Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Piątek, 17 kwietnia 2020 r. - Bruksela
 Projekt budżetu korygującego nr 1/2020: Pomoc dla Grecji w odpowiedzi na zwiększoną presję migracyjną - Natychmiastowe środki w związku z pandemią COVID-19 - Wsparcie odbudowy po trzęsieniu ziemi w Albanii - Inne dostosowania
 Projekt budżetu korygującego nr 2/2020: Udzielenie wsparcia państwom członkowskim w sytuacji nadzwyczajnej i wzmocnienie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU w odpowiedzi na epidemię Covid-19
 Uruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19; zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską
 Uruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19
 Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r.: zapewnienie państwom członkowskim pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych oraz dalsze wzmocnienie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU w reakcji na pandemię COVID-19
 Szczególne środki zapewniające wyjątkową elastyczność na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19 ***I
 Wprowadzenie szczególnych środków reagowania na epidemię COVID-19 ***I
 Środki specjalne mające na celu łagodzenie skutków epidemii COVID-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury ***I
 Wyroby medyczne ***I
 Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków
Teksty (91 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności