Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Usvojeni tekstovi
Petak, 17. travnja 2020. - Bruxelles
 Nacrt izmjene proračuna br. 1/2020: Pomoć Grčkoj kao odgovor na povećan migracijski pritisak – hitne mjere u kontekstu izbijanja bolesti COVID-19 – potpora obnovi nakon potresa u Albaniji – ostale prilagodbe
 Nacrt izmjene proračuna br. 2/2020:pružanje hitne potpore državama članicama i dodatno povećanje sredstava za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu/rescEU kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19
 Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za 2020.: hitne mjere u kontekstu izbijanja bolesti COVID-19 i za jačanje Ureda europskog javnog tužitelja
 Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za 2020.: hitne mjere u kontekstu izbijanja bolesti COVID-19
 Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke za 2020.: pružanje hitne pomoći državama članicama i daljnje jačanje mehanizma Unije za civilnu zaštitu/rescEU kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19
 Posebne mjere radi pružanja iznimne fleksibilnosti za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19 ***I
 Uvođenje posebnih mjera za nošenje s krizom uzrokovanom izbijanjem bolesti COVID-19 ***I
 Posebne mjere za ublažavanje posljedica izbijanja bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture ***I
 Medicinski proizvodi ***I
 Usklađeno djelovanje EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica
Tekstovi (84 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti