Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 127kWORD 41k
2020. december 17., Csütörtök - Brüsszel
A vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes vonatkozásai a Csatorna-alagút tekintetében ***I
P9_TA(2020)0381
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2020. december 17-i jogalkotási állásfoglalása a vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, az Uniót és az Egyesült Királyságot a Csatorna-alagúton áthaladó állandó összeköttetésen keresztül összekötő, határokon átnyúló infrastruktúrával kapcsolatos vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0782 – C9-0379/2020 – 2020/0347(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0782),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0379/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációs követően,

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2020. december 2-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 163. cikkére,

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2020. december 17-én került elfogadásra a vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, az Uniót és az Egyesült Királyságot a Csatorna-alagúton áthaladó állandó összeköttetésen keresztül összekötő, határokon átnyúló infrastruktúrával összefüggő vonatkozásairól szóló (EU) 2020/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2020)0347

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2020/2222 rendelettel.)

Utolsó frissítés: 2021. március 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat