Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 13. mai 2020 - Brüssel
 Rehvide kütusesäästlikkuse ja muude näitajatega seotud märgistamine ***II
 Vee taaskasutuse miinimumnõuded ***II
 Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Montenegros käsitlev ELi ja Montenegro vaheline staatust käsitlev kokkulepe ***
 Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Serbias käsitlev ELi ja Serbia vaheline staatust käsitlev kokkulepe ***
 ELi ja India vahelise teadus- ja tehnikaalase koostöö lepingu pikendamine ***
 ELi ja Ukraina vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine ***
 ELi ja Valgevene vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtuleping ***
 ELi ja Valgevene vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping ***
 Rahvusvahelise Atlandi tuunikala kaitse konventsiooni (ICCAT) muutmise protokoll ***
 ELi ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus. Protokolli kehtivusaja pikendamine ***
 Mitmeaastase finantsraamistikuga seotud hädaolukorra kava kehtestamine, et luua turvavõrk ELi programmidest toetuse saajate kaitsmiseks
 Kabotaažveod rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel Itaalia ja Šveitsi vahelistel piirialadel ***I
 Kabotaažveod rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel Itaalia ja Šveitsi vahelistel piirialadel ***I
 Sõrmejäljeandmete automatiseeritud andmevahetus Ühendkuningriigiga *
Tekstid (62 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika