Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Fredagen den 17 april 2020 - Bryssel
 Förslag till ändringsbudget nr 1/2020: Stöd till Grekland som svar på det ökade migrationstrycket - Omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet - Stöd till återuppbyggnaden efter jordbävningen i Albanien - Andra justeringar
 Förslag till ändringsbudget nr 2/2020: Tillhandahållande av krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärkande av unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet
 Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020: omedelbara åtgärder mot bakgrund av utbrottet av covid-19; förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten
 Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020: omedelbara åtgärder mot bakgrund av utbrottet av covid-19
 Ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020: tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottetr
 Särskilda åtgärder för att tillhandahålla extraordinär flexibilitet för användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna med anledning av utbrottet av covid-19 ***I
 Införande av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen
 Särskilda åtgärder för att mildra effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- och vattenbrukssektorn ***I
 Medicintekniska produkter ***I
 En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser
Texter (90 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy