Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2912(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0426/2020

Rozpravy :

PV 17/12/2020 - 8.1
CRE 17/12/2020 - 8.1

Hlasovanie :

PV 18/12/2020 - 6
PV 18/12/2020 - 10

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0384

Prijaté texty
PDF 149kWORD 52k
Piatok, 18. decembra 2020 - Brusel
Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR)
P9_TA(2020)0384RC-B9-0426/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2020 o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä o prípade aktivistov Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR) (2020/2912(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Egypte, najmä na uznesenie z 24. októbra 2019(1),

–  so zreteľom na závery Rady EÚ pre zahraničné veci o Egypte z augusta 2013 a februára 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenia hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“) pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Egypte, a najmä na vyhlásenie z 21. novembra 2020 o nedávnych zatknutiach aktivistov za ľudské práva,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokého komisára OSN pre ľudské práva o Egypte z 20. novembra 2020,

–  so zreteľom na výzvu odborníkov OSN z 27. novembra 2020 na prepustenie egyptských obhajcov ľudských práv, ktorí boli uväznení po stretnutí s diplomatmi, a na vyhlásenie odborníkov zo 7. decembra 2020 o rozhodnutí prepustiť na kauciu troch vedúcich pracovníkov Egyptskej iniciatívy za osobné práva (ďalej len „EIPR“),

–  so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmanie Rady pre ľudské práva OSN týkajúce sa Egypta za obdobie 2019 – 2020,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), spoločného programu OSN pre HIV a AIDS (UNAIDS) a Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), ktoré sa vydalo 13. mája 2020 a týkalo sa ochorenia COVID-19 vo väzniciach a iných uzavretých zariadeniach,

–  so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi EÚ a Egyptom z roku 2001, ktorá nadobudla platnosť v roku 2004 a bola posilnená akčným plánom z roku 2007, so zreteľom na priority partnerstva medzi EÚ a Egyptom na roky 2017 – 2020 prijaté 25. júla 2017, na spoločné vyhlásenie vydané v nadväznosti na zasadnutie Asociačnej rady EÚ – Egypt v roku 2017 a na spoločné vyhlásenie o 6. schôdzi Podvýboru EÚ – Egypt pre politické otázky, ľudské práva a demokraciu konanej 23. – 24. júna 2019,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, mučenia, slobody prejavu a obhajcov ľudských práv,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR), Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o právach dieťaťa a Arabskú chartu ľudských práv, ktoré Egypt ratifikoval,

–  so zreteľom na ústavu Egypta, najmä na jej článok 52 o zákaze všetkých foriem a druhov mučenia, na článok 73 o slobode zhromažďovania a na článok 93 o záväznosti medzinárodného práva v oblasti ľudských práv,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z roku 1981, ktorú Egypt ratifikoval 20. marca 1984,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže situácia v oblasti ľudských práv v Egypte sa naďalej zhoršuje, pretože orgány intenzívnejšie zasahujú proti občianskej spoločnosti, obhajcom ľudských práv, zdravotníckym pracovníkom, novinárom, členom opozície, akademickým pracovníkom a právnikom a naďalej brutálne a systematicky potláčajú akúkoľvek formu disentu, čím podkopávajú základné slobody, najmä slobodu prejavu, online aj offline, a slobodu združovania a zhromažďovania, politický pluralizmus, právo na účasť na verejných záležitostiach a zásady právneho štátu;

B.  keďže po stretnutí s 13 zahraničnými veľvyslancami a diplomatmi konanom 3. novembra 2020 bezpečnostné sily zatkli troch aktivistov z Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR) – jednej z posledných nezávislých organizácií pre ľudské práva v Egypte – Gassera Abdela Razeka, Karima Ennaraha a Mohammada Basheera, ktorí boli medzi 15. a 19. novembrom 2020 obvinení z terorizmu a trestných činov súvisiacich s národnou bezpečnosťou;

C.  keďže po tom, ako bolo na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni vyjadrené znepokojenie, a to aj zo strany Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, hovorcu podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) a členských štátov, boli 3. decembra 2020 títo aktivisti prepustení na kauciu, pričom obvinenia naďalej platia; keďže napriek ich prepusteniu 6. decembra 2020 egyptský súd, ktorý sa zaoberá prípadmi súvisiacimi s terorizmom, potvrdil rozhodnutie prokurátora o zmrazení ich aktív až do vykonania vyšetrovania;

D.  keďže tvrdý zásah proti EIPR sa začal v roku 2016, keď boli zmrazené bankové účty bývalého riaditeľa EIPR a zakladateľa Hossama Bahgatu a bolo mu zakázané opustiť krajinu; keďže EIPR poskytuje neoceniteľnú službu pri podpore osobných, politických, občianskych, hospodárskych a sociálnych práv a slobôd v krajine;

E.  keďže 7. februára 2020 bol výskumný pracovník EIPR pre rodové práva a postgraduálny študent programu Erasmus na talianskej univerzite v Bologni Patrick George Zaki svojvoľne zatknutý na medzinárodnom letisku v Káhire; keďže podľa jeho právnika bol Patrick George Zaki podrobený 17-hodinovému vypočúvaniu egyptskou národnou bezpečnostnou agentúrou a následne bol prevezený do Mansúry, kde bol bitý a mučený elektrickými šokmi; keďže Patrick George Zaki bol okrem iného obvinený zo šírenia podvratnej propagandy, z podnecovania k protestom a podnecovaniu k terorizmu; keďže zatiaľ čo vzhľadom na zdravotný stav Patricka Georgea Zakiho existuje mimoriadne riziko, že sa vo väznici v Tore nakazí ochorením COVID-19, jeho vyšetrovacia väzba bola v uplynulých 10 mesiacoch nepretržite predlžovaná; keďže program Erasmus sa považuje za jednu z najúspešnejších iniciatív na podporu základných hodnôt EÚ; keďže zatknutie Patricka Georgea Zakiho počas jeho štipendijného pobytu v Európe predstavuje ohrozenie týchto hodnôt a EÚ musí urobiť všetko, čo je v jej silách, aby našla riešenie tohto prípadu;

F.  keďže v uplynulých rokoch došlo v Egypte k zníženiu slobody médií, a to vzhľadom na obmedzený priestor, ktorý sa poskytuje novinárom; keďže novinári a ich rodinní príslušníci sú čoraz viac prenasledovaní a čelia zadržiavaniu, hrozbám a zastrašovaniu; keďže egyptské orgány naďalej blokujú webové stránky miestnych a medzinárodných spravodajských organizácií a organizácií pre ľudské práva;

G.  keďže desaťtisíce obhajcov ľudských práv vrátane aktivistov za práva žien, LGBTI aktivistov, právnikov, novinárov, aktivistov, pokojných disidentov a členov opozície je naďalej väznených v podmienkach ohrozujúcich život; keďže nútené zmiznutie obhajcov ľudských práv sa stáva systematickou praxou egyptských orgánov; keďže preventívna vyšetrovacia väzba a preventívne opatrenia sa používajú na to, aby sa aktivistom a ich právnikom zabránilo vo vykonávaní ich legitímnej práce v oblasti ľudských práv alebo v mierovom uplatňovaní ich základných slobôd v Egypte;

H.  keďže aktivisti egyptskej občianskej spoločnosti, obhajcovia ľudských práv, novinári a akademickí pracovníci by mali mať možnosť vykonávať svoje legitímne činnosti bez akýchkoľvek prekážok alebo strachu z odvetných opatrení voči nim alebo ich príbuzným; keďže práca týchto osôb, ich účty na sociálnych médiách a ich súkromné zariadenia sú predmetom nezákonného digitálneho sledovania;

I.  keďže právne predpisy v oblasti boja proti terorizmu zavedené počas vlády prezidenta as-Sísího kritizujú mnohé organizácie pre ľudské práva za to, že orgánom poskytujú nebezpečne široký rozsah výkladu a že sú zneužívané na umlčanie obhajcov ľudských práv, ich právnikov, aktivistov a členov opozície; keďže podozrivé osoby v prípadoch týkajúcich sa terorizmu často nemajú spravodlivé súdne konania, pretože ich prípady sa postupujú priamo vojenským súdom; keďže podľa organizácie Human Rights Watch od vojenského prevratu v roku 2013 zaradili egyptské orgány približne 3 000 osôb na zoznamy teroristov, 3 000 osôb odsúdili na trest smrti a zadržali asi 60 000 ľudí;

J.  keďže podľa organizácií občianskej spoločnosti Egypt v roku 2020 popravil aspoň 110 ľudí, pričom 66 z týchto popráv sa uskutočnilo od 3. októbra 2020, čo znamená, že za posledné dva mesiace bolo popravených viac ľudí ako v roku 2019; keďže najmenej 39 osobám hrozí bezprostredná poprava; keďže tieto rozsudky sú údajne vynášané po hrubo nespravodlivých súdnych konaniach poznačených nútenými „priznaniami“ a inými závažnými porušeniami ľudských práv vrátane mučenia a násilného zmiznutia, pri ktorých sa neuskutočnilo žiadne seriózne vyšetrovanie uvedených činov a obete nemali riadny proces, ako napríklad v prípade koptského kresťanského mnícha Isaiaha al-Maqariho; keďže na trest smrť sú naďalej odsudzované aj deti; keďže článok 122 egyptského zákona o deťoch naďalej vyvoláva vážne obavy, pretože umožňuje, aby boli deti za určitých okolností súdené v hromadných súdnych konaniach vedených na súdoch pre plnoletých, pričom na základe tohto článku bolo od roku 2011 najmenej 17 mladistvých odsúdených na trest smrti;

K.  keďže od 10. apríla 2017 trvá v Egypte výnimočný stav; keďže hromadné súdne procesy pokračujú napriek rozsiahlemu medzinárodnému odsúdeniu, že jednoducho nespĺňajú základné požiadavky medzinárodného práva, pokiaľ ide o riadny proces a právo na spravodlivé súdne konanie; keďže na vojenských súdoch je súdených viac civilistov ako kedykoľvek predtým;

L.  keďže egyptskú spoločnosť sužuje v posledných desaťročiach sexuálne násilie a obťažovanie žien, keď sú často obviňované obete takýchto činov a orgány urobili málo pre to, aby stíhali podozrivé osoby alebo napadli diskriminačné normy, ktoré takéto násilie odporujú; keďže sú stále rozšírené nepatričné praktiky, ako je testovanie panenstva, a to aj zo strany egyptských orgánov; keďže doposiaľ nebol ratifikovaný zákon o násilí páchanom na ženách, ktorého prerokovávanie je od roku 2017 pozastavené v egyptskom parlamente; keďže existujúce politiky a právne predpisy proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov nie sú riadne presadzované a táto prax pokračuje; keďže obhajkyne práv žien a feministické aktivistky naďalej čelia represiám;

M.  keďže 10. decembra 2020 a po štvorročnom súdnom vyšetrovaní talianski prokurátori v Ríme oznámili, že majú jednoznačný dôkaz o zapojení štyroch príslušníkov egyptských štátnych bezpečnostných zložiek do únosu za priťažujúcich okolností, zranenia za priťažujúcich okolností a vraždy talianskeho výskumného asistenta Giulia Regeniho; keďže právnici Egyptského výboru pre práva a slobody (ECRF) naďalej poskytujú podporu talianskym právnikom rodine Regeniho, pretože sú právnymi zástupcami v Egypte; keďže egyptské orgány neustále bránia, aby pokročilo vyšetrovanie a odhalenie pravdy o únose, mučení a zabití Giulia Regeniho a o smrti francúzskeho učiteľa Erica Langa, ktorý bol zadržaný v roku 2013 v Káhire, a bránia tomu, aby sa vyvodila zodpovednosť voči vinníkom;

N.  keďže EÚ je prvým hospodárskym partnerom Egypta a jeho hlavným zdrojom zahraničných investícií; keďže v júni 2017 EÚ a Egypt prijali priority partnerstva, ktorých cieľom je posilniť spoluprácu v širokom spektre oblastí, a to aj v oblasti bezpečnosti, boja proti terorizmu a reformy súdnictva;

1.  opätovne a čo najdôraznejšie vyjadruje poľutovanie nad tým, že v Egypte pokračujú a zintenzívňujú sa tvrdé zásahy štátnych orgánov a bezpečnostných síl proti základným právam a obhajcom ľudských práv, právnikom, demonštrantom, novinárom, blogerom, odborárom, študentom, deťom, aktivistom za práva žien a rodovú rovnosť, lesbám, gejom, bisexuálnym, transrodovým a intersexuálnym osobám (LGBTI), politickým oponentom vrátane ich rodinných príslušníkov, organizáciám občianskej spoločnosti a menšinám, a to výlučne v reakcii na to, že uplatňujú svoje základné slobody alebo vyjadrujú nesúhlas; vyzýva na nezávislé a transparentné vyšetrenie všetkých prípadov porušenia ľudských práv a na zabezpečenie toho, aby sa osoby, ktoré sú za to zodpovedné, museli za svoje skutky zodpovedať; zdôrazňuje význam silnej a dobre fungujúcej občianskej spoločnosti;

2.  je pobúrený nedávnym zatknutím popredných aktivistov EIPR Gásira Abdarrazáka, Karíma An-náraha a Muhammada Bašíra, ktoré bolo odvetou za ich legitímne stretnutie s európskymi diplomatmi v Káhire; víta ich predbežné prepustenie, ale naliehavo vyzýva orgány, aby voči nim stiahli všetky obvinenia, ukončili všetky formy obťažovania a zastrašovania namierené proti nim a zakladateľovi a úradujúcemu riaditeľovi EIPR Husámovi Buhdžatovi a zrušili všetky reštriktívne opatrenia vrátane zákazu cestovania a zmrazenia aktív, ktoré boli prijaté proti nim a EIPR; vyzýva egyptskú vládu, aby zabezpečila, že sa ich prípad bude riešiť transparentným, spravodlivým a rýchlym spôsobom;

3.  ľutuje, že rozhodnutie o ich prepustení sa netýkalo aj iných zadržiavaných osôb z EIPR, najmä Patricka Georgea Zakiho, ktorého príkaz na zadržanie bol 6. decembra 2020 predĺžený o ďalších 45 dní; žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie Patricka Georgea Zakiho a zrušenie všetkých obvinení, ktoré boli proti nemu vznesené; domnieva sa, že na jeho zatknutie a dlhodobé zadržiavanie je potrebná silná, rýchla a koordinovaná diplomatická reakcia EÚ;

4.  opakuje svoju výzvu na okamžité a bezpodmienečné prepustenie osôb, ktoré sú svojvoľne zadržiavané a odsúdené za vykonávanie svojej legitímnej a pokojnej práce v oblasti ľudských práv, ako je najmä Muhammad Ibráhím, Muhammad Ramadán, Abdarrahmán Tárik, Izzat Ghunajm, Hajsam Muhammadín, Alá´ Ubdál Fatah, Ibráhím Mutawallí Hidžází, Máhínúr al-Masrí, Muhammad al-Báqir, Hudá Abdalmun´im, Ahmad Amáš, Islám al-Kalhí, Abdalmun´am abú-l-Futuh, Isrá´Abdalfattáh, Rámí Kámil, Ibráhím Izaddín, Zijád al-Ilajmí, Hasan al-Barbarí, Rámí Šaas, Saná Sajf, Suláfa Madždí, Husám as-Sajjád, Mahmúd Husajn a Kamál al-Balší;

5.  zdôrazňuje, že prebiehajúce zatýkania a zaistenia sú súčasťou širšieho modelu zastrašovania organizácií, ktoré obhajujú ľudské práva, ako aj rastúcich obmedzení slobody prejavu, na internete aj mimo neho, združovania a pokojného zhromažďovania v Egypte, a vyzýva na ukončenie všetkých týchto aktov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Egypt naďalej využíva právne predpisy v oblasti boja proti terorizmu, svojvoľné pridávanie obhajcov ľudských práv na zoznamy teroristov Egypta a vyšetrovaciu väzbu na to, aby napádal prácu obhajcov ľudských práv a kriminalizoval ju, čo je v rozpore so zásadami právneho štátu a povinnosťami Egypta vyplývajúcimi z medzinárodného práva v oblasti ľudských práv; naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby zmenili alebo zrušili akékoľvek nezákonné právne predpisy, najmä zákon o mimovládnych organizáciách (MVO) z roku 2019 a svoj zákon o boji proti terorizmu; opätovne vyzýva egyptské orgány, aby uzavreli prípad 173/2011 (tzv. prípad zahraničného financovania) a zrušili všetky zákazy cestovania a zmrazenie aktív uložené najmenej 31 obhajcom ľudských práv a zamestnancom MVO pôsobiacich v oblasti ľudských práv v rámci tohto prípadu;

6.  vyzýva egyptské orgány, aby zabezpečili, že pri zaobchádzaní so všetkými zadržiavanými osobami sa počas ich zaistenia musia dodržiavať podmienky ustanovené v Súbore zásad OSN na ochranu všetkých osôb vystavených akejkoľvek forme zaistenia alebo uväznenia, ktorý bol prijatý rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 43/173 z 9. decembra 1988, a že až do ich prepustenia im bude povolený plný prístup k ich rodinám, právnikom podľa ich výberu a primeranej zdravotnej starostlivosti a že sa dôveryhodným spôsobom prešetria všetky obvinenia zo zlého zaobchádzania alebo mučenia;

7.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad osudom zadržiavaných osôb a väzňov, ktorí sú počas pandémie COVID-19 zadržiavaní v preplnených väzenských zariadeniach v otrasných podmienkach, a vyzýva orgány, aby urýchlene odľahčili miesta zaistenia; vyzýva orgány, aby poskytli neobmedzený prístup k väzeniu z maximálnym stupňom stráženia v Tore nezávislej organizácii, ktorá by monitorovala podmienky zaistenia; odsudzuje svojvoľné zatýkanie, obťažovanie a represie namierené voči zdravotníkom a novinárom za to, že sa vyjadrili k situácii týkajúcej sa ochorenia COVID-19 alebo k reakcii egyptského štátu v roku 2020; vyzýva egyptské orgány, aby ukončili túto praktiku a prepustili každého zdravotníka, ktorý je stále svojvoľne zadržiavaný;

8.  vyjadruje poľutovanie nad nárastom počtu popráv v Egypte a odmieta uplatňovanie trestu smrti; vyzýva egyptské orgány, aby vyhlásili moratórium na trest smrti s cieľom zrušiť ho a aby podnikli všetky kroky na zabezpečenie prísneho dodržiavania záruk riadneho procesu a všetkých možných záruk na zabezpečenie spravodlivého súdneho konania; vyzýva Egypt, aby okamžite prepustil všetkých mladistvých, ktorí boli odsúdení na trest smrti, a zmenil článok 122 svojho zákona o dieťati;

9.  vyzýva egyptské orgány, aby prijali komplexný zákon o násilí páchanom na ženách a národnú stratégiu na presadzovanie schválených zákonov proti sexuálnemu násiliu; naliehavo vyzýva orgány, aby využili dostupné usmernenia OSN, ako je Príručka OSN pre právne predpisy o násilí páchanom na ženách, s cieľom stanoviť prvky boja proti násiliu páchanému na ženách vrátane ochrany obetí a svedkov, ktorú zabezpečia vyškolení zamestnanci úradov a poskytovatelia služieb; vyzýva egyptské orgány, aby zastavili akékoľvek prenasledovanie žien z dôvodu „porušovania morálky“, ako aj proti obhajkyni ľudských práv Amal Fathíovej; vyzýva orgány, aby okamžite ukončili zatýkanie a stíhanie príslušníkov komunity LGBTI alebo jednotlivcov výlučne na základe ich skutočnej alebo vnímanej sexuálnej orientácie, ako je to v prípade Sajfa Bidaura;

10.  vyjadruje poľutovanie nad pokusom egyptských orgánov o zavádzanie a marenie pokroku vo vyšetrovaní únosu, mučenia a vraždy talianskeho výskumného pracovníka Giulia Regeniho v roku 2016; vyjadruje poľutovanie nad tým, že egyptské orgány neustále odmietajú poskytovať talianskym orgánom akékoľvek dokumenty a informácie potrebné na rýchle, transparentné a nestranné vyšetrenie vraždy Giulia Regeniho v súlade s medzinárodnými záväzkami Egypta; vyzýva EÚ a členské štáty, aby naliehali na egyptské orgány, aby po ukončení vyšetrovania plne spolupracovali s talianskymi súdnymi orgánmi a prestali odmietať zaslať adresy pobytu štyroch podozrivých, ktorých označili talianski prokurátori v Ríme, ako to vyžaduje talianske právo, s cieľom umožniť ich formálne obvinenie v spravodlivom súdnom konaní v Taliansku; varuje egyptské orgány pred odvetnými opatreniami proti svedkom alebo Egyptskej komisii pre práva a slobody (ECRF) a jej právnikom;

11.  vyjadruje silnú politickú a ľudskú podporu rodine Giulia Regeniho v ich neustálom a dôstojnom hľadaní pravdy; pripomína, že hľadanie pravdy o únose, mučení a vraždách európskeho občana nie je vecou iba rodiny, ale je to imperatívna povinnosť vnútroštátnych inštitúcií a inštitúcií EÚ, ktorá si vyžaduje prijatie všetkých potrebných diplomatických krokov;

12.  berie na vedomie, že Egypt je dôležitým partnerom Európskej únie a jej členských štátov v širokej škále oblastí vrátane obchodu, bezpečnosti, boja proti medzinárodnému terorizmu a medziľudských kontaktov; podporuje egyptský ľud v jeho úsilí vytvoriť slobodnú, stabilnú, prosperujúcu, inkluzívnu a demokratickú krajinu, ktorá dodržiava svoje vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy, pokiaľ ide o ochranu a presadzovanie ľudských práv;

13.  pripomína egyptským orgánom, že dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd predstavuje základný prvok vzťahov medzi EÚ a Egyptom a že poskytovanie priestoru občianskej spoločnosti je spoločným záväzkom zakotveným v prioritách partnerstva EÚ a Egypta, ako sa uvádza v egyptskej ústave; zdôrazňuje, že žiadny obhajca ľudských práv by nemal čeliť finančným obmedzeniam, kriminalizácii, zákazom cestovania alebo kaucii, ani by nemal byť uväznený za svoju legitímnu prácu v oblasti ľudských práv; naliehavo vyzýva PK/VP, aby verejne vyjadril znepokojenie nad situáciou v oblasti ľudských práv v Egypte a na každom stretnutí na vysokej úrovni s egyptskými orgánmi;

14.  podporuje zástupcov delegácie EÚ a členských štátov v Káhire, aby sa zúčastnili na súdnych procesoch s egyptskými a zahraničnými novinármi, blogermi, odborármi, obhajcami ľudských práv a aktivistami občianskej spoločnosti v krajine a navštívili ich vo väzbe;

15.  potvrdzuje svoju výzvu adresovanú PK/VP a členským štátom, aby aj v koordinácii s inými podobne zmýšľajúcimi partnermi jednotne a rozhodne reagovali na zásah a porušovanie ľudských práv v Egypte a aby využili všetky nástroje, ktoré majú k dispozícii, na zabezpečenie konkrétneho pokroku Egypta v oblasti ľudských práv; naliehavo vyzýva najmä EÚ a jej členské štáty, aby na nadchádzajúcom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva prevzali vedúcu úlohu s cieľom vytvoriť dlho očakávaný mechanizmus monitorovania a podávania správ o závažných porušeniach ľudských práv v Egypte; víta skutočnosť, že Rada prijala globálny sankčný režim v oblasti ľudských práv/Magnitského zákon EÚ, a opätovne vyzýva PK/VP a členské štáty, aby zvážili cielené reštriktívne opatrenia voči vysokopostaveným egyptským predstaviteľom zodpovedným za najzávažnejšie porušenia v krajine;

16.  opätovne potvrdzuje svoju výzvu na dôkladné a komplexné preskúmanie vzťahov EÚ s Egyptom; domnieva sa, že situácia v oblasti ľudských práv v Egypte si vyžaduje seriózne preskúmanie operácií Komisie na podporu rozpočtu, a žiada, aby sa pomoc EÚ obmedzila v prvom rade na podporu demokratických aktérov a občianskej spoločnosti; požaduje väčšiu transparentnosť všetkých foriem finančnej podpory alebo odbornej prípravy, ktorú EÚ, Európska banka pre obnovu a rozvoj a Európska investičná banka poskytuje Egyptu; pripomína, že EÚ a jej členské štáty nesmú udeľovať ocenenia vedúcim predstaviteľom zodpovedným za porušovanie ľudských práv;

17.  vyzýva EÚ, aby s cieľom rokovať o nových prioritách partnerstva stanovila jasné kritériá, na základe ktorých bude ďalšia spolupráca ústredným prvkom našich vzťahov s cieľom dosiahnuť pokrok v reforme demokratických inštitúcií, zásad právneho štátu a ľudských práv, a aby vo všetkých rozhovoroch s egyptskými orgánmi zohľadňovala otázky ľudských práv; naliehavo vyzýva Komisiu a ESVČ, aby v centre nadchádzajúceho zasadnutia Asociačnej rady EÚ – Egypt uviedli potrebu konkrétnych zlepšení situácie v oblasti ľudských práv, najmä pokiaľ ide o prepustenie svojvoľne zadržiavaných obhajcov ľudských práv a novinárov; opakuje, že spolupráca v oblasti riadenia migrácie alebo boja proti terorizmu, ale aj geopolitických úvah by nemala pokračovať na úkor neustáleho tlaku na dodržiavanie ľudských práv a zodpovednosť za porušovanie ľudských práv;

18.  opätovne pripomína svoje nedávne výzvy členským štátom, aby nadviazali na závery Rady pre zahraničné veci z 21. augusta 2013, v ktorých sa oznamuje pozastavenie vývozných licencií na akékoľvek vybavenie, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu v súlade so spoločnou pozíciou 2008/944/SZBP(2), a odsudzuje pretrvávajúce nedodržiavanie týchto záväzkov zo strany členských štátov; vyzýva členské štáty, aby zastavili do Egypta cielený vývoz zbraní, technológií určených na sledovanie a iných bezpečnostných zariadení, ktoré môžu uľahčovať útoky na obhajcov ľudských práv a aktivistov občianskej spoločnosti, a to aj v sociálnych médiách, či akýkoľvek iný druh vnútornej represie; vyzýva EÚ, aby v plnej miere začala riadiť svoj vývoz do Egypta, a to pokiaľ ide o tovar, ktorý by sa mohol použiť na represie, mučenie alebo vykonávanie trestu smrti;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, egyptskej vláde a parlamentu a Africkej komisii pre ľudské práva a práva národov.

(1) Prijaté texty, P9_TA(2019)0043.
(2) Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99.

Posledná úprava: 16. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia