Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Vrijdag 17 april 2020 - BrusselDefinitieve uitgave
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2020: Bijstand aan Griekenland naar aanleiding van verhoogde migratiedruk - Onmiddellijke maatregelen in de context van de uitbraak van COVID-19 - Steun aan wederopbouw na de aardbeving in Albanië - Andere wijzigingen
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020: Verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak
 Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie
 Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak
 Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020: verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak
 Specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 ***I
 Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis
 Specifieke maatregelen om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak in de visserij- en aquacultuursector te beperken
 Medische hulpmiddelen ***I
 Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden
Teksten
Definitieve uitgave (92 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid