Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 13 май 2020 г. - Брюксел
 Етикетиране на гуми: горивна ефективност и други съществени параметри ***II
 Минимални изисквания за повторното използване на водата ***II
 Споразумение между ЕС и Черна гора за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора ***
 Споразумение между ЕС и Сърбия за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Сърбия ***
 Подновяване на споразумението за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Индия***
 Подновяване на споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията между ЕС и Украйна***
 Споразумение между ЕС и Беларус относно обратно приемане на незаконно пребиваващи лица ***
 Споразумение между ЕС и Беларус за облекчаване на визовия режим ***
 Изменение на Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан - Протокол ***
 Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания: възможности за риболов и финансова вноска. Удължаване на протокола***
 Защитна мрежа на бенефициерите по програмите на ЕС: изготвяне на план за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР
 Услуги за международен автобусен превоз на пътници в граничните региони: каботажни превози между Германия и Швейцария ***I
 Услуги за международен автобусен превоз на пътници в граничните региони: каботажни превози между Италия и Швейцария ***I
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Обединеното кралство *
Текстове (93 kb)
Правна информация - Политика за поверителност