Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Piektdiena, 2020. gada 17. aprīlis - Brisele
 Budžeta grozījuma Nr. 1/2020 projekts: palīdzība Grieķijai, reaģējot uz pieaugošo migrācijas spiedienu – Tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu – Atbalsts atjaunošanai pēc zemestrīces Albānijā – Citas korekcijas
 Budžeta grozījuma Nr. 2/2020 projekts: Ārkārtas atbalsta sniegšana dalībvalstīm un Savienības civilās aizsardzības mehānisma/rescEU turpmāka stiprināšana, lai reaģētu uz Covid-19 uzliesmojumu
 Elastības instrumenta izmantošana 2020. gadam: tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu; Eiropas Prokuratūras līdzekļu palielināšana
 Elastības instrumenta izmantošana 2020. gadam: tūlītēji budžeta pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu
 Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2020. gadā: sniedzot ārkārtas palīdzību dalībvalstīm un vēl vairāk stiprinot Savienības civilās aizsardzības mehānismu/rescEU, lai reaģētu uz Covid-19 uzliesmojumu
 Īpaši pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt ārkārtas elastību Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu
 Īpašu pasākumu ieviešana Covid-19 krīzes risināšanai ***I
 Īpaši pasākumi Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai zvejniecības un akvakultūras nozarē ***I
 Medicīniskas ierīces***I
 Koordinēta ES rīcība Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai
Teksti (89 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika