Indeks 
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 16. travnja 2020. - Bruxelles
Uredba o izmjeni višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.–2020. ***

Uredba o izmjeni višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.–2020. ***
PDF 114kWORD 44k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. travnja 2020. o Nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. u pogledu opsega ukupne razlike do gornje granice za obveze (07170/2020 – C9‑0110/2020 –2020/0055(APP))

(Posebni zakonodavni postupak – suglasnost)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Nacrt uredbe Vijeća (07170/2020),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 312. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (C9-0110/2020),

–   uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. i članak 163. Poslovnika,

1.  daje suglasnost za Nacrt uredbe Vijeća;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti