Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2912(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0426/2020

Keskustelut :

PV 17/12/2020 - 8.1
CRE 17/12/2020 - 8.1

Äänestykset :

PV 18/12/2020 - 6
PV 18/12/2020 - 10

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0384

Hyväksytyt tekstit
PDF 135kWORD 48k
Perjantai 18. joulukuuta 2020 - Bryssel
Egyptin heikentyvä ihmisoikeustilanne, erityisesti Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) -järjestön aktivistien tapaus
P9_TA(2020)0384RC-B9-0426/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. joulukuuta 2020 Egyptin heikentyvästä ihmisoikeustilanteesta, erityisesti Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) -järjestön aktivistien tapauksesta (2020/2912(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Egyptistä ja erityisesti 24. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman(1),

–  ottaa huomioon EU:n ulkoasiainneuvoston elokuussa 2013 ja helmikuussa 2014 hyväksymät päätelmät Egyptistä,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan tiedottajan julkilausumat Egyptistä ja erityisesti 21. marraskuuta 2020 annetun julkilausuman ihmisoikeusaktivistien viimeaikaisista pidätyksistä,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedottajan 20. marraskuuta 2020 antaman lausunnon Egyptistä,

–  ottaa huomioon YK:n asiantuntijoiden 27. marraskuuta 2020 esittämän kehotuksen vapauttaa egyptiläiset ihmisoikeuksien puolustajat, jotka vangittiin heidän tavattuaan diplomaatteja, ja asiantuntijoiden 7. joulukuuta 2020 antaman lausunnon päätöksestä vapauttaa kolme Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) -järjestön johtavaa työntekijää takuita vastaan,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston antaman vuosia 2019–2020 koskevan yleisen määräaikaisarvioinnin Egyptistä,

–  ottaa huomioon YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan järjestön (UNODC), Maailman terveysjärjestön (WHO), YK:n yhteisen HIV:n ja aidsin vastaisen ohjelman (UNAIDS) ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) 13. toukokuuta 2020 antaman yhteisen julkilausuman covid-19-pandemiasta vankiloissa ja muissa suljetuissa tiloissa,

–  ottaa huomioon vuonna 2001 tehdyn ja vuonna 2004 voimaan tulleen EU:n ja Egyptin assosiaatiosopimuksen, jota vahvistettiin EU:n ja Egyptin välisellä vuoden 2007 toimintasuunnitelmalla; ottaa huomioon 25. heinäkuuta 2017 hyväksytyt EU:n ja Egyptin välisen kumppanuuden painopisteet vuosina 2017–2020, EU:n ja Egyptin vuoden 2017 assosiaationeuvoston jälkeen annetun yhteisen julkilausuman sekä EU:n ja Egyptin välisen assosiaatiosopimuksen poliittisten kysymysten, ihmisoikeuksien ja demokratian alakomitean 23.–24. kesäkuuta 2019 pidetyn kuudennen kokouksen jälkeen annetun yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon kuolemanrangaistusta, kidutusta, ilmaisunvapautta ja ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen, lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja arabimaiden ihmisoikeusperuskirjan, jotka kaikki Egypti on ratifioinut,

–  ottaa huomioon Egyptin perustuslain ja etenkin sen 52 pykälän (kidutuksen kieltäminen sen kaikissa muodoissa), 73 pykälän (kokoontumisvapaus) ja 93 pykälän (ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden sitova luonne),

–  ottaa huomioon vuonna 1981 tehdyn Afrikan peruskirjan ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista, jonka Egypti ratifioi 20. maaliskuuta 1984,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Egyptin ihmisoikeustilanne on edelleen heikentynyt, kun viranomaiset tehostavat kansalaisyhteiskuntaan, ihmisoikeuksien puolustajiin, terveydenhoitoalan työntekijöihin, toimittajiin, opposition jäseniin, tutkijoihin ja lakimiehiin kohdistuvia tukahduttamistoimiaan ja jatkavat raa’asti ja järjestelmällisesti kaikenlaisten toisinajattelun muotojen tukahduttamista ja heikentävät siten keskeisiä vapauksia, erityisesti sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella, yhdistymis- ja kokoontumisvapautta, poliittista moniarvoisuutta, oikeutta osallistua julkisiin asioihin ja oikeusvaltioperiaatetta;

B.  ottaa huomioon, että turvallisuusjoukot pidättivät 13 ulkomaisen suurlähettilään ja diplomaatin kanssa 3. marraskuuta 2020 pidetyn tapaamisen jälkeen kolme EIPR:n, joka on yksi Egyptin viimeisistä riippumattomista ihmisoikeusjärjestöistä, aktivistia, Gasser Abdel Razekin, Karim Ennarahin ja Mohammad Basheerin, ja heidät asetettiin syytteeseen terrorismista ja kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä rikoksista 15.–19. marraskuuta 2020;

C.  ottaa huomioon, että kansallisten ja kansainvälisten huolenilmausten, joita esittivät muun muassa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto, komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottaja ja jäsenvaltiot, johdosta aktivistit vapautettiin 3. joulukuuta 2020 takuita vastaan, vaikkakin syyteet pysyivät voimassa; ottaa huomioon, että 6. joulukuuta 2020 tapahtuneesta vapauttamisesta huolimatta terrorismiin liittyviä tapauksia käsittelevä egyptiläinen tuomioistuin piti voimassa syyttäjän päätöksen jäädyttää heidän varansa, kunnes tutkimukset on suoritettu;

D.  ottaa huomioon, että EIPR:n tukahduttaminen alkoi vuonna 2016, kun EIPR:n entisen johtajan ja perustajan Hossam Bahgatin pankkitilit jäädytettiin ja häntä kiellettiin poistumasta maasta; ottaa huomioon, että EIPR:n toiminta henkilökohtaisten, poliittisten, kansalais-, taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien ja vapauksien edistämiseksi maassa on korvaamattoman arvokasta;

E.  ottaa huomioon, että Italian Bolognan yliopistossa sukupuolten tasa-arvoa tutkiva jatko-opiskelija Patrick George Zaki pidätettiin mielivaltaisesti Kairon kansainvälisellä lentoasemalla 7. helmikuuta 2020; ottaa huomioon, että hänen asianajajansa mukaan Egyptin kansallinen turvallisuusvirasto kuulusteli Patrick George Zakia 17 tunnin ajan ennen kuin hänet siirrettiin Mansouraan, jossa häntä pahoinpideltiin ja kidutettiin sähköiskuilla; ottaa huomioon, että Patrick George Zakia syytettiin muun muassa kumouksellisen propagandan levittämisestä sekä yllyttämisestä mielenosoittamiseen ja terrorismiin; ottaa huomioon, että Patrick George Zakin tutkintavankeutta on jatkettu toistuvasti viimeisten 10 kuukauden ajan, vaikka hän on erityisen suuressa vaarassa saada covid-19-tartunta Toran vankilassa; ottaa huomioon, että Erasmus-ohjelmaa on pidetty yhtenä onnistuneimmista aloitteista EU:n perusarvojen edistämiseksi; ottaa huomioon, että Patrick George Zakin pidätys hänen Euroopassa suorittamisensa opintojen aikana on uhka näille arvoille ja että EU:n on tehtävä kaikkensa ratkaisun löytämiseksi tähän tapaukseen;

F.  ottaa huomioon, että tiedotusvälineiden vapaus Egyptissä on heikentynyt viime vuosina, koska toimittajien toimintamahdollisuudet ovat rajalliset; ottaa huomioon, että toimittajia ja heidän perheenjäseniään vainotaan yhä enemmän ja heitä vangitaan, uhkaillan ja pelotellaan; ottaa huomioon, että Egyptin viranomaiset estävät edelleen paikallisten ja kansainvälisten uutisorganisaatioiden ja ihmisoikeusjärjestöjen verkkosivustojen käyttöä;

G.  ottaa huomioon, että kymmeniä tuhansia ihmisoikeuksien puolustajia, mukaan lukien naisten oikeuksia puolustavia aktivisteja, hlbti-aktivisteja, asianajajia, toimittajia, aktivisteja, rauhanomaisia toisinajattelijoita ja opposition jäseniä, on edelleen vangittuina hengenvaarallisissa olosuhteissa; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajien tahdonvastaisesta katoamisesta on tulossa Egyptin viranomaisten järjestelmällinen käytäntö; ottaa huomioon, että tutkintavankeutta ja turvaamistoimia käytetään estämään aktivisteja ja heidän asianajajiaan tekemästä laillista ihmisoikeustyötä tai käyttämästä rauhanomaisesti perusvapauksiaan Egyptissä;

H.  katsoo, että Egyptin kansalaisyhteiskunnan aktivistien, ihmisoikeuksien puolustajien, toimittajien ja tutkijoiden olisi voitava harjoittaa laillista toimintaansa esteettä tai pelkäämättä heihin tai heidän sukulaisiinsa kohdistuvia kostotoimia; ottaa huomioon, että laitonta digitaalista valvontaa suoritetaan heidän työssään, sosiaalisen median tileillään ja henkilökohtaisissa laitteissaan;

I.  ottaa huomioon, että monet ihmisoikeusjärjestöt arvostelevat presidentti al-Sisin johdolla käyttöön otettua terrorisminvastaista lainsäädäntöä siitä, että se antaa viranomaisille vaarallisen laajan tulkinnanvaran ja että sitä käytetään väärin ihmisoikeuksien puolustajien, heidän asianajajiensa, aktivistien ja opposition jäsenten vaientamiseen; ottaa huomioon, että terroritapauksissa epäillyt eivät useinkaan saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, koska heidät ohjataan suoraan sotilastuomioistuimiin; ottaa huomioon, että Human Rights Watchin mukaan Egyptin viranomaiset ovat vuoden 2013 sotilasvallankaappauksen jälkeen asettaneet noin 3 000 henkilöä terroristilistalle, tuominneet 3 000 ihmistä kuolemaan ja pidättäneet 60 000 ihmistä;

J.  ottaa huomioon, että kansalaisjärjestöjen mukaan Egypti on teloittanut vähintään 110 ihmistä vuonna 2020 ja että 66 näistä teloituksista on toteutettu 3. lokakuuta 2020 jälkeen, mikä tarkoittaa, että viimeisten kahden kuukauden aikana teloituksia on tehty enemmän kuin koko vuonna 2019; ottaa huomioon, että ainakin 39:ää ihmistä uhkaa välitön teloitus; ottaa huomioon, että näiden tuomioiden kerrotaan seuraavan räikeästi epäoikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä, joita kärjistävät pakotetut ”tunnustukset” ja muut vakavat ihmisoikeusloukkaukset, kuten kidutus ja tahdonvastaiset katoamiset ilman, että tapauksiin sovelletaan minkäänlaista vakavaa tutkintaa ja ilman uhreja koskevia asianmukaisia menettelyjä, kuten koptikristityn munkin Isaiah al-Maqarin tapauksessa; ottaa huomioon, että lapsia tuomitaan edelleen kuolemaan; ottaa huomioon, että Egyptin lapsia koskevan lain 122 pykälä on edelleen vakava huolenaihe, koska siinä sallitaan lasten tuomitseminen joukko-oikeudenkäynneissä aikuisten tuomioistuimissa tietyissä olosuhteissa, ja on johtanut siihen, että vuoden 2011 jälkeen ainakin 17 nuorta on saanut kuolemantuomion;

K.  ottaa huomioon, että Egyptissä on ollut vallalla poikkeustila 10. huhtikuuta 2017 lähtien; ottaa huomioon, että laajamittaiset oikeudenkäynnit jatkuvat siitä huolimatta, että kansainvälisesti tuomitaan laajalti se, että ne eivät yksinkertaisesti sovellu täyttämään kansainvälisen oikeuden mukaisen oikeudenmukaista ja puolueetonta oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden perusvaatimuksia; ottaa huomioon, että sotilastuomioistuimiin joutuu enemmän siviilejä kuin koskaan aikaisemmin;

L.  ottaa huomioon, että naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta ja häirintä ovat vaivanneet Egyptin yhteiskuntaa viime vuosikymmeninä, että niistä syytetään usein uhreja eivätkä viranomaiset ole tehneet paljokaan asettaakseen epäillyt syytteeseen tai kyseenalaistakseen väkivallan taustalla olevat syrjivät normit; ottaa huomioon, että neitsyystestin kaltaiset vahingoittavat käytännöt ovat edelleen yleisiä, ja myös Egyptin viranomaiset syyllistyvät niihin; ottaa huomioon, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskeva laki, joka on ollut pysähdyksissä Egyptin parlamentissa vuodesta 2017, on edelleen ratifioimatta; ottaa huomioon, että naisten sukuelinten silpomisen vastaisia nykyisiä toimintalinjoja ja lakeja ei panna asianmukaisesti täytäntöön ja että käytäntö jatkuu; ottaa huomioon, että naisten oikeuksien puolustajia ja feministisiä aktivisteja sorretaan edelleen;

M.  ottaa huomioon, että nelivuotisen oikeudellisen tutkinnan jälkeen italialaiset syyttäjät ilmoittivat 10. joulukuuta 2020 Roomassa, että heillä oli kiistattomat todisteet neljän Egyptin valtion turvallisuusvirkamiehen osallisuudesta italialaisen tutkimusavustajan Giulio Regenin törkeään sieppaukseen, vakavaan ruumiinvammaan ja murhaan; ottaa huomioon, että Egyptin oikeuksien ja vapauksien toimikunnan (ECRF) lakimiehet tukevat edelleen Italian Regenin lakimiestiimiä ja ovat sen laillisia edustajia Egyptissä; ottaa huomioon, että Egyptin viranomaiset ovat jatkuvasti estäneet Giulio Regenin sieppausta, kidutusta ja tappamista koskevan totuuden tutkimista ja paljastamista sekä Kairossa vuonna 2013 pidätetyn ranskalaisen opettajan Eric Langin kuoleman tutkimista, minkä vuoksi syyllisiä ei ole voitu saattaa vastuuseen;

N.  ottaa huomioon, että EU on Egyptin tärkein talouskumppani ja sen merkittävin ulkomaisten investointien lähde; ottaa huomioon, että EU ja Egypti hyväksyivät kesäkuussa 2017 kumppanuuden painopisteet, joiden tarkoituksena on tehostaa yhteistyötä monilla eri aloilla, kuten turvallisuuden, terrorismin torjunnan ja oikeuslaitoksen uudistamisen alalla;

1.  pitää edelleen erittäin valitettavana jatkuvia ja voimistuvia tukahduttamistoimia, joita Egyptin viranomaiset ja turvallisuusjoukot kohdistavat perusoikeuksiin sekä ihmisoikeuksien puolustajiin, asianajajiin, mielenosoittajiin, toimittajiin, bloggaajiin, ammattiyhdistysaktiiveihin, opiskelijoihin, lapsiin, naisoikeus- ja tasa-arvoaktivisteihin, homoihin, lesboihin, biseksuaaleihin, transihmisiin ja intersukupuolisiin henkilöihin (hlbti), poliittisiin vastustajiin ja heidän perheenjäseniinsä, kansalaisjärjestöihin ja vähemmistöihin pelkästään siksi, että nämä käyttävät perusvapauksiaan tai ilmaisevat erimielisyyttään; kehottaa tutkimaan kaikki ihmisoikeusloukkaukset riippumattomasti ja avoimesti ja vaatii, että syylliset saatetaan vastuuseen teoistaan; korostaa vahvan ja toimivan kansalaisyhteiskunnan merkitystä;

2.  on järkyttynyt siitä, että EIPR:n johtavassa asemassa olevat aktivistit Gasser Abdel Razek, Karim Ennarah ja Mohammad Basheer pidätettiin hiljattain kostona heidän laillisesta tapaamisestaan EU:n diplomaattien kanssa Kairossa; on tyytyväinen heidän väliaikaiseen vapauttamiseensa, mutta kehottaa painokkaasti viranomaisia luopumaan kaikista heitä vastaan nostetuista syytteistä, lopettamaan kaikenlaisen heitä sekä EIPR:n perustajaa ja vt. johtajaa Hossam Bahgatia koskevan häirinnän ja uhkailun ja kumoamaan kaikki heitä ja EIPR:ää vastaan asetetut rajoitustoimet, kuten matkustuskiellot ja varojen jäädyttämiset; kehottaa Egyptin hallitusta varmistamaan, että heidän tapauksensa käsitellään avoimesti, oikeudenmukaisesti ja nopeasti;

3.  pitää valitettavana, että päätös heidän vapauttamisestaan ei koskenut muita pidätettyjä EIPR:n jäseniä, erityisesti Patrick George Zakia, jonka säilöönottoa jatkettiin 45 päivällä 6. joulukuuta 2020 tehdyllä päätöksellä; vaatii vapauttamaan Patrick George Zakin välittömästi ja ehdoitta sekä luopumaan kaikista häntä vastaan nostetuista syytteistä; katsoo, että EU:n on esitettävä hänen pidätyksensä ja pitkittyneen vapaudenriistonsa johdosta voimakas, nopea ja koordinoitu diplomaattinen vastaus;

4.  toistaa kehotuksensa vapauttaa välittömästi ja ehdoitta henkilöt, jotka on pidätetty mielivaltaisesti ja tuomittu siksi, että he ovat suorittaneet laillista ja rauhanomaista ihmisoikeustyötään, mukaan lukien erityisesti Mohamed Ibrahim, Mohamed Ramadan, Abdelrahman Tarek, Ezzat Ghoneim, Haytham Mohamadeen, Alaa Abdel Fattah, Ibrahim Metwally Hegazy, Mahienour El-Massry, Mohamed El-Baqer, Hoda Abdelmoniem, Ahmed Amasha, Islam El-Kalhy, Abdel Moneim Aboul Fotouh, Esraa Abdel Fattah, Ramy Kamel, Ibrahim Ezz El-Din, Zyad el-Elaimy, Hassan Barbary, Ramy Shaath, Sanaa Seif, Solafa Magdy, Hossam al-Sayyad, Mahmoud Hussein ja Kamal El-Balshy;

5.  korostaa, että käynnissä olevat pidätykset ja vangitsemiset ovat osa laajempaa toimintamallia, jossa ihmisoikeuksia puolustavia järjestöjä uhkaillaan ja jossa enenevässä määrin rajoitetaan ilmaisunvapautta niin verkossa kuin sen ulkopuolella, yhdistymisvapautta sekä oikeutta rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen Egyptissä, ja kehottaa lopettamaan kaiken tällaisen toiminnan; pitää valitettavana, että Egypti jatkaa terrorismin torjuntaa koskevan lainsäädännön soveltamista, ihmisoikeuksien puolustajien mielivaltaista lisäämistä Egyptin terroristiluetteloihin ja oikeudenkäyntiä edeltäviä vangitsemisia, joilla on tarkoitus puuttua ihmisoikeuksien puolustajien työhön ja kriminalisoida se, mikä on vastoin oikeusvaltioperiaatetta ja Egyptin ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteita; kehottaa Egyptin viranomaisia muuttamaan tai kumoamaan kaikki tällaisia oikeuksia loukkaavat säädökset, erityisesti sen vuoden 2019 kansalaisjärjestöjä koskevan lain ja terrorismin torjuntaa koskevan lain; kehottaa jälleen Egyptin viranomaisia luopumaan asian 173/2011 (”ulkomaista rahoitusta koskeva tapaus”) tutkimisesta ja poistamaan kaikki matkustuskiellot ja varojen jäädyttämiset, joita on asetettu ainakin 31:lle ihmisoikeuksien puolustajalle ja ihmisoikeusjärjestöjen työntekijälle kyseisessä tapauksessa;

6.  kehottaa Egyptin viranomaisia varmistamaan, että kaikkien vangittujen kohtelussa noudatetaan pidätettynä tai vangittuna olevien henkilöiden suojelua koskevia periaatteita, jotka on hyväksytty YK:n yleiskokouksen 9. joulukuuta 1988 antamalla päätöslauselmalla 43/173, että heille sallitaan täydet mahdollisuudet tavata perheitään ja itse valitsemiaan asianajajia sekä saada asianmukaista lääketieteellistä hoitoa ennen vapauttamistaan ja että kaikki huonoa kohtelua tai kidutusta koskevat väitteet tutkitaan uskottavasti;

7.  on syvästi huolissaan siitä, että pidätettyjä ja vankeja on pidetty liian ahtaissa säilöönottopaikoissa kammottavissa oloissa keskellä covid-19-pandemiaa, ja kehottaa viranomaisia kiireellisesti vähentämään säilöönottopaikkojen ahtautta; kehottaa viranomaisia myöntämään riippumattomalle järjestölle rajoittamattoman pääsyn Toran korkeimman turvaluokituksen vankilaan vankeusolosuhteiden seuraamiseksi; tuomitsee mielivaltaiset pidätykset, häirinnän ja sortotoimet, joita on kohdistettu lääkintähenkilöstöön ja toimittajiin heidän puhuttuaan julkisuudessa covid-19-tilanteesta tai Egyptin valtion siihen liittyvistä toimista vuonna 2020; kehottaa Egyptin viranomaisia lopettamaan tämän käytännön ja vapauttamaan kaikki lääkintähenkilöstöön kuuluvat henkilöt, joita edelleen pidetään mielivaltaisesti vangittuna;

8.  pitää valitettavana teloitusten lisääntymistä Egyptissä ja vastustaa kuolemanrangaistuksen käyttöä; kehottaa Egyptin viranomaisia keskeyttämään kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon sen poistamiseksi kokonaan ja varmistamaan kaikin toimin, että saadaan takeet asianmukaisen menettelyn tinkimättömästä noudattamisesta ja kaikki mahdolliset takeet oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistamisesta; kehottaa Egyptiä vapauttamaan välittömästi kaikki kuolemantuomion saaneet nuoret ja muuttamaan lasten oikeuksia koskevan lain 122 pykälää;

9.  kehottaa Egyptin viranomaisia hyväksymään kattavan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan lain sekä kansallisen strategian, jolla valvotaan hyväksyttyjen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa torjuvien lakien noudattamista; kehottaa viranomaisia käyttämään saatavilla olevia YK:n ohjeita, kuten UN Handbook for Legislation on Violence against Women -käsikirjaa, vahvistaakseen naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevia säännöksiä, mukaan lukien uhrien ja todistajien suojelu koulutettujen virkailijoiden ja palveluntarjoajien avulla; kehottaa Egyptin viranomaisia lopettamaan kaikenlaisen naisiin kohdistuvan vainon, joka perustuu moraalinvastaiseen toimintaan, kuten naispuolisen ihmisoikeuksien puolustajan Amal Fathyn vainoamisen; kehottaa viranomaisia välittömästi lopettamaan hlbti-yhteisön tai -henkilöiden pidättämisen ja syytteeseenpanon yksinomaan heidän todellisen tai oletetun seksuaalisen suuntautumisensa perusteella, kuten Seif Bedourin tapauksessa;

10.  pitää valitettavana Egyptin viranomaisten yritystä johtaa harhaan italialaisen tutkijan Giulio Regenin vuonna 2016 tapahtuneen sieppauksen, kidutuksen ja murhan tutkintaa ja estää sen edistymistä; pitää valitettavana, että Egyptin viranomaiset ovat jatkuvasti kieltäytyneet toimittamasta Italian viranomaisille kaikkia tarvittavia asiakirjoja ja tietoja, jotta Regenin murha voidaan tutkia nopeasti, avoimesti ja puolueettomasti Egyptin kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita vaatimaan Egyptin viranomaisia toimimaan täydessä yhteistyössä Italian oikeusviranomaisten kanssa ja lopettamaan käytäntönsä, jossa ne kieltäytyvät lähettämästä Italian syyttäjäviranomaisen tutkinnan päätteeksi yksilöimien neljän epäillyn oleskeluosoitteita, kuten Italian lainsäädäntö edellyttää, jotta heidät voidaan asettaa virallisesti syytteeseen oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä Italiassa; varoittaa Egyptin viranomaisia ryhtymästä kostotoimiin todistajia tai oikeuksien ja vapauksien toimikuntaa (ECRF) ja sen asianajajia vastaan;

11.  ilmaisee voimakkaan poliittisen ja inhimillisen tukensa Giulio Regenin perheelle heidän jatkaessaan totuuden selvittämistä arvokkaasti; muistuttaa, että totuuden selvittäminen tästä sieppauksesta, kidutuksesta ja murhasta ei ole yksin perheen vastuulla, vaan se on kansallisten ja EU:n toimielinten ehdoton velvollisuus, joka edellyttää kaikkien tarvittavien diplomaattisten toimien toteuttamista;

12.  toteaa, että Egypti on Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden tärkeä kumppani monilla eri aloilla, kuten kaupan, turvallisuuden, kansainvälisen terrorismin torjunnan ja ihmisten välisten yhteyksien aloilla; tukee Egyptin kansan pyrkimyksiä luoda vapaa, vakaa, vauras, inklusiivinen ja demokraattinen maa, joka noudattaa ihmisoikeuksien suojelua ja edistämistä koskevaa kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä;

13.  muistuttaa Egyptin viranomaisia siitä, että ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen on olennainen osa EU:n ja Egyptin suhteita ja että toimintamahdollisuuksien tarjoaminen kansalaisyhteiskunnalle on EU:n ja Egyptin välisen kumppanuuden painopisteissä vahvistettu yhteinen sitoumus, ja siitä säädetään Egyptin perustuslaissa; korostaa, että yhdellekään ihmisoikeuksien puolustajalle ei saisi asettaa taloudellisia rajoituksia, matkustuskieltoja tai takuita koskevia ehtoja taikka kriminalisoida hänen toimintaansa tai vangita laillisen ihmisoikeustyönsä vuoksi; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ilmaisemaan julkisesti huolensa Egyptin ihmisoikeustilanteesta Egyptin viranomaisten kanssa mahdollisesti pidettävissä korkean tason kokouksissa;

14.  kannustaa unionin edustuston ja jäsenmaiden edustajia Kairossa osallistumaan egyptiläisten ja ulkomaisten toimittajien, bloggaajien, ammattiyhdistysaktiivien, ihmisoikeuksien puolustajien ja kansalaisyhteiskunnan aktivistien Egyptissä järjestettäviin oikeudenkäynteihin ja vierailemaan heidän luonaan säilöönottopaikoissa;

15.  kehottaa jälleen varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita reagoimaan Egyptissä tukahduttamistoimiin ja ihmisoikeusloukkauksiin yhtenäisellä ja päättäväisellä tavalla, myös koordinoidusti muiden samanmielisten kumppanien kanssa, ja hyödyntämään kaikkia käytettävissään olevia välineitä varmistaakseen konkreettisen edistymisen Egyptin ihmisoikeustilanteessa; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita erityisesti ottamaan johtavan roolin YK:n ihmisoikeusneuvoston tulevassa istunnossa, jotta voidaan ottaa viimein käyttöön Egyptissä tapahtuneita vakavia ihmisoikeusrikkomuksia koskeva seuranta- ja raportointimekanismi; on tyytyväinen, että neuvosto on hyväksynyt ihmisoikeuksia koskevan maailmanlaajuisen pakotejärjestelmän / EU:n Magnitski-lain, ja kehottaa jälleen varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa harkitsemaan rajoittavien toimien kohdentamista Egyptin korkeisiin virkamiehiin, jotka ovat vastuussa vakavimmista maassa tapahtuneista rikkomuksista;

16.  kehottaa jälleen tarkastelemaan uudelleen perusteellisesti ja kattavasti EU:n ja Egyptin suhteita; katsoo, että Egyptin ihmisoikeustilanne edellyttää komission budjettitukitoimien perusteellista tarkistamista, ja vaatii, että EU:n tuki rajoitetaan ensisijaisesti demokraattisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan auttamiseen; kehottaa lisäämään avoimuutta kaikenlaisessa EU:n, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin ja Euroopan investointipankin Egyptille tarjoamassa taloudellisessa tuessa tai koulutuksessa; muistuttaa, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden ei pidä myöntää palkintoja ihmisoikeusrikkomuksista vastuussa oleville johtajille;

17.  kehottaa EU:ta vahvistamaan uusia kumppanuuden painopisteitä koskevia neuvotteluja varten selkeät arviointiperusteet, joissa lisääntynyt yhteistyö asetetaan suhteiden keskiöön, jotta voidaan edistyä demokraattisten instituutioiden, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien uudistamisessa ja että ihmisoikeuskysymykset otetaan huomioon Egyptin viranomaisten kanssa käytävissä neuvotteluissa; kehottaa komissiota ja EUH:ta asettamaan seuraavassa EU–Egypti-assosiaationeuvoston kokouksessa keskeiselle sijalle ihmisoikeustilanteen konkreettisten parannusten tarpeen, erityisesti mielivaltaisesti pidätettyjen ihmisoikeuksien puolustajien ja toimittajien vapauttamisen; toistaa, että muuttoliikkeen hallinnan tai terrorismin torjunnan alalla tehtävän taikka geopoliittisiin näkökohtiin liittyvän yhteistyön ei pitäisi tapahtua sen kustannuksella, että paine ihmisoikeuksien noudattamista ja ihmisoikeusloukkauksista vastuuseen joutumista kohtaan jatkuu;

18.  toistaa jäsenvaltiolle hiljattain esittämänsä kehotukset toteuttaa jatkotoimia unionin ulkoasioiden neuvoston 21. elokuuta 2013 antamien päätelmien johdosta, joissa ilmoitettiin vientilupien keskeyttämisestä kaikkien sellaisten tarvikkeiden osalta, joita voidaan käyttää yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP(2) tarkoitettuihin kansallisiin tukahduttamistoimiin, ja tuomitsee sen, että jäsenvaltiot eivät edelleenkään noudata näitä sitoumuksia; kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan kaiken sellaisen aseiden, valvontateknologian ja muiden turvallisuuslaitteiden viennin Egyptiin, joka saattaa helpottaa ihmisoikeuksien puolustajiin ja kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin kohdistuvia hyökkäyksiä, myös sosiaalisessa mediassa, sekä kaikenlaisia muita kansallisia tukahduttamistoimia; kehottaa EU:ta panemaan täysimittaisesti täytäntöön Egyptiä koskevat vientirajoitukset sellaisten tavaroiden osalta, joita voidaan käyttää sortamiseen, kidutukseen tai kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon;

19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Egyptin hallitukselle ja parlamentille sekä Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien toimikunnalle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0043.
(2) EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99.

Päivitetty viimeksi: 16. maaliskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö