Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Perjantai 17. huhtikuuta 2020 - Bryssel
 Lisätalousarvioesitys nro 1/2020: Tuki Kreikalle kasvaneeseen muuttopaineeseen vastaamiseksi – Covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet – Tuki Albanialle maanjäristyksen jälkeiseen jälleenrakennukseen – Muut mukautukset
 Lisätalousarvioesitys nro 2/2020: Hätätilanteen tuen antaminen jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n vahvistaminen covid-19:n puhkeamisen vastatoimena
 Joustovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020: covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet; Euroopan syyttäjänviraston vahvistaminen
 Joustovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020: covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet
 Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2020: hätätilanteen tuen antaminen jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n vahvistaminen covid-19:n puhkeamisen vastatoimena
 Erityistoimenpiteet, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista joustavuutta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttöön covid-19:n puhkeamisen vastatoimena ***I
 Erityistoimenpiteiden käyttöönottaminen covid-19-kriisin torjumiseksi***I
 Erityistoimenpiteet covid-19:n puhkeamisen vaikutusten lieventämiseksi kalastus- ja vesiviljelyalalla ***I
 Lääkinnälliset laitteet***I
 EU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi
Tekstit (90 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö