Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Petek, 17. april 2020 - Bruselj
 Predlog spremembe proračuna št. 1/2020: pomoč Grčiji v odziv na povečan migracijski pritisk – takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19 – podpora za popotresno obnovo v Albaniji – druge prilagoditve
 Predlog spremembe proračuna št. 2/2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19
 Uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19; povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva
 Uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19
 Sprostitev varnostne rezerve v letu 2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19
 Posebni ukrepi za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 ***I
 Uvedba posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19 ***I
 Posebni ukrepi za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture ***I
 Medicinski pripomočki ***I
 Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo COVID-19 in njenimi posledicami
Besedila (82 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov