Seznam 
Přijaté texty
Čtvrtek, 16. dubna 2020 - Brusel
Nařízení o změně víceletého finančního rámce na období 2014–2020 ***

Nařízení o změně víceletého finančního rámce na období 2014–2020 ***
PDF 119kWORD 42k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2020 o návrhu nařízení Rady o změně nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, pokud jde o rozsah celkového rozpětí pro závazky (07170/2020 – C9‑0110/2020 – 2020/0055(APP))

(Zvláštní legislativní postup – souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh nařízení Rady (07170/2020),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 312 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (C9-0110/2020),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a článek 163 jednacího řádu,

1.  uděluje souhlas s návrhem nařízení Rady;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předala postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Právní upozornění - Ochrana soukromí