Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Středa, 13. května 2020 - Brusel
 Označování pneumatik: palivová účinnost a další parametry ***II
 Minimální požadavky na opětovné využívání vody ***II
 Dohoda o postavení jednotek mezi EU a Černou Horou o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Černé Hoře ***
 Dohoda o postavení jednotek mezi EU a Srbskem o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Srbsku ***
 Obnovení dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Indií ***
 Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ukrajinou ***
 Dohoda mezi EU a Běloruskem o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob ***
 Dohoda mezi EU a Běloruskem o usnadnění udělování víz ***
 Protokol o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku ***
 Dohoda mezi ES a Mauritánií o partnerství v odvětví rybolovu: prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek ***
 Záchranná síť na ochranu příjemců podpory z programů EU: vypracování pohotovostního plánu VFR
 Mezinárodní osobní autokarová a autobusová doprava v příhraničních oblastech: kabotáž mezi Německem a Švýcarskem ***I
 Mezinárodní osobní autokarová a autobusová doprava v příhraničních oblastech: kabotáž mezi Itálií a Švýcarskem ***I
 Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů ve Spojeném království *
Texty (61 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí