Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Piatok, 17. apríla 2020 - Brusel
 Návrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc Grécku v reakcii na zvýšenie migračného tlaku – Okamžité opatrenia v súvislosti s epidémiou COVID-19 – Podpora na obnovu po zemetrasení v Albánsku – Iné úpravy
 Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020: Poskytnutie núdzovej podpory členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU s cieľom reagovať na epidémiu COVID-19
 Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19; posilnenie Európskej prokuratúry
 Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19
 Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020: poskytnutie núdzovej pomoci členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU v reakcii na epidémiu COVID-19
 Špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19
 Zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19 ***I
 Osobitné opatrenia na zmiernenie následkov epidémie COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry ***I
 Zdravotnícke pomôcky ***I
 Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom
Texty (88 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia