Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 - Βρυξέλλες
 Κανονισμός για την τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 ***
Κείμενα (2 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου