Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2912(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0426/2020

Συζήτηση :

PV 17/12/2020 - 8.1
CRE 17/12/2020 - 8.1

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2020 - 6
PV 18/12/2020 - 10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0384

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 164kWORD 56k
Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ειδικότερα η υπόθεση των ακτιβιστών της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR)
P9_TA(2020)0384RC-B9-0426/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ειδικότερα την υπόθεση των ακτιβιστών της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR) (2020/2912(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αίγυπτο, και συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2019(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, του Αυγούστου του 2013 και του Φεβρουαρίου του 2014, σχετικά με την Αίγυπτο,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας σχετικά με την Αίγυπτο, συγκεκριμένα δε τη δήλωσή του της 21ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τις πρόσφατες συλλήψεις ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της Ύπατης Αρμόστριας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 20ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με την Αίγυπτο,

–  έχοντας υπόψη την έκκληση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, της 27ης Νοεμβρίου 2020, για την απελευθέρωση Αιγυπτίων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που φυλακίστηκαν μετά τη συνάντηση τους με διπλωμάτες, καθώς και τη δήλωση των εμπειρογνωμόνων της 7ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την απόφαση αποφυλάκισης τριών ανώτερων στελεχών της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR),

–  έχοντας υπόψη την καθολική περιοδική εξέταση της Αιγύπτου, για τη χρονική περίοδο 2019-2020, από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 13ης Μαΐου 2020, του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), του κοινού πρόγραμμα των Ηνωμένων ΕΘνών για τον ιό HIV και το AIDS (UNAIDS) και της Ύπατη Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) σχετικά με τη νόσο COVID-19 στις φυλακές και σε άλλες κλειστές δομές,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου του 2001, που τέθηκε σε ισχύ το 2004 και ενισχύθηκε με το σχέδιο δράσης του 2007, έχοντας υπόψη τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου για την περίοδο 2017-2020, που εγκρίθηκαν στις 25 Ιουλίου 2017, την κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου του 2017, και την κοινή δήλωση της έκτης συνεδρίασης της υποεπιτροπής πολιτικών υποθέσεων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας ΕΕ-Αιγύπτου, στις 23 και 24 Ιουνίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, την ελευθερία της έκφρασης και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR), τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, καθώς, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τον Αραβικό Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, έγγραφα τα οποία έχει κυρώσει η Αίγυπτος,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Αιγύπτου, και ιδίως το άρθρο 52 σχετικά με την απαγόρευση των βασανιστηρίων σε όλες τις μορφές και τρόπους, το άρθρο 73 σχετικά με την ελευθερία του συνέρχεσθαι και το άρθρο 93 σχετικά με τον δεσμευτικό χαρακτήρα του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη του 1981 για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, που κυρώθηκε από την Αίγυπτο στις 20 Μαρτίου 1984,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο εξακολουθεί να επιδεινώνεται καθώς οι αρχές κλιμακώνουν την καταπίεση της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, των δημοσιογράφων, των μελών της αντιπολίτευσης, των ακαδημαϊκών και των δικηγόρων, ενώ εξακολουθούν να καταστέλλουν βίαια και συστηματικά κάθε μορφή διαφωνίας, υπονομεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο θεμελιώδεις ελευθερίες, ιδίως δε την ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο και εκτός αυτού, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, καθώς και τον πολιτικό πλουραλισμό, το δικαίωμα συμμετοχής στις δημόσιες υποθέσεις και το κράτος δικαίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από συνάντηση με δεκατρείς ξένους πρεσβευτές και διπλωμάτες στις 3 Νοεμβρίου 2020, τρεις ακτιβιστές από την Αιγυπτιακή Πρωτοβουλία για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR), μία από τις τελευταίες ανεξάρτητες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, συγκεκριμένα οι Gasser Abdel Razek, Karim Ennarah και Mohammad Basheer, συνελήφθησαν από τις δυνάμεις ασφαλείας και κατηγορήθηκαν για τρομοκρατία και εγκλήματα που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια μεταξύ 15 και 19 Νοεμβρίου 2020·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από την ανησυχία που εξέφρασαν εθνικοί και διεθνείς φορείς, μεταξύ αυτών η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR), ο εκπρόσωπος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) καθώς και τα κράτη μέλη, στις 3 Δεκεμβρίου 2020 ορίστηκε εγγύηση για τους ακτιβιστές, την οποία και κατέβαλαν, και αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ οι κατηγορίες δεν αποσύρθηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την αποφυλάκισή τους στις 6 Δεκεμβρίου 2020, αιγυπτιακό δικαστήριο αρμόδιο για υποθέσεις σχετικές με την τρομοκρατία επικύρωσε την απόφαση του εισαγγελέα να δεσμεύσει τα περιουσιακά τους στοιχεία κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει έρευνας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήψη μέτρων καταστολής εναντίον της EIPR ξεκίνησε το 2016, όταν πάγωσαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην διευθυντή και ιδρυτή της, Hossam Bahgat, ενώ του απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EIPR παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες όσον αφορά την προαγωγή των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών στη χώρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Φεβρουαρίου 2020, ο ερευνητής της EIPR για τα δικαιώματα του φύλου και μεταπτυχιακός φοιτητής Erasmus στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια της Ιταλίας, Patrick George Zaki, συνελήφθη αυθαίρετα στο διεθνές αεροδρόμιο του Καΐρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο Patrick George Zaki υποβλήθηκε σε 17ωρη ανάκριση από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας της Αιγύπτου πριν μεταφερθεί στη Mansoura, όπου ξυλοκοπήθηκε και βασανίστηκε με ηλεκτροσόκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Patrick George Zaki κατηγορήθηκε, μεταξύ άλλων, για διάδοση ανατρεπτικής προπαγάνδας, υποκίνηση διαμαρτυριών και προτροπή σε τρομοκρατικές ενέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι λόγω της κατάστασης της υγείας του, ο Patrick George Zaki διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να προσβληθεί από τη νόσο COVID-19 στην φυλακή Tora, η προσωρινή του κράτηση παρατείνεται συνεχώς τους τελευταίους 10 μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα Erasmus έχει θεωρηθεί ως μία από τις πλέον επιτυχημένες πρωτοβουλίες για την προώθηση των βασικών αξιών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κράτηση του Patrick George Zaki κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών στην Ευρώπη συνιστά απειλή για τις αξίες αυτές και ότι η ΕΕ πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης στην υπόθεση αυτή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Αίγυπτο μειώνεται τα τελευταία χρόνια λόγω του περιορισμένου χώρου που διαθέτουν οι δημοσιογράφοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι κλιμακώνονται οι διώξεις εναντίον δημοσιογράφων και μελών των οικογενειών τους, ενώ υφίστανται και κράτηση, εκφοβισμό και παρενόχληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές αρχές εξακολουθούν να εμποδίζουν τη λειτουργία των δικτυακών τόπων τοπικών και διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες χιλιάδες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων ακτιβιστών για τα δικαιώματα των γυναικών, ακτιβιστών ΛΟΑΔΜ, δικηγόρων, δημοσιογράφων, ακτιβιστών, ειρηνικών διαφωνούντων και μελών της αντιπολίτευσης, παραμένουν εξακολουθούν να κρατούνται στη φυλακή υπό επικίνδυνες για τη ζωή τους συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βίαιη εξαφάνιση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνεται συστηματική πρακτική των αιγυπτιακών αρχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προφυλάκιση και τα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποτρέπονται οι ακτιβιστές και οι δικηγόροι τους από το να εκτελούν το νόμιμο έργο τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή να ασκούν ειρηνικά τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους στην Αίγυπτο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αιγύπτιοι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι και πανεπιστημιακοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν τις νόμιμες δραστηριότητές τους χωρίς κανένα εμπόδιο ή φόβο για αντίποινα εις βάρος τους ή μελών των οικογενειών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει παράνομη ψηφιακή παρακολούθηση της εργασίας τους, των λογαριασμών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των προσωπικών τους συσκευών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιτρομοκρατική νομοθεσία που θεσπίστηκε από τον Πρόεδρο al-Sisi δέχεται επικρίσεις από πολλές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων διότι παρέχει στις αρχές επικίνδυνα περιθώρια ερμηνείας και χρησιμοποιείται καταχρηστικά για τη φίμωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων τους, των ακτιβιστών και των μελών της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ύποπτοι σε υποθέσεις σχετικά με τρομοκρατία συχνά δεν τυγχάνουν δίκαιης δίκης, καθώς παραπέμπονται απευθείας σε στρατοδικεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2013, οι αιγυπτιακές αρχές έχουν συμπεριλάβει περίπου 3 000 άτομα σε καταλόγους τρομοκρατών, έχουν καταδικάσει 3 000 άτομα σε θάνατο και έχουν θέσει υπό κράτηση 60 000 άτομα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, η Αίγυπτος εκτέλεσε τουλάχιστον 110 άτομα το 2020, με 66 από τις εκτελέσεις αυτές να έχουν πραγματοποιηθεί από τις 3 Οκτωβρίου 2020 και έπειτα, γεγονός που σημαίνει ότι έχουν εκτελεστεί περισσότεροι άνθρωποι τους τελευταίους δύο μήνες απ’ ό,τι σε ολόκληρο το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 39 άτομα κινδυνεύουν να εκτελεστούν άμεσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, των εν λόγω ποινών προηγήθηκαν κατάφωρα άδικες δίκες που κατέληξαν σε καταναγκαστικές «ομολογίες» και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βασανιστηρίων και των βίαιων εξαφανίσεων, χωρίς σοβαρές έρευνες για τις πράξεις αυτές και τη δέουσα διαδικασία για τα θύματα, όπως στην περίπτωση του Κόπτη Χριστιανού μοναχού Isaiah al-Maqari· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να ισχύει η θανατική ποινή για παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 122 του αιγυπτιακού νόμου για τα παιδιά εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές ανησυχίες, καθώς επιτρέπει, σε ορισμένες περιπτώσεις, την μαζική εκδίκαση υποθέσεων με κατηγορούμενους ανήλικους από δικαστήρια ενηλίκων και έχει ως αποτέλεσμα από το 2011 και έπειτα να έχουν καταδικαστεί σε θάνατο τουλάχιστον 17 ανήλικοι·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 10 Απριλίου 2017 η Αίγυπτος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαζικές δίκες συνεχίζονται παρά την εκτεταμένη διεθνή καταδίκη για το γεγονός ότι απλώς δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις του διεθνούς δικαίου όσον αφορά το κράτος δικαίου και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι πολίτες από ποτέ δικάζονται σε στρατοδικεία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική βία και παρενόχληση εναντίον των γυναικών είναι συχνό φαινόμενο στην αιγυπτιακή κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες, και συχνά κατηγορούνται τα θύματα ενώ οι αρχές επιδεικνύουν ολιγωρία όσον αφορά τη δίωξη των υπόπτων ή την αμφισβήτηση τα μεροληπτικών προτύπων στα οποία βασίζεται η βία αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι καταχρηστικές πρακτικές, όπως τα παρθενίας, εξακολουθούν να είναι διαδεδομένες, μεταξύ άλλων και από τις αιγυπτιακές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος για τη βία κατά των γυναικών, ο οποίος έχει παραμείνει στάσιμος στο αιγυπτιακό κοινοβούλιο από το 2017, δεν έχει ακόμη επικυρωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες πολιτικές και οι νόμοι για την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων δεν εφαρμόζονται σωστά και ότι η εν λόγω πρακτική συνεχίζεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών και οι φεμινίστριες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καταπίεση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Δεκεμβρίου 2020, και μετά από τετραετή δικαστική έρευνα, Ιταλοί εισαγγελείς στη Ρώμη ανακοίνωσαν ότι είχαν αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία για την εμπλοκή τεσσάρων Αιγύπτιων κρατικών υπαλλήλων ασφαλείας στην απαγωγή, τον σοβαρό τραυματισμό και τη δολοφονία του Ιταλού ερευνητή Giulio Regeni· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικηγόροι της Αιγυπτιακής Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ελευθεριών (ECRF) εξακολουθούν να παρέχουν τη στήριξή τους στη νομική ομάδα της υπόθεσης Regeni στην Ιταλία, καθώς είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι στην Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές αρχές παρεμποδίζουν συνεχώς την πρόοδο όσον αφορά τη διερεύνηση και την αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με την απαγωγή, τα βασανιστήρια και τη δολοφονία του Giulio Regeni και τον θάνατο του Γάλλου καθηγητή Eric Lang, ο οποίος βρισκόταν υπό κράτηση στο Κάιρο το 2013, εμποδίζοντας τη λογοδοσία των υπευθύνων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί τον πρώτο οικονομικό εταίρο της Αιγύπτου και την κύρια πηγή ξένων επενδύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο του 2017, η ΕΕ και η Αίγυπτος ενέκριναν προτεραιότητες εταιρικής σχέσης με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, μεταξύ άλλων στον τομέα της ασφάλειας, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος·

1.  αποδοκιμάζει εκ νέου και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη καταστολή, από τις κρατικές αρχές και τις δυνάμεις ασφαλείας της Αιγύπτου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων, των διαδηλωτών, των δημοσιογράφων, των συντακτών ιστολογίων, των συνδικαλιστών, των φοιτητών, των παιδιών, των ακτιβιστών για τα δικαιώματα των γυναικών και της ισότητας των φύλων, των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων, των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔΜ), των πολιτικών αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένων των μελών των οικογενειών τους, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των μειονοτήτων, αποκλειστικά και μόνο επειδή ασκούν τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους ή εκφράζουν τη διαφωνία τους· ζητεί να διερευνηθούν με ανεξάρτητο και διαφανή τρόπο όλες οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να κληθούν οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν· υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής και εύρυθμα λειτουργούσας κοινωνίας των πολιτών·

2.  εκφράζει την οργή του για τις πρόσφατες συλλήψεις των υψηλών στελεχών της EIPR, Gasser Abdel Razek, Karim Ennarah και Mohammad Basheer, ως αντίποινα για τη νόμιμη συνάντησή τους με Ευρωπαίους διπλωμάτες στο Κάιρο· χαιρετίζει την προσωρινή απελευθέρωσή τους, αλλά προτρέπει τις αρχές να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εναντίον τους, να θέσουν τέλος σε όλες τις μορφές παρενόχλησης και εκφοβισμού εναντίον τους και κατά του ιδρυτή και του ασκούντος καθήκοντα διευθυντή της EIPR, Hossam Bahgat, και να ανακαλέσουν τυχόν περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, που εγκρίθηκαν εναντίον τους και εναντίον της EIPR· καλεί την αιγυπτιακή κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η υπόθεσή τους θα εξεταστεί με διαφανή, δίκαιο και ταχύ τρόπο·

3.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η απόφαση για την αποφυλάκισή τους δεν συμπεριέλαβε και άλλους κρατουμένους που είναι μέλη της EIPR, συγκεκριμένα δε τον Patrick George Zaki, του οποίου η κράτηση παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες στις 6 Δεκεμβρίου 2020· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του Patrick George Zaki και την απόσυρση όλων των κατηγοριών εναντίον του· θεωρεί ότι απαιτείται ισχυρή, ταχεία και συντονισμένη διπλωματική αντίδραση της ΕΕ στη σύλληψή του και στην παρατεταμένη κράτησή του·

4.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των ατόμων που κρατούνται αυθαίρετα και καταδικάσθηκαν για την εκτέλεση του νόμιμου και ειρηνικού έργου τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συγκεκριμένα δε των Mohamed Ibrahim, Mohamed Ramadan, Abdelrahman Tarek, Ezzat Ghoneim, Haytham Mohamadeen, Alaa Abdel Fattah, Ibrahim Metwally Hegazy, Mahienour El-Massry, Mohamed El-Baqer, Hoda Abdelmoniem, Ahmed Amasha, Islam El-Kalhy, Abdel Moneim Aboul Fotouh, Esraa Abdel Fattah, Ramy Kamel, Ibrahim Ezz El-Din, Zyad el-Elaimy, Hassan Barbary, Ramy Shaath, Sanaa Seif, Solafa Magdy, Hossam al-Sayyad, Mahmoud Hussein και Kamal El-Balshy·

5.  τονίζει ότι οι συνεχιζόμενες συλλήψεις και κρατήσεις, καθώς και οι αυξανόμενοι περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, στο συνεταιρίζεσθαι και στο συνέρχεσθαι στην Αίγυπτο, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης πρακτικής για τον εκφοβισμό οργανώσεων που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί τον τερματισμό όλων αυτών των ενεργειών· αποδοκιμάζει τη συνεχή χρήση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας από τις αρχές της Αιγύπτου, την αυθαίρετη προσθήκη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους καταλόγους τρομοκρατών της χώρας και την προσωρινή κράτηση τους προκειμένου να στοχεύσει και να ποινικοποιήσει το έργο τους, γεγονός δεν συνάδει με το κράτος δικαίου και τις υποχρεώσεις της Αιγύπτου που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· παροτρύνει τις αιγυπτιακές αρχές να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν οποιαδήποτε καταχρηστική νομοθεσία, ιδίως τον νόμο του 2019 για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και τον αντιτρομοκρατικό νόμο· καλεί εκ νέου τις αιγυπτιακές αρχές να περατώσουν την υπόθεση 173/2011 («υπόθεση εξωτερικής χρηματοδότησης») και να άρουν όλες τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που επιβλήθηκαν σε τουλάχιστον 31 υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέλη του προσωπικού ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της υπόθεσης·

6.  καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να διασφαλίσουν ότι η μεταχείριση οποιουδήποτε κρατουμένου συμμορφώνεται με τους όρους που ορίζονται στο «δέσμη αρχών για την προστασία όλων των προσώπων που τελούν υπό οποιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκισης», που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο ψήφισμά της 43/173, της 9ης Δεκεμβρίου 1988, σύμφωνα με το οποίο, εν αναμονή της αποφυλάκισής τους, έχουν πλήρη πρόσβαση στις οικογένειές τους, δικηγόρους της επιλογής τους και κατάλληλη ιατρική περίθαλψη, και ότι διεξάγονται αξιόπιστες έρευνες για τυχόν καταγγελίες κακομεταχείρισης ή βασανιστηρίων·

7.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την τύχη προσωρινά κρατουμένων και φυλακισμένων που κρατούνται σε υπερπλήρεις χώρους κράτησης, υπό άθλιες συνθήκες, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και καλεί τις αρχές να προχωρήσουν σε άμεση αποσυμφόρηση των χώρων κράτησης· καλεί τις αρχές να παρέχουν απεριόριστη πρόσβαση σε έναν ανεξάρτητο οργανισμό στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Tora, προκειμένου να παρακολουθούνται οι συνθήκες κράτησης· καταγγέλλει τις αυθαίρετες συλλήψεις, τις παρενοχλήσεις και την καταστολή εις βάρος ιατρών και δημοσιογράφων επειδή μίλησαν δημόσια για την κατάσταση όσον αφορά τη νόσο COVID-19 ή την αντίδραση του αιγυπτιακού κράτους σχετικά με την πανδημία το 2020· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να σταματήσουν αυτή την πρακτική και να απελευθερώσουν οποιοδήποτε ιατρικό προσωπικό βρίσκεται ακόμη υπό αυθαίρετη κράτηση·

8.  εκφράζει τη λύπη του για την αύξηση των εκτελέσεων στην Αίγυπτο και απορρίπτει τη χρήση της θανατικής ποινής· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να κηρύξουν μορατόριουμ στη θανατική ποινή με σκοπό την κατάργησή της και να λάβουν όλα τα μέτρα για να διασφαλίσουν την αυστηρή τήρηση των διαδικαστικών εγγυήσεων και όλων των πιθανών δικλείδων ασφαλείας για τη διασφάλιση δίκαιης δίκης· καλεί την Αίγυπτο να απελευθερώσει αμέσως όλους τους ανηλίκους που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο και να τροποποιήσει το άρθρο 122 του νόμου για τα παιδιά·

9.  καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να εγκρίνουν έναν ολοκληρωμένο νόμο για τη βία κατά των γυναικών και μια εθνική στρατηγική για την επιβολή των εγκεκριμένων νόμων κατά της σεξουαλικής βίας· παροτρύνει τις αρχές να χρησιμοποιήσουν τις διαθέσιμες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ, όπως το εγχειρίδιο του ΟΗΕ για τη νομοθεσία σχετικά με τη βία κατά των γυναικών, προκειμένου να καθορίσουν στοιχεία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των επιζώντων και των μαρτύρων μέσω εκπαιδευμένων αξιωματικών και παρόχων· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να σταματήσουν κάθε είδους δίωξη κατά των γυναικών λόγω «παραβίασης ηθών», όπως και τη δίωξη εις βάρος της υπερασπίστριας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Amal Fathy· καλεί τις αρχές να θέσουν αμέσως τέρμα στη σύλληψη και δίωξη μελών της κοινότητας ΛΟΑΔΜ ή ατόμων αποκλειστικά με βάση τον πραγματικό ή υποτιθέμενο γενετήσιο προσανατολισμό τους, όπως στην περίπτωση του Seif Bedour·

10.  αποδοκιμάζει την προσπάθεια των αιγυπτιακών αρχών να παραπλανήσουν και να εμποδίσουν την πρόοδο στη έρευνα σχετικά με την απαγωγή, τον βασανισμό και τη δολοφονίας, το 2016 του Ιταλού ερευνητή Giulio Regeni· αποδοκιμάζει τη συνεχιζόμενη άρνηση των αιγυπτιακών αρχών να παράσχουν στις ιταλικές αρχές όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ταχεία, διαφανή και αμερόληπτη διερεύνηση της δολοφονίας του κ. Regeni σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Αιγύπτου· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να παροτρύνουν τις αιγυπτιακές αρχές να συνεργαστούν πλήρως με τις ιταλικές δικαστικές αρχές, θέτοντας τέλος στην άρνησή τους να αποστείλουν τις διευθύνσεις διαμονής, όπως απαιτείται από την ιταλική νομοθεσία, των τεσσάρων υπόπτων που ανέφεραν οι Ιταλοί εισαγγελείς στη Ρώμη έπειτα από την έρευνά τους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίσημη απαγγελία κατηγοριών σε δίκαιη δίκη στην Ιταλία· προειδοποιεί τις αιγυπτιακές αρχές για αντίποινα κατά των μαρτύρων ή της Αιγυπτιακής Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ελευθεριών (ECRF) και των δικηγόρων της·

11.  εκφράζει την ισχυρή πολιτική και ανθρώπινη στήριξη προς την οικογένεια του Giulio Regeni στη συνεχή και αξιοπρεπή αναζήτησή τους για την αλήθεια· υπενθυμίζει ότι η αναζήτηση της αλήθειας σχετικά με την απαγωγή, τον βασανισμό και τη δολοφονία ενός Ευρωπαίου πολίτη δεν αφορά μόνο την οικογένεια, αλλά αποτελεί επιτακτικό καθήκον των εθνικών θεσμικών οργάνων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και απαιτεί την ανάληψη όλων των αναγκαίων διπλωματικών ενεργειών·

12.  σημειώνει ότι η Αίγυπτος αποτελεί σημαντικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως το εμπόριο, η ασφάλεια, η καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας και οι διαπροσωπικές επαφές· στηρίζει τον αιγυπτιακό λαό στις προσδοκίες του για τη δημιουργία μιας ελεύθερης, σταθερής, ευημερούσας, χωρίς αποκλεισμούς και δημοκρατικής χώρας που θα σέβεται την εθνική και διεθνή νομοθεσία της όσον αφορά την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

13.  υπενθυμίζει στις αιγυπτιακές αρχές ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των σχέσεων ΕΕ-Αιγύπτου και ότι η παροχή χώρου στην κοινωνία των πολιτών αποτελεί κοινή δέσμευση που κατοχυρώνεται στις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα της Αιγύπτου· τονίζει ότι κανένας υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει οικονομικούς περιορισμούς, ποινικοποίηση, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις ή όρους εγγύησης, ούτε να φυλακίζεται για το νόμιμο έργο του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παροτρύνει τον ΑΠ/ΥΕ να εκφράσει δημοσίως τις ανησυχίες του για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο και σε κάθε συνάντηση υψηλού επιπέδου με τις αιγυπτιακές αρχές·

14.  ενθαρρύνει τους εκπροσώπους της αντιπροσωπείας της ΕΕ και των κρατών μελών στο Κάιρο να παραστούν στις δίκες Αιγυπτίων και ξένων δημοσιογράφων, συντακτών ιστολογίων, συνδικαλιστών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα και να τους επισκεφθούν υπό κράτηση·

15.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να αντιδράσουν με ενιαίο και αποφασιστικό τρόπο, σε συντονισμό και με άλλους ομοειδείς εταίρους, στην καταστολή και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να εξασφαλίσουν απτή πρόοδο στις επιδόσεις της Αιγύπτου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παροτρύνει, συγκεκριμένα δε, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν ηγετικό ρόλο κατά την προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τη δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο· χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο ενός παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα/του νόμου Magnitsky της ΕΕ και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τον ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης στοχευμένων περιοριστικών μέτρων κατά Αιγυπτίων αξιωματούχων που ευθύνονται για τις σοβαρότερες παραβιάσεις στη χώρα·

16.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια εις βάθος και ολοκληρωμένη επανεξέταση των σχέσεων της ΕΕ με την Αίγυπτο· θεωρεί ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο απαιτεί σοβαρή αναθεώρηση των δράσεων δημοσιονομικής στήριξης της Επιτροπής και απαιτεί τον περιορισμό της βοήθειας της ΕΕ στην πρωταρχική στήριξη των δημοκρατικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλες τις μορφές χρηματοδοτικής στήριξης ή κατάρτισης που παρέχουν η ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Αίγυπτο· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν πρέπει να απονέμουν βραβεία στους ηγέτες που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

17.  καλεί την ΕΕ, με σκοπό τη διαπραγμάτευση νέων προτεραιοτήτων εταιρικής σχέσης, να θεσπίσει σαφή κριτήρια αναφοράς, που θα αποτελέσουν κεντρικό στοιχείο των σχέσεών μας για την περαιτέρω συνεργασία με την Αίγυπτο, σχετικά με την πρόοδο στη μεταρρύθμιση των δημοκρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να ενσωματώσει τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις συνομιλίες με τις αιγυπτιακές αρχές· παροτρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να θέσουν στο επίκεντρο της επόμενης συνόδου του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου την ανάγκη για απτές βελτιώσεις στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως την απελευθέρωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων που κρατούνται αυθαίρετα· επαναλαμβάνει ότι η συνεργασία στους τομείς της διαχείρισης της μετανάστευσης ή της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, αλλά και γεωπολιτικών ζητημάτων, δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος της συνεχούς πίεσης για συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και λογοδοσία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

18.  επαναλαμβάνει τις πρόσφατες εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να δώσουν συνέχεια στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 21ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την αναστολή των αδειών εξαγωγής για κάθε εξοπλισμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή σύμφωνα με την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(2), και καταδικάζει τη συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις δεσμεύσεις αυτές· καλεί τα κράτη μέλη να σταματήσουν να εξάγουν στην Αίγυπτο όπλα, τεχνολογία επιτήρησης και άλλο εξοπλισμό ασφαλείας που μπορεί να διευκολύνει τις επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων και κατά μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο είδος εσωτερικής καταστολής· καλεί την ΕΕ να εφαρμόζει πλήρως τους ελέγχους στις εξαγωγές της προς την Αίγυπτο σε ό,τι αφορά αγαθά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για καταστολή, βασανιστήρια ή εκτέλεση θανατικής ποινής·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αιγύπτου και στην Αφρικανική Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0043.
(2) ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου