Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 13. maj 2020 - Bruxelles
 Mærkning af dæk: brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre ***II
 Mindstekrav til genbrug af vand ***II
 Statusaftale mellem EU og Montenegro om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Montenegro ***
 Statusaftale mellem EU og Serbien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Serbien ***
 Forlængelse af aftalen mellem EU og Indien om videnskabeligt og teknologisk samarbejde ***
 Forlængelse af aftalen mellem EU og Ukraine om videnskabeligt og teknologisk samarbejde ***
 Aftale mellem EU og Hviderusland om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse ***
 Aftale mellem EU og Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa ***
 Ændring af den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT-konventionen) - Protokol ***
 Fiskeripartnerskabsaftale mellem EF og Mauretanien: fiskerimuligheder og finansiel modydelse. Forlængelse af protokollen ***
 Et sikkerhedsnet til beskyttelse af modtagerne af EU-programmer: udarbejdelse af en FFR-nødplan
 International personbefordring med bus i grænseregionerne: cabotagekørsel mellem Tyskland og Schweiz ***I
 International personbefordring med bus i grænseregionerne: cabotagekørsel mellem Italien og Schweiz ***I
 Det Forenede Kongeriges elektroniske udveksling af fingeraftryksdata *
Tekster (60 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik