Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση
 Σήμανση των ελαστικών επισώτρων: εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παράμετροι ***II
 Ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων ***II
 Συμφωνία ΕΕ-Μαυροβουνίου περί καθεστώτος με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο Μαυροβούνιο ***
 Συμφωνία ΕΕ-Σερβίας περί καθεστώτος με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Σερβία ***
 Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Ινδίας ***
 Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας ***
 Συμφωνία ΕΕ-Λευκορωσίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια ***
 Συμφωνία ΕΕ-Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων ***
 Τροποποίηση της διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) - Πρωτόκολλο ***
 Συμφωνία σύμπραξης ΕΕ-Μαυριτανίας στον τομέα της αλιείας: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή – Παράταση του πρωτοκόλλου ***
 Δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των δικαιούχων των προγραμμάτων της ΕΕ: κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ
 Διεθνείς οδικές επιβατικές μεταφορές με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές: ενδομεταφορές μεταξύ Γερμανίας και Ελβετίας ***I
 Διεθνείς οδικές επιβατικές μεταφορές με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές: ενδομεταφορές μεταξύ Ιταλίας και Ελβετίας ***I
 Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο *
Κείμενα
Οριστική έκδοση (95 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου