Rodyklė 
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d. - Briuselis
Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa ***

Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiama 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa ***
PDF 114kWORD 39k
2020 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, kiek tai susiję su bendrąja įsipareigojimų marža, projekto (07170/2020 – C9-0110/2020 – 2020/0055(APP))

(Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos reglamento projektą (07170/2020),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 312 straipsnį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį (C9-0110/2020),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 163 straipsnį;

1.  pritaria Tarybos reglamento projektui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Teisinė informacija - Privatumo politika