsstater til i fællesskab at fremsætte offentlige erklæringer og iværksætte diplomatiske initiativer for at overvåge uretfærdige retssager og besøge fængsler, hvor menneskerettighedsforkæmpere og andre samvittighedsfanger tilbageholdes, herunder EU-borgere i Iran, i overensstemmelse med EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere;

5.  opfordrer Irans regering til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade de hundredvis af mennesker, der vilkårligt er tilbageholdt for fredeligt at have udøvet deres ret til menings- og ytringsfrihed, herunder demonstranter, journalister, mediefolk, politiske systemkritikere, kunstnere, forfattere og menneskerettighedsforkæmpere, herunder advokater, kvinderettighedsforkæmpere, arbejdstagerrettighedsaktivister, mindretalsrettighedsaktivister, aktivister imod dødsstraf og andre, herunder dem, der kræver sandhed, retfærdighed og erstatning for de udenretslige massehenrettelser i 1980'erne; understreger, at de iranske myndigheder, indtil de frigives, skal garantere deres fysiske og mentale uskadthed;

6.  opfordrer indtrængende Iran til øjeblikkeligt at frafalde alle anklager mod og ophæve alle rejserestriktioner for alle europæisk-iranske personer med dobbelt statsborgerskab, der er genstand for vilkårlig tilbageholdelse og andre restriktive foranstaltninger, som f.eks. i sagerne vedrørende Fariba Adelkhah, Nahid Taghavi, Kameel Ahmady og Nazanin Zaghari-Ratcliffe; gentager sit krav om øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af Kamran Ghaderi, Massoud Mossaheb og Morad Tahbaz, som i øjeblikket tilbageholdes i iranske fængsler, og fordømmer endnu en gang det iranske retsvæsens fortsatte praksis med at fængsle EU-iranske personer med dobbelt statsborgerskab efter uretfærdige retssager og deres manglende adgang til konsulær støtte;

7.  udtrykker bekymring over det fysiske overgreb og den tvungne overførsel den 13. december 2020 af den kvindelige menneskerettighedsforkæmper Golrokh Iraee til Evin-fængslet; opfordrer til øjeblikkelig afklaring af hendes situation og gentager sit krav om løsladelse af hende;

8.  fordømmer på det kraftigste undertrykkelsen af retten til ytringsfrihed, foreningsfrihed og retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger; opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til at sikre fuld gennemførelse af den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som landet er part i, og til at sikre alle tilbageholdtes ret til en behørig procedure og en retfærdig rettergang, herunder retten til at lade sig repræsentere af en advokat efter eget valg;

9.  fordømmer begrænsningerne i det civile rum, anvendelsen af dødsstraf som et våben til politisk undertrykkelse, amputationer, piskninger og andre grusomme og umenneskelige straffe, der er indeholdt i Irans straffelov, de grusomme og umenneskelige fængselsforhold, tilståelser opnået gennem tortur eller mishandling og retsforfølgelse af civile ved revolutionsdomstole; fordømmer anvendelsen af dødsstraf som et afskrækkende middel mod fredelig systemkritisk menneskerettighedsaktivisme og retten til ytringsfrihed; opfordrer den iranske regering til at udstede et øjeblikkeligt moratorium for alle igangværende henrettelser med henblik på fuldstændig afskaffelse af dødsstraffen;

10.  bemærker de fremskridt, som iranske kvinder har gjort inden for uddannelse, videnskab og forskning, hvilket illustreres ved det forhold, at hovedparten af de studerende på iranske universiteter er kvinder; opfordrer indtrængende Den Islamiske Republik Iran til i lovgivningen og i praksis at afskaffe alle former for diskrimination og andre krænkelser af menneskerettighederne mod kvinder og piger; støtter kraftigt de iranske kvinde- og menneskerettighedsforkæmpere, der forsvarer menneskerettighederne på trods af de vanskeligheder og de personlige konsekvenser, de udsættes for;

11.  opfordrer de iranske myndigheder til at tage hånd om alle former for forskelsbehandling af personer, der tilhører etniske og religiøse mindretal, herunder kristne og bahaier og LGBTI-personer, og til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade alle, der er fængslet for at udøve deres ret til religions- og trosfrihed eller deres seksuelle orientering;

12.  opfordrer til, at der iværksættes en FN-ledet undersøgelse af forbrydelser i henhold til folkeretten og andre alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, der blev begået under protesterne i november 2019 og januar 2020; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at vedtage målrettede restriktive foranstaltninger over for de embedsmænd, der er ansvarlige for disse overgreb;

13.  støtter kraftigt det iranske folks ambitioner om at leve i et frit, stabilt, inkluderende og demokratisk land, der respekterer de nationale og internationale forpligtelser vedrørende menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder; opfordrer de iranske myndigheder til at sikre uafhængige og upartiske efterforskninger af alle de dødsfald, der fandt sted under disse protester, af alle dem, der mistænkes for at bære det strafferetlige ansvar for drab på demonstranter, og af alle tilfælde af ofre, der udsættes for tvungne forsvindinger og udenretslige henrettelser; opfordrer endvidere de iranske myndigheder til at opgrave og sende de menneskelige rester af ofrene tilbage til deres familier, til at identificere og retsforfølge gerningsmændene og til at stille effektive retsmidler til rådighed for ofrene;

14.  glæder sig over Rådets vedtagelse af mekanismen for menneskerettighedssanktioner, den såkaldte Magnitskij-lov, som et vigtigt EU-instrument til at pålægge personer, der krænker menneskerettighederne, sanktioner; opfordrer til målrettede foranstaltninger over for iranske embedsmænd, der har begået alvorlige menneskerettighedskrænkelser, herunder de nylige henrettelser af Ruhollah Zam og Navid Afkari og vilkårlig tilbageholdelse af borgere med dobbelt statsborgerskab og udenlandske statsborgere i Iran samt over for dem, der er involveret i grove menneskerettighedskrænkelser, herunder dommere, der har dømt journalister, menneskerettighedsforkæmpere, politiske systemkritikere og aktivister;

15.  mener, at yderligere målrettede sanktioner vil være nødvendige, hvis de iranske myndigheder ikke frigør dr. Djalali, som EU og dets medlemsstater anmoder om;

16.  opfordrer Rådet til at rejse menneskerettighedskrænkelser som et centralt element i dets bilaterale samarbejde med Iran i overensstemmelse med den fælles erklæring, der blev vedtaget af NF/HR og den iranske udenrigsminister i april 2016; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til fortsat at medtage menneskerettigheder, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere, i forbindelse med dialogen på højt plan mellem EU og Iran og opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til at standse alle former for intimidering og repressalier mod menneskerettighedsforkæmpere for at kommunikere med EU's og FN's embedsmænd;

17.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og EU's medlemsstater til fuldt ud at støtte modtagerne af Sakharovprisen gennem deres diplomatiske og konsulære repræsentationer og ved at oprette en intern interinstitutionel taskforce til støtte for Sakharovprismodtagere, der er i fare; er af den opfattelse, at støtten til prismodtagere, der er i fare, bør øges fra EU-delegationernes side;

18.  anmoder EU-Udenrigstjenesten om at styrke sin kapacitet til at imødegå iransk indblanding og desinformation på europæisk jord; opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til at ophæve censuren af onlinetjenester og -indhold og til at afstå fra at anvende nedlukninger af internettet, der er uforenelige med internationale menneskerettigheder;

19.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at tage hånd om kvindelige menneskerettighedsforkæmperes særlige sårbarhed gennem passende beskyttelsesforanstaltninger, der beskytter dem mod de specifikke og kønsspecifikke risici, de udsættes for;

20.  opfordrer de iranske myndigheder til at udstede en stående invitation til repræsentanter for de særlige procedurer under FN's Menneskerettighedsråd og til at samarbejde proaktivt; opfordrer dem indtrængende til især at sikre, at FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran får adgang til landet,

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, den øverste leder af den Islamiske Republik Iran, præsidenten for Den Islamiske Republik Iran og medlemmerne af det iranske Majlis.

(1) EUT C 388 af 13.11.2020, s. 127.
(2) Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0019.

Seneste opdatering: 16. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik