Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Петък, 17 април 2020 г. - Брюксел
 Проект на коригиращ бюджет № 1/2020: Помощ за Гърция в отговор на нарастващия миграционен натиск – Незабавни мерки в контекста на избухването на COVID-19 – Подкрепа за възстановяване след земетресението в Албания – Други корекции
 Проект на коригиращ бюджет № 2/2020: Предоставяне на спешна подкрепа на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на избухването на COVID-19
 Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: незабавни мерки в контекста на епидемията от COVID-19; укрепване на Европейската прокуратура
 Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: незабавни мерки в контекста на епидемията от COVID-19
 Мобилизиране на средства от маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г.: предоставяне на спешна помощ на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19
 Специални мерки за предоставяне на изключителна гъвкавост за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на избухването на COVID-19 ***I
 Въвеждане на специални мерки за справяне с избухването на COVID-19 ***I
 Специални мерки за смекчаване на въздействието на избухването на COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите***I
 Медицински изделия ***I
 Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея
Текстове (147 kb)
Правна информация - Политика за поверителност